2011-02-18

Energiframtiden: Mer av samma


Det skrivs och pratas mycket om människans fördärvliga energi­användning. På ett eller flera sätt sägs det skada planeten. Antingen genom att utarma den på resurser som gas, olja och kol och/eller genom att förbränna desamma och tillfälligt deponera restprodukten koldioxid i atmosfären och förstöra jordens klimat.

Förbränning (oxidation) av en enhet kol producerar 3,7 enheter koldioxid; det sambandet kommer man inte ifrån. Dagens globala oxidation av 8,6 gigaton C per år emitterar 32 gigaton CO2 per år. Av detta blir hälften kvar ett okänt antal år i atmosfären; resten försvinner direkt. Luftens halt har stigit från 280 ppm år 1850 till 387 ppm i dag. (Drygt en 33 cl CocaColaburk koldioxidgas per kubikmeter luft.)


Den ökande halten kommer enligt AGW-teorin att leda till förödande global uppvärmning, även kallad klimatförändring eller klimatstörning. Ökningen av luftens koldioxidhalt är ett faktum, att ökningen leder till klimatförändring är en hypotes.

Rädda jorden

Enligt AGW-teorin kan jorden endast räddas genom att koldioxid­utsläppen minskas, på fyrtio års sikt ner till 14 gigaton per år, på längre sikt ner till noll. Att utsläppen på hundra till trehundra års sikt ändå kommer att minska eller nästan upphöra därför att de fossila bränslena tar slut är inte ett argument för klimataktivisterna. Katastrofen ska komma innan dess. 


 Bill Gates TED-föreläsning: "Innovating to zero".

Katastrofpunkten har en tendens att fly in i framtiden. Den kände klimativraren dr. James Hansen spådde 1989 att Manhattan skulle vara översvämmat ”om tjugo år”, det vill säga 2009.  Han hade också 350 ppm koldioxid som the point of no return bortom vilken jorden inte kunde räddas. Eftersom Manhattan inte dränktes 2009 och koldioxidhalten är 387 ppm i dag har han flyttat översvämningen till 2100 och katastrofnivån till 400 ppm.

Även formellt sett kompetenta världsräddare som Mark Z Jacobson, professor vid Stanford University, och Mark A Delucchi, forskare vid University of California, Davis, är fel ute. De bygger modeller på gammaldags trivial teknik som är chanslös på marknaden. Deras drömda gröna samhälle försöker gå mot den tekniska utvecklingen. (Kommentar här.)

I artikeln ”Providing all global energy with wind, water, and solar power” föreslår de en global energiförsörjning enligt följande:

19 TW vind, 14,7 TW solkraft, 12 TW solcell, 5,1 TW takceller, 0,5 TW geotermi, 0,4 TW ny hydro, 0,5 TW vågkraft, 0,5 TW tidvatten. Sammanlagt 52,7 TW installerad effekt. Genomfört till år 2030.


Vindkraft i manuskript från 1340

36 procent av världens installerade effekt ska vara vindkraft. Ett osofistikerat koncept som varit med sedan människan i historiens gryning hissade det första seglet. Som drivkraft för pumpar och kvarnstenar har vindmöllor sannolikt funnits sedan Hammurabi 1750 f Kr och definitivt sedan 800-talets Persien. I Sverige fanns väderkvarnar i bruk för malning fram till andra världskriget.

Vindkraften är oregelbunden och opålitlig. Den kan inte lagras i stor skala utan måste förbrukas när den skapas. Under köldhögtrycket senaste december gav 283 vindparker i Storbritannien med nominell effekt 5,2 gigawatt praktiskt taget ingenting. I en helgrön värld hade det inte heller funnits något att ersätta den med.

28 procent av Jacobson & Delucchis föreslagna effekt är solkraftverk med speglar som hettar upp olja som driver ånggeneratorer som driver ångturbiner som drar elgeneratorer. Soldrivna värmekraftverk med andra ord.  Ingen produktion under nätter och mulna dagar.


