2009-01-12

Klimat-ABC. Varsågod och svälj.

A. Att klimatet skulle vara ett statiskt tillstånd är fel. Snarare är det en dynamisk balans och föreställningen att läget 1850 skulle vara det ”naturliga” och förblivande har ingen vetenskaplig substans. Men klimatlobbyn framställer det så (sannolikt mot bättre vetande) – alla känner till sviten av istider, bronsålderns värmeperiod som gav medelhavsklimat i England, lilla istiden, Karl X Gustavs tåg över Bält, de kalla krigsvintrarna under 1940-talet... fyll på efter behag.

B. Tron på drastiskt stigande havsyta är en projektion av teoretiska modeller, och media väljer konsekvent det värsta alternativet (= det minst sannolika). Under hela 1900-talet steg världshavets yta med 18 cm totalt – svansen av en postglacial höjning som på 18 tusen år varit 125 m. Om höjningen nu har tilltagit pga. CO2-tillskottet i atmosfären är osäkert.

Sverige höjs som bekant ur havet. Stockholm stiger med 4 mm/år, Norrland med 9-10 mm. Min mormor levde i Västerbotten och blev hundra år. Under hennes liv steg kusten i Kvarken en meter ur havet och hennes barndoms brygga stod långt upp på land när hon dog. Varken Stockholm eller Umeå behöver ängslas för någon kommande "global översvämning".

C. Att koldioxidhalten ökar i atmosfären är ett faktum. Tron att människan skulle kunna hejda ökningen är däremot en illusion. Om Sverige med knappt 0,2 procent av de globala utsläppen gör aldrig så mycket – ökar CO2-skatten på bensin till fantasibelopp och stänger alla mackar i glesbygden (tacka Maud Olofsson) – är helt betydelselöst. Spel för galleriet av cyniska politiker.

Kina bygger ett nytt kolkraftverk var tionde dag. Under våren 2008 gick landet förbi USA som den största producenten av fossil CO2 till atmosfären – Indien är på samma väg. Utvecklingsländernas argument är att per innevånare ligger deras utsläpp långt efter industriländernas.

Med andra ord – CO2-halten i atmosfären kommer att öka och inga besparingsförsök kommer att leda till något. Att ”vi” genom att köra bil mindre och äta mindre rött kött skulle kunna ”rädda jorden” till barn och barnbarn är ett påstående av samma dimension som att Jesus ska komma på himmelens skyar den yttersta dagen, eller att varje muslimsk ”martyr” ska mötas i paradiset av 72 kåta jungfrur. Ren vanföreställning. Varken ärkebiskopen eller ayatolla Khamenei torde tro på den.

Inte ens om man stänger alla oljekällor och kolgruvor blir effekten märkbar på generationer. Koldioxiden har en residenstid i atmosfären på hundratals år och halten stiger obevekligt. Den är 387 ppm (parts per million) nu och ökar med 2 ppm per år. (387 ppm = 3,87 dl koldioxid per kubikmeter luft. Mät och tänk.)

Hur lätt är det att stoppa ökningen? Fundera på det i ljuset av den pågående konflikten mellan Ryssland, Ukraina och EU om naturgasleveranserna från Gazprom.

Förväxla inte naturgas (den lättaste fraktionen av petroleum) med biogas. Naturgasen består av fossila kolföreningar och är ur atmosfärens synpunkt jämförbar med olja, stenkol och brunkol.

1 kommentar:

  1. Bra rutet Max. Grundkunskaper saknas på allför många håll. Ser fram mot nästa lektion.
    Karin

    SvaraRadera