2012-08-29

Femörespriset


En tid har jag haft lösa planer på att instifta ett Femörespris för gröna insatser inom miljö- och klimatområdet. Priset skulle celebrera ett miljöförslag, en politisk satsning eller programförklaring som är barnsligt orealistisk, naiv och/eller dum.

Tankegången går tillbaka på barnsången Om ja fick 5 öre från 1913 av Felix Körling (1864-1937).
Om pappa ville ge ja en femöring, vet mamma,


då skulle ja bli så glad, så glad, så glad,

då skulle ja köpa så mycke med detsamma,

och ja skulle köpa allt vad ja vill ha.

En liten insats som förväntas räcka till stora ting. Alla förstår att det är fantasi men ingen vill spräcka den barnsliga drömmen.

Typ Annie Lööfs ”Att få till stånd en grön omställning i Sverige och världen, är en av huvudanledningarna till att jag vill leda Centerpartiet.” En oerfaren flicka från lingon-Småland skissar sina planer på vad hon vill åstadkomma som ledare för ett obetydligt politiskt parti med sviktande väljarstöd i ett litet land som ofta förväxlas med Schweiz.

”En grön omställning i Sverige och världen!”

Vet lilla ja hur stor världen är? Större än Maramö, rentav större än hela Småland.


Lingonplockerska, bildkälla Fru AnnaMarie

Förebilder

Ett pris som varit inspiration är Gummiudden – att utdelas till "fysisk eller juridisk person, som i sin kritiska verksamhet ej lyckats i krigarens ärliga uppsåt att såra och döda, utan endast harmlöst plattat till polemikens udd mot den angripne och/eller kanske till och med i sitt donquixotska stormanlopp svängt sin udd så i blindo, att densamma böjts i riktning mot honom själv".  


En något föråldrad studentikos formulering men så är/var utdelaren också Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet. Det är tveksamt om Gummiudden fortfarande delas ut, länken till föreningen är död och den siste pristagaren på Wikipedia är Erland Ringborg 2009.


En annan idégivare är The Darwin Awardsto people who eliminate themselves in an extraordinarily idiotic manner, thereby improving our species' chances of long-term survival (människor som eliminerar sig själva på ett utomordentligt idiotiskt sätt och därigenom förbättrar vår arts chanser till långsiktig överlevnad).

Likaså Ig Nobelpriset. Namnet är en engelsk ordvits på ignoble (föraktlig, simpel).  The Ig Nobel Prizes honor achievements that first make people laugh, and then make them think (Ig Nobelpriset hedrar prestationer som först får folk att skratta och sedan tänka).

Några exempel:

2006 Ornitologi: Schwab & May för studier som förklarar varför hackspettar inte får huvudvärk.

2007 Fysik: Mahadevan & Villablanca för teoretiska studier av hur lakan blir skrynkliga.

2008 Kemi: Umpierre, Hill & Anderson för upptäckten att Coca-Cola är en effektiv spermicid, och Hong, Shieh, Wu & Chiang för att händelsevis ha bevisat att det inte är sant.

2010 Fredsforskning: Stephens, Atkins & Kingston för bevis att svordomar lindrar smärta.Nämnas kan också Golden Raspberry Awards (Gyllene Hallonet Priset, jfr Blowing a raspberry, ljud här), en motpol till Oscarsgalan, där man delar ut priser till årets sämsta insatser i filmvärlden.

Också den brittiska Foot in Mouth Award (Foten i Munnen Priset) som delas ut årligen av Plain English Campaign ”for a baffling comment by a public figure" (för en häpnadsväckande kommentar av en offentlig person).

Senast 2011 till Silvio Berlusconi för utsagan om trohet ”Jag är ganska ofta trogen” och om Barack Obama ”Stilig, ung och solbränd”.