23 procent är solcellskraftverk med fält av fotovoltaiska celler. Ingen produktion under nätter och mulna dagar där heller.

Som grädde på moset 10 procent solkraft i form av 1,7 miljarder takmonterade 3kW solcellsinstallationer. En anläggning per 6 personer räknat på en världsbefolkning på 9 miljarder. Om dessa tänks bli nätanslutna är oklart. Alternativet vore att varje installation försågs med laddbara batterier. Eventuellt i batteridrivna elbilar.


Inte mindre än 60 procent av Jacobson & Delucchis installerade globala effekt skulle alltså bara fungera halva dygnet enligt ett rullande schema. Har jag förstått dem rätt skulle den mörka jordhalvan förses med ström från den ljusa genom ett globalt supersmart nät. Att de tunga industriområdena Kina, Indien, Ryssland och Europa råkar ha natt samtidigt som det energislukande USA har dag är ett av problemen de inte behandlar.

Inte heller hur ett helgrönt England skulle få ström under en veckas köldhögtryck med stillastående vindkraft och solkraft som bara ger tio procent av sommarvärdet i lågt stående vintersol.
Inte förvånad

Först var jag förbluffad över att två forskare av Jacobson & Delucchis dignitet kan lägga fram ett sådant förslag som ”Providing all global energy with wind, water, and solar power”.  Och kalkylera med att det kan genomföras till år 2030. Att artikeln publiceras i en peer-reviewed (fackgranskad) tidskrift är märkligt. (Elseviers Energy Policy.) Det skulle vara intressant att läsa vad fackgranskarna tyckte.


(Nätdiskussion under söktermen 'Jacobson & Delucchi' på Google.)

Men vid närmare eftertanke gick min förvåning bort. Hela den gröna, klimatvänliga världsräddardebatten är full av idealistiska idéer med obetydlig förankring i verkligheten. Gödsla haven med järnfilsspån, skicka ut 10 biljoner små speglar i rymden en miljon åt gången varje minut de nästa 30 åren, måla alla tak och trottoarer i världens största städer vita, sprida svavelsyra på hög höjd i atmosfären. Och inte minst separera 9 gigaton koldioxid  årligen med CCS-teknik ur framtidens rökgaser.

Som kontrast har BP en välgörande saklig prognos för användningen av fossila bränslen. De spår att förbrukningen ska öka från 10 gigaton oljeekvivalenter nu till 13 gigaton år 2030 och koldioxidutsläppet stiga från 30 till 38 gigaton.


Insiktsfulla män (som jag och Bill Gates!) förstår att det behövs tekniska mirakel för att minska koldioxidutsläppet eller skära ner det till noll. Men inget mirakel skymtar ännu vid teknikhorisonten. Även om en ny revolutionerande metod fanns upp skulle det dröja innan den fick genomslag.

Den första ångmaskinen i modern mening kom 1712 (Thomas Newcomen) men dess tekniska genombrott dröjde mer än hundra år. Bensinmotorn (Ottomotorn) kom 1876, dieselmotorn tio år senare. Båda står först nu, efter 130 års modifikationer, på toppen av utvecklingen. Dynamon och elmotorn lanserades 1832 men kraftverk och elnät i stor skala började inte byggas förrän på 1920-talet. Det svenska Harsprånget påbörjades 1918 men bygget las i malpåse till 1945.Det är svårt att föreställa sig något som inte finns. Radion var otänkbar en gång i tiden, liksom teven, mobiltelefonen och datorn. Nu är de vardagliga självklarheter. När det gäller den energi som håller världen igång och skapar vårt välstånd måste jag erkänna min begränsning. Något mirakel i de gröna fantasierna kan jag inte se.

De gröna energisamhällen byggda på sol, vatten och vind som skisseras av den ena aningslösa världsräddaren efter den andra är tekniskt ofullkomliga och funktionellt otillräckliga. Inget tyder på att de ska bli verklighet.

På tjugo års sikt får vi enligt min tro nöja oss med mer av det energisamhälle vi redan har.


