2012-07-31

Stiltje i klimatkampenTecknen har skymtat länge men nu syns det tydligt hur klimatrörelsen är på väg in bland kvarlevorna av andra folkrörelser som haft sin tid. Typ frikyrkan, nykterhets­rörelsen, kommunismen, socialismen. Snart lever klimatrörelsen bara kvar i gamla talesätt tillsammans med andra historiska rester i språket.

Vi säger fortfarande ”ringa upp” och ”lägga på luren” om telefonsamtal fast vevtelefonen och apparaterna med lur är historia. I Norge har ungdomen problem med uttrycket slå på tråen som lever kvar från kopparnätets dagar. Fortfarande slinter radiopratare och säger ”lägga på en skiva” och ”bandspelare” om de är 40-plus.  Andra föråldrade talesätt är ”det går som tåget” som förr betydde att något gick fort och bra. I dag skäms man om det slinker över läpparna.

Forntida telefonväxel

Snart ska klimatsmart och prefixet ”eko-” följa termen ”global uppvärmning” ner i papperskorgen. ”Växthuseffekt” och ”klimatpåverkan” likaså. Barn kommer generat säga ”Men mamma …” om hon använder så nördiga ord.
Debatten i Sverige har ändrat karaktär. Klimatet är inte längre en politisk räddningsplanka. Jonas Sjöstedts grandiosa klimatsatsning blev det tyst om. I Almedalen talade han med sorgflor på rösten om äldrevården, bemanningsföretag och den eländiga euron. Aftonbladet gav honom betyget "kallast av dem alla".


Vänsterns partistrateger har backat från försöket att återuppväcka kärnkraftsrädslan. Verkar klokt, rörelsen ”Nej till atomkraft” är död, Regeringen är för kärnkraft. Vid indignationsmöte mot finsk kärnkraft ”16 mil från Skellefteå” i nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken deltog 15 personer, de flesta 60-plus och överlevare från kärnkraftsomröstningen 1980. Ungdomen bryr sig inte.


Socialdemokraternas lydige ”ledare” Stefan Löfven gick i Almedalen ut med det ståtliga löftet En miljard till klimatforskningen. Tydligen trodde inte talskrivarna att åhörarna visste att Sveriges årsbudget är runt tusen miljarder. Inte heller att en vanlig svensk kan översätta inskränkningen under fyra år till 250 miljoner om året. Berget födde en klimatråtta. Självklart fick Löfven ändå beröm av Aftonbladet som terroriserade bort företrädaren Håkan Juholt.
Miljöpartiets Åsa Romson fick mest genomslag för idén med klimaträddande momssänkning för skräddare, skomakare och cykelreparatörer. Hennes tankar om hur Sverige/Regeringen ska ta sitt klimatansvar borde ha fått mer uppmärksamhet. Typiskt grönt ekosnack:

”Vi har jättestora ytor med skog och jordbruk som producerar biomassa […] vi har enormt mycket rinnande vatten […] Vi kan bygga förnybar energi här och nu.”


Låt oss granska det förmodade överflödet.

Energitillgångar och behov


Skogens tillväxt är ca 100 miljoner kubikmeter per år. (Beträffande måttet kubikmeter se här.) Energivärdet i tall är 2 350 kWh per fast kubikmeter ved, för gran 2 000 kWh. I denna överslagskalkyl söker jag bara ett närmevärde och räknar med 2 000 kWh = 2 MWh per kubikmeter ved

Energivärdet för skogstillväxten per år blir då 200 miljoner MWh = 200 TWh

Elproduktionen i Sverige per år är 65 TWh kärnkraft, 65 TWh vattenkraft och 6 TWh vindkraft = 136 TWh. Mycket mer vattenkraft finns inte att hämta eftersom de återstående älvarna Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv inte ska byggas ut. Vill Åsa Romson tumma på den fridlysningen?


Bilbränsle: Bensin och diesel till landets bilar är det fossilbränsle som är svårast att komma ifrån. År 2011 var bensinförbrukningen 4,2 miljarder liter = 37,8 miljarder kWh, dieselförbrukningen 5,3 miljarder liter, 51,9 miljarder kWh. Sammanlagt 37,8 + 51,9 = 89,7 miljarder kWh ≈ 90 TWh.

Att ersätta dem liter för liter med förnybara bränslen som etanol och biodiesel är inte möjligt. Enbart etanol till Sveriges nuvarande bilpark skulle ta hela landets spannmålsmark på 1,2 miljoner hektar i anspråk plus en halv miljon hektar någon annanstans.
Översikt

Skog tillväxt                    200 TWh/år
Elkraft produktion           136 TWh/år
Bilbränsle förbrukning      90 TWh/år

Tanken att våra jättestora ytor med skog och jordbruk skulle rymma vidsträckta outnyttjade energiresurser är felaktig. Att den årliga tillväxten av skog skulle kunna ge nämnvärda mängder biobränslen för bilparken stämmer inte. Varje hållbar produktion måste hålla sig inom den årliga tillväxten 200 TWh. Nästan hälften skulle gå åt för att kWh för kWh ersätta dagens bilbränsleförbrukning. Därtill kommer förlusterna vid omvandlingen trä till bensin.

Jämförelsen visar vilken enorm energimängd som finns lagrad i de fossila bränslena som vår tvåhundraåriga fossilbränsleteknologi bygger på. Det är miljoner års koncentrerade solenergi som nu bränns av på typ trehundra år.

Vårt land är fattigt, skall så bli...

Svärmiska hänvisningar till vårt stora land och dess ymniga outnyttjade energitillgångar är löst prat. Sanningen är att landet Sverige

(1)    inte kan försörja sin nuvarande befolkning med egenodlad mat
(2)    inte kan förse sin nuvarande bilpark med bränsle
(3)    inte kan tillgodose sitt nuvarande behov av energi utan kärnkraft

Den dag då fossilbränsleimporten stängs måste levnadsstandarden i Sverige skäras ner i en utsträckning som är svår att tänka sig. Bilar bara för samhällsviktiga funktioner som ambulans, brandkår, polis och översåtar typ kung, regering och höga förvaltningschefer. Försvaret om vi har sådant. Sämre vägnät p.g.a. den reducerade trafiken; definitivt ingen asfalt längre. Svår till omöjlig export och import. Närproducerad mat. Listan är lång och räcker till många dystopiska romaner.


Ingen väntar sig att miljö- och klimatengagerade partier och deras företrädare ska kunna förutse framtidens förändringar i detalj. Men de kunde åtminstone sluta låtsas som om det finns  "gröna" alternativ som bara kräver små uppoffringar.

En enda ärlig kalkyl över Sveriges möjlighet att påverka världens koldioxidutsläpp, eller landets möjlighet att med egenproducerad etanol och biodiesel hålla sin nuvarande bilpark igång skulle vara en sensation. En sådan politiker skulle framstå som en jätte bland dvärgarna.

Jag skulle rentav kunna tänka mig att rösta på henne/honom henom.