Trigger

Alla vet att man kan bära på en idé som (oftast) går upp i rök utan att lämna spår, eller (ibland) leder till handling.  Det som löste ut idén om Femörespriset var ett yrkande av Miljöpartiets gruppledare i Stockholm Åsa Jernberg om en köttfri dag i alla Stockholms skolor.  Miljöpartiets definition av kött innefattar också fisk och kyckling. ”Vår utgångspunkt är att vi står inför enorma klimatutmaningar och att köttkonsumtionen ökat väldigt kraftigt, enligt Jordbruksverket har den stigit med 41 procent sedan 1990”, säger Åsa Jernberg. “En köttfri dag i veckan skulle bidra till att Stockholm tar sitt ansvar. Om vi ska möta klimatutmaningarna måste vi jobba på bred front, det finns ingen quick fix.”

Tanken att en köttfri dag i veckan bland Stockholms ca hundratusen skolelever skulle påverka det globala klimatet är så totalt utan verklighetsanknytning att orden sviker mig. Jag tar min räddning i en beundransvärd ingress i förre översten 1 graden Bo Pellnäs debattartikel Beskrivning av Jas-köp gränsar till ren lögn i SvD 27 augusti 2012.

”I politiken är språket det viktigaste verktyget. Hittar man de rätta orden vid det rätta tillfället får man acceptans för hur man beskriver verkligheten. Det finns dock en gräns för hur långt man kan driva språket. Verkligheten själv sätter den gränsen. Uppfattar människor att det som sägs inte stämmer med det man ser, får politikerna en narrkåpa på huvudet.”

Åsa Järnberg sitter i Stockholms kommunfullmäktige för Miljöpartiet De Gröna och hade en halv miljon kr i lön 2010, säkert mer 2012. Och hon sysslar med sådana meningslösheter som att försöka rädda jordens klimat med en köttfri dag i veckan i skolorna. Hon har verkligen en narrkåpa på huvudet.

Överslagskalkyl

Kan Åsa Jernberg räkna, hon är dock civilingenjör? Vet hon hur stort det globala koldioxidutsläppet är? 33,4 gigaton (miljarder ton) år 2010. Och Sveriges koldioxidutsläpp? 0,0529 gigaton, fem hundradels gigaton. Det är en väldigt liten del av världens utsläpp, 1,6 promille. Och då ingår allt: bilarna, cementproduktionen på Gotland, värmekraften som ersätter vindkraften när det inte blåser, Försvarsmakten, Volvo … varenda rökpuff.

Nolla Sverige: Om man kunde skära ner Sveriges koldioxidutsläpp till noll (skrota alla bilar, ombyggnaden av Slussen och bygget av Förbifart Stockholm, ställa JAS 39 och regereringsflygplanen på marken, lägga ner verkstadsindustrin och massatillverkningen … listan är lång) skulle det globala utsläppet minska från 33,4 till 33,3471 gigaton. Avrundat 33,4 gigaton. Åtgärden försvinner i decimalerna, som man säger.

Skolkött i Stockholm: Ta bort köttet för hundratusen elever var femte dag av 178 läsdagar, säg 36 dagar.  Antag 100 g per elev i 36 dagar = 3,6 kg per elev och läsår, totalt 360 ton gris/nöt/kyckling/fisk per år sparat för Stockholms skolor.


Elevröster om skolmaten här
År 2006 åt genomsnittssvensken 10 kilogram nötkött, 14 kilogram fläskkött och 15 kilogram fågelkött. Totalt 84 kilogram kött per person/år. Därtill 28,5 kg
fisk per person/år.

Sammanlagt "Miljöparti-kött” 84 + 28,5 = 112,5 kg. Med en befolkning på 9,4 miljoner blir det 1 058 miljoner kg, 1 058 tusen ton per år. Vad blir ”klimateffekten” om Stockholms skolor sparar in 360 ton av 
1 058 000 ton? (Tänk på det som pengar: trehundrasextio kr av en miljon femtioåttatusen kr så blir det lättare.) Ingen vet om det blir någon "klimateffekt" alls, varken Åsa Järnberg eller någon annan grön världsräddare.Gloriöst dumt

Åsa Järnbergs förslag är så enfaldigt och långt förbi gränsen för meningsfullt språkbruk att det måste vara en av topparna i den gröna tok-argumentationen. Om inte dess Mount Everest eller K2 så kanske Annapurna.Utan tvekan förlänar jag Åsa Järnberg det första Femörespriset.
Prisets manifestation i den fysiska världen är lika obetydlig som klimateffekten av förslaget, det vill säga ingen. Inget diplom, inga pengar, endast hedern av att ha blivit utvald.

