2009-01-30

Grönlands is 10 %

Isen på Grönland har en volym på 2,85 miljoner kubikkilometer och utgör 10 procent av all världens is (kryosfär, i analogi med atmosfär, hydrosfär och biosfär). Mäktigheten i det inre är ca 3000 m och isens vikt har pressat ner centrala Grönland 300 m under havsytan. I iskärnan NGRIP var de understa skiktens ålder 122 000 år. I kontakten mot berget sker en geotermisk smältning så isens mäktighet 3000 m kan ses som resultatet av en dynamisk balans mellan tillväxt (snöfall) upptill och avsmältning i botten. Åldern 122 kyr är alltså ett minimivärde på hur länge Grönland varit istäckt.Ett alarmistiskt hot är att de geologiskt signifikanta isarna – Antarktis 89 procent, Grönland 9,8 procent, nordpolsisen 0,01 procent av världens is – ska smälta bort och ge stigningar av havsytan på 25 meter. Någon generell avsmältning i Antarktis har hittills inte konstaterats och jag lämnar den frågan för tillfället.

(Bilden visar Grönlands östkust med kanten av istäcket, det fraktala mönstret av fjordar och det molntäckta havet.)

Men låt oss räkna på grönlandsisen, volym 2,85 miljoner kubikkilometer. Dess nuvarande avsmältning är 50-100 kubikkilometer per år – en imponerande klump av is. Notera trubbigheten i kalkylerna – hundra procent hit eller dit. För en överslagskalkyl ska jag använda det högre värdet 100 km3 avsmältning per år.

Utgångsvärde 2 850 000 km3 – avsmältning 100 km3/år. Med den hastigheten skulle det ta noga räknat tjugoåtta tusen femhundra år att smälta hela kakan. Av smältvattnet skulle världshavet stiga sex meter.

Som tidsperspektiv: vad var människan för tjugoåtta tusen år sedan? Hon levde bland mammutar, sabeltandade tigrar och grottbjörnar i ett till största delen istäckt Europa (karta i posten Nordpolens is). De sista Neanderthalmänniskorna skulle snart dö ut i södra Spanien, våra förfäder Homo sapiens var nomadiserande jägare/samlare som ännu inte uppfunnit jordbruket men kunde prestera grottmålningar sådana som Altamira och Lascaux. Helt obekymrade om att det skulle dröja tio tusen år innan inlandsisen började smälta bort.(Häst i Lascaux-grottan, en i ett myller av djur målade med hög konstnärlig halt för 17 000 år sedan. Liknande målningar 32 000 år gamla finns också i Chauvet-grottan upptäckt 1994 i Ardeche, södra Frankrike.)

Vad kan arten Människa vara tjugoåtta tusen år framåt i tiden? Vi har faktiskt ingen som helst aning. Det är viktigt att inse det: Vi har ingen aning. I det korta perspektivet (40 år) kan man skymta en befolkningsökning från nuvarande 6,9 miljarder (7 miljarder nästa år) till kanske 9 miljarder år 2050. Det kommer att ställa oerhörda krav på förvaltningen av jordens resurser. (Se min post Mänsklig biomassa - en katastrof.)

Möjligheten av en sex meter högre havsnivå om 28 460 år kommer redan år 2050 att höra till de mindre problemen. (Notera hur löjligt det blir att räkna decennier i globala sammanhang.)

Det verkar tryggt att låta den kultur som eventuellt finns när grönlandsisen har smält bort ta hand om det problemet – om det inträffar.

4 kommentarer:

 1. Är det sant att det inte smälter is i Antarktis? Trodde hyllisen var på upphällning?

  Dr Min

  SvaraRadera
 2. Befolkningstillväxten går allt långsammare och blir ett allt mindre problem. F n är födelsetalet pr kvinna ca 2,5.

  SvaraRadera
 3. Ser ut som författaren har missat en hel del faktorer termisk utvidgning av havsvatten, avsmältning av andra glaciärer än grönland och viktigast att avsmältningen kommer att accelerera dels när havs isen på nordpolen är borta och dels för att co2 halten hela tiden ökar. Lite för mycket fel för att det ska betyda ngt alls alltså.

  SvaraRadera
 4. Så bra ! MEN hur kan en så här bra redovisning hamna under alla andra alarmistiska rapporter? Eller varför?

  SvaraRadera