Ett bekymmer är att Åsa med sitt förslag satt ribban för Femörespriset så högt att det blir svårt för andra tävlande att kvalificera sig.  Men jag ser framtiden an med förhoppning och tröstar mig med ordspråket:

Förnuftet har sina gränser, dumheten inga.


Grattis Åsa!
2012-08-27

Återbesök i skogen


Fattig eller rik?

I posten ”Stiltje i klimatkampen” 31 juli 2012 kommenterade jag Åsa Romsons troskyldiga beskrivning av Sverige som ett överflödsland där endast Alliansregeringens inkompetens hindrade utvecklingen av ett grönt Schlaraffenland:

”Vi har jättestora ytor med skog och jordbruk som producerar biomassa […] vi har enormt mycket rinnande vatten […] Vi kan bygga förnybar energi här och nu.”

Hallå Regeringen!


I likhet med många gröna fantasier hade Åsa Romsons tankar liten verklighetsanknytning. ”Vi har enormt mycket rinnande vatten” – visst har Sverige gott om sådant. Ungefär hälften av landets elförsörjning kommer från vattenkraft (hittills i år 40 TWh av totalförbrukningen 74 TWh).  Problemet är att sgs all utbyggbar vattenkraft är exploaterad. Fyra stora älvar - Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv – är genom riksdagsbeslut med rötter i striden om Vindelälven på 1960-talet fredade för utbyggnad. Vill Åsa Romson riva upp det beslutet för att minska koldioxidutsläppet?Parentes vindkraften: Nog är det väl gott att veta att den hajpade, dyra och avskydda vindkraften t.o.m. juni producerade 3,5 TWh under 2012 och därmed täckte 40 procent av Sveriges nettoexport av el 8,7 TWh under samma tid (export 14,9 TWh minus import 6,2 TWh). När vindkraften hårdlanserades för typ fem år sedan visste man redan att landet gick mot ett elöverskott som nu växer i takt med att tillverkningsindustrierna flyttar ut (eller som SAAB, läggs ner). Då var frågan: Varför vindkraft? Svaret i dag: Som en ny exportprodukt. 

Dyrt och onödigt tycker bl. a. Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Bildkälla här

Vårt jättestora jordbruk som producerar biomassa finns inte. I decennier har modellen varit att plantera odlingsmark med skog. Jordbruket kan i dag bara producera ca 60 procent av maten till Sveriges 9,4 miljoner invånare.  Om man tog all landets spannmålsmark 1,2 miljoner hektar till veteodling för etanolframställning skulle det ändå saknas en halv miljon hektar för att försörja landets 3,6 miljoner bensindrivna personbilar.Som jämförelse omfattar Brasiliens sockerrörsodlingar 7,8 miljoner hektar. Ungefär hälften av sockret används till bilbränsle-etanol och utbytet är över 6 000 liter per hektar. Veteodling i Sverige ger ca 2 500 liter etanol per hektar.

Jättestora ytor med skog?

Sverige har 28,3 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar 70 procent av landarealen. Sverige är därmed det största skogslandet i EU. Den produktiva skogen uppgår till 23,2 miljoner hektar eller 82 procent av all skog.

Vår granne Ryssland har runt 760 miljoner hektar skog (den bekanta taigan).  Tjugosju gånger så mycket som Sverige och är därmed det största skogslandet i världen.

Förra posten använde siffran 100 miljoner kubikmeter/år som mått på skogens tillväxt (siffran från Skogsstyrelsen).  Kommentatorn Jan menade att måttet gällde ”fub” (fast mått under bark), ett masavedsmått som avser barkade stammar utan grenar, kvistar, ris, stubbar och rötter. Som biolog ville jag komma åt den totala tillväxten, biomassan, den årliga vävnadsproduktionen av trädets fotosyntes: rot, stam, grenar, barr/blad. Hur stor är den?

På sin statistiksida säger Skogsstyrelsen: Tillväxten på produktiv skogsmark är cirka 111 milj. m3sk, 117 milj.
m3sk på samtliga ägoslag.  Måttet m3sk (skogskubikmeter) är ett virkeshandlarmått för stående skog och mäter stamved med bark från fällskäret och uppåt. Inte grenar, kottar, barr/blad, stubbar och rötter.  Så illa som fub var det inte.

Grot i väntan på transport
 
Grot: Vi lever i kommersialismens tid och allt som går att sälja har ett namn, ett pris och en uppskattad mängd. Användbart avverkningsavfall – grenar och toppar – kallas grot och säljs till värmeverken i form av flis. Hos gran är 20-30 procent av biomassan grot och 50-60 procent stam. (Hos tall och lövträd är proportionen grot mindre.) I runda tal ger varje kubikmeter stamved av gran en halv kubikmeter grot. Den har samma energivärde som ved, ca 2 MWh per fast kubikmeter. Som flis hos värmeverken blir volymen 2,5 gånger större men energivärdet ökar förstås inte.


Med dagens skördenivå ger groten 7-8 TWh energi per år.  I framtiden beräknas den kunna bli 34 TWh/år, 9 procent av Sveriges nettoförbrukning 400 TWh/år.

Min avsikt var att beräkna den svenska skogstillväxtens teoretiska energivärde för att jämföra den med landets nuvarande energiförbrukning.  Min uppfattning är att om/när oljeprodukterna faller bort blir Sverige ett helt annat och mycket primitivare land. 

Energin i en kubikmeter ved är ungefär 2 MWh, i 100 miljoner skogskubikmeter trä 200 miljoner MWh, 200 TWh. Lägg till 50 miljoner skogskubikmeter grot (generöst räknat i Andas lugnts vanliga stil) och vi får 100 TWh till. Det korrigerade måttet för skogens tillväxt per år blir då 300 TWh.

(Till biomassan kommer rötterna men de lämnas att förmultna och saknar ekonomiskt värde. Som gödning är de viktiga, som råvara för trätjära av viss betydelse. En gång i tiden var trätjära en viktig svensk exportprodukt och den kallas fortfarande Stockholm tar i handeln. Det var på håret att renlevnadsbyråkraterna i EU förbjöd den härom året. )

Den korrigerade översikten blir:

Skog tillväxt                        300 TWh/år


(Därav grot                          100  TWh/år)
Elkraft produktion               136 TWh/år

Bilbränsle förbrukning          90 TWh/år

Om man kWh för kWh kunde omvandla all grot i svenska skogar till bilbränsle skulle årsproduktionen lagom täcka den svenska bilparkens årliga bränslebehov. (Att det skulle innebära vanvård av skogen är ett eget kapitel.) I praktiken kan man dock inte göra sådana fasomvandlingar utan stora förluster. Kanske man kunde behålla 30 procent av energivärdet i omvandlingen trä till bilbränsle.

Tanken är förstås helt utan verklighetsanknytning.


Gengasdrift - direkt användning av träkol som drivmedel. Den höga halten kolmonoxid orsakade många skador bland användarna.

Slutsats

Sveriges naturtillgångar i form av biologisk produktion är begränsade. Landet ligger extremt långt norrut med sin geografiska tyngdpunkt Flataklacken på 62 grader N. Jämförbara platser Anchorage, Kamchatka och Eystribyggð (vikingarnas boplats på Grönland). Vore det inte för Golfströmmen skulle Sverige vara på gränsen till obeboeligt. Att det är vänt från solen under vintern kan dock ingen varm havsström hjälpa.Landets jordbruk kan inte försörja befolkningen. Vi klarar oss bara så länge vi har något att sälja. Kan bara köra bil så länge det finns bensin och diesel från petroleum.

Skogen har ett ekonomiskt värde tack vare penningekonomin. Än så länge förädlar vi träet till massa, papper och snickerivaror men efterhand som energin och arbetskraften blir för dyr flyttar verksamheten till lågkostnadsländer. Ska pitprops och annat råvirke bli exportprodukt igen? Då det gäller malmen i Norrland är Sverige en simpel råvaruexportör. Förädlingstankarna gick i graven när Stålverk 80 stoppades av regeringen Fälldin år 1976.  Under 1970/80-talen avvecklades den svenska varvsindustrin i regi av statliga Svenska Varv.Fortfarande är svenskarna utbildnings- och kompetensmässigt överlägsna stora delar av världens befolkning men läget ändras snabbt. Mätt i antalet utdelade doktorsgrader i alla ämnen satsar Kina, Mexiko, Indien och Polen(!) intensivt. För ett antal år sedan var Söul i Sydkorea den stad där personer med doktorsexamen växte tätast.  En svensk arbetare har inte längre bäst villkor i världen; tyska bilarbetare har både högre lön och kortare arbetsvecka (35 timmar).

Det är hög tid att Sverige bekymrar sig om sitt skolväsen: är utbildningen till för att elever ska ”förverkliga sig själva” eller ska den ha ett tillämpbart värde? Ibland låter det på regeringen som att framtidens största problem är att få fram tillräckligt många som kan tömma pottor i åldringsvården.

Man skulle önska att politiker intresserade sig för viktiga angelägenheter som utbildning, arbete och bostäder istället för sådant snömos som bekymmer för jordens klimat. Även om klimatet satt i klämma enligt AGW-hypotesen kunde svenska politiker inte göra ett smack åt saken.

Sverige är nämligen en mikrospelare på den banan: Nr 85 i befolkningslistan med 1,3 promille av världens befolkning och med 1,6 promille av världens koldioxidutsläpp. Allt svenskt snack om att rädda världen är bara musen som röt.
2012-08-23

Dödläge


Klimat-alarmisterna körde länge med begreppet tipping point, brytpunkt, en hypotetisk punkt i den globala uppvärmningen då den (av människan orsakade) klimatförändringen skulle bli irreversibel. När den punkten passerats kunde processerna inte stoppas, allt var för sent, katastrofen förestod. (Jordens isar skulle smälta, världshaven stiga 80 meter, stora städer dränkas, människorasen reduceras till spillror som släpade sig fram i ett dimmigt, regndränkt cirkumpolärt bälte som nu är tundra.)


Nu tycks själva klimat-alarmismen ha passerat en sådan brytpunkt. Dess larmeffekt har försvunnit, intresset för klimatfrågor är lågt till obefintligt, klimaträddningens politiska kraft är borta.

Insikten att Sverige är en mikroskopiskt liten spelare i den globala klimatfrågan börjar sprida sig. (Nr 85 i befolkningslistan med 1,3 promille av världens befolkning, 1,6 promille av världens koldioxidutsläpp.) Ytterst få väljare tror på Jonas Sjöstedt eller Åsa Romson när de lovar att med koldioxidbegränsningar inom Sverige rädda jordens klimat. Den mest patetiska målsättningen av alla, Annie LööfsAtt få till stånd en grön omställning i Sverige och världen, är en av huvudanledningarna till att jag vill leda Centerpartiet”, börjar äntligen få den uppskattning den är värd: Centerpartiet balanserar på förintelsens kant.

Vart man tittar syns samma signaler. De stora klimatmötena får allt mindre uppmärksamhet: Köpenhamn 2009 var kulmen, sedan har det via Cancun 2010 och Durban 2011 gått nerför med det jättelika Rio +20 sommaren 2012 som det hittills värsta bottennappet. Fredrik Reinfeldt: Den globala politiska energin är ganska låg vad gäller de här frågorna. De står inte på toppen av ländernas agenda. Vänta inte att Qatar 2012 ska ge mer.

Samma sak i lilla Sverige. Miljöpartiet som var uppe och nosade på 12 procent sympatisörer i november 2011 ligger nu runt 8 procent. Åsa Romsons tal i Almedalen 2012 gick spårlöst förbi trots inhyrd meteorolog, hennes sommartal 22 augusti 2012 på Kungsportsplatsen i Göteborg samlade ett 50-tal åhörare.Landets klimatsupernova Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, satsade i början av 2012 på ett fundamentalistiskt klimatprogram med radikala koldioxidbegränsningar och nedläggning av kärnkraften. Partisympatisörerna minskade hastigt: från en topp runt 9 procent i januari 2012 till knappa 6 procent i augusti.  Sjöstedt övergav snabbt klimatlinjen. Vid sitt sommartal i Umeå 19 augusti 2012 la han tyngdpunkten på klander av Alliansregeringen.Men hur Jonas Sjöstedt kan tro att löften om hård vänsterpolitik efter valet 2014 ska locka väljare är gåtfullt. Ett parti med 5-6 procent väljare, kanske 17 riksdagsledamöter, ska styra politiken? Måste partiledare vara så naiva och bortkopplade från verkligheten i officiella sammanhang?

Man kan tycka vad man vill om statsminister Fredrik Reinfeldt men ibland visar han en välgörande saklig attityd till politiken och dess trots allt begränsade möjligheter. Exempelvis i sin debattartikel 18 augusti 2012 där han tackar ja till Annie Lööfs oförankrade inbjudan till dopp i hennes badtunna i Maramö.Säkert är Reinfeldt inte mer tilltalad än de andra partiledarna över den föreslagna reprisen på Maud Olofssons mysträff i Högfors 2004. Men han inser att om Centerpartiet, som balanserar på fyraprocentspärren, faller ur Riksdagen är det adjö till Alliansregeringen och makten. Bättre bita i det sura äpplet och ge Centern åtminstone någon tyngd.

Att media ids använda begreppet ”den rödgröna oppositionen” och slå ihop Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en hypotetisk regering efter valet 2014 är märkligt. Sannolikheten för en koalition mellan Sveriges båda ”arbetarpartier” Socialdemokraterna (34 procent väljarsympatier) och Moderaterna (27 procent) är troligen större än en ny rödgrön röra. ”En stark regering för landets bästa i en svår tid” – hur låter det? Ett lika säkert fundament för makten som socialdemokratin fram till 1970.

Internationellt

Den internationella klimatdebatten har också gått i stå. Inga fräscha utmanande klimaträddarförslag, typ vita hustak eller ”speglar i rymden”. Däremot en uppluckring av kraven på klimateffekter. Förr krävdes långvariga effekter, minimum 30 år, som kvalifikation. Nu räcker det med en tillfällig värmebölja, regnperiod eller köldknäpp. Man sa: Väder är inte klimat. Den nya formeln är: Utan väder inget klimat.De ledande klimatbloggarna avspeglar dödläget.  Watts Up With That repriserar hockeyklubban och dess företrädare Michael Mann, gör återbesök i Climategate och för en stillsam debatt om temperaturerna i USA; Climate Audit sysslar fortfarande med Phil Jones och delete the decline; bloggaren Pointman letar förgäves efter ämnen med indignationspotential. Svenska The Climate Scam arbetar träget med ett spektrum av artiklar. Dess lösen verkar vara ”droppen urholkar stenen; inte genom sin kraft utan genom att ofta falla”. (Där kommer Andas lugnt beklagligt till korta.)

Det som pågår är ett stillsamt paradigmskifte.  Det har uppstått en kritisk massa anomalier som inte låter sig tolkas eller infogas i de etablerade klimatmodellerna som de beskrivs av IPCC och AGW-hypotesen. Särskilt löst sitter anknytningen till människans koldioxidutsläpp. Klimatforskarna har mest att förlora och håller fast vid den gamla uppfattningen lika envist som chefsåklagare Kwast och hans utredare vid polismaterialet i Thomas Quick-skandalen.

Vanligt folk som de representeras i politiska val är snabbare på att överge det gamla. Utan saknad är väljarna, i synnerhet de unga, beredda lämna klimatfrågorna bakom sig.  När det går upp för de politiska partierna kommer klimatdebatten att dö.

Tecknen på dess avsomnande är redan tydliga.