 

17 kommentarer:

 1. Max!
  Jag kan bara säga, BRAAAA!
  Dina inlägg borde införas i skolornas läroplan.
  Hur har det gröna klimatscenariot kunnat drivas så långt som det gjort, är ofattbart.
  Bim

  SvaraRadera
 2. Dr Max!

  Suverän betraktelse! Det lär knappast gå att "rädda" något med utopier.Problemet med ett ett avsaknat förnuft i energipolitiken är nog dt största problemet.USAs handelunderskott och stadsskuld är en viktig faktor av de flera som driver vansinnet med klimatpolitiken.

  Thoriumkraft kommer med mycket stor sannolikhet utgöra den teknik som kommer öka energiproduktionen med mycket liten miljöpåverkan.Vi kommer att kunna förbruka mycket mer EL till förmån för både miljö och ökad folkhälsa.

  Att säkra en alternativ inkomst för alla de som blivit klimathotsberoende kräver en avvecklingsplan av dignitet.IPCC/UNEP/FN har satt sina politruker i en ohållbar situatiuon.Klimatkatastrofvetenskapen i IPCC form är redan avslöjad som helt substanslös i sin domedagsprofetia.

  Hjärntvätt och usel propaganda dess enda vapen.Den moraliska och intellektuella fattigdomen blir det bestående minnet ifrån klimathypens decennie.Du bevisar att klimatpolitiken redan fallit på sin egen orimlighet och det är synd att politiker inom ett fält är de som sist begriper eller ser detta.

  SvaraRadera
 3. I ekonomiska kristider ökar domedagsprofetiorna dramatiskt och finner sin väg till medias löpsedlar och rubriker lättare. Under oljekrisens 70-tal var det många med auktoritär ställning i samhället som förutspådde t.ex. oljeprisets utveckling på 80-talet, det skulle stiga brant och vi skulle ställas inför allt möjligt elände. De som sa motsatsen fick litet eller inget utrymme, snarast häcklades de som stollar av domedagskören. Detta försvann från radarn under de kommande decennierna fram till Irak invaderades och oljepriset steg brant.

  Förtydligande: detta ska inte ses som förnekelse av att olja är en begränsad resurs.

  SvaraRadera
 4. En mycket genomarbetad analys!
  Kudos!!!

  SvaraRadera
 5. Nedranns utengemärkt bra skrivet (as always!), Dr. Max! Tack!
  Märkligt är, att trots att EU-kommissarien för energi, tysken G. Öttinger, för ~ två veckor sedan sa, att uppfyllandet av EU:s ’mål’ om 30% CO2-reduktion resulterar i att energikrävande industri och näringsliv kommer att FÖRSVINNA från Europa, så står moderaternas talesman i frågorna ( i måndags) och propagerar för en 40%-ig reduktion… Jösses! Hur lyckas man vara så ini humhum off track????

  Regeringen i NL (Holland) har nyligen tagit beslut att skära (rejält!) i subventionerna till s.k. ’förnybar energi’ (vind, våg, sol och bio) helt enkelt pga. det inte går att betala… De ska istället satsa på utbyggnad av kärnkraft. Liknande beslut är tagna i Frankrike, Kanada, Spanien, Tyskland m.fl.

  MEN i Sverige ska det ju som alltid ’ledas’, dvs. vara främst i vansinnighetstävlingen mot total samhällelig kollaps, så här har ’dilletantum maxima = regeringen, ’bestämt’ att landet ska drabbas av en utbyggnad av ’förnybar energi’ (totalt onödigt & vansinnigt).

  Hur bär vanligt folk sig åt för att ställa dessa personer till personliga ansvarstaganden?

  Mvh/TJ

  SvaraRadera
 6. Dr Max,

  Får jag skicka din länk till partiledarna?
  Din sida borde läsas av alla elever och medlemmarna i Riksdagen.
  Tack än en gång för tydlig och pedagogisk information.

  Pär Green

  SvaraRadera
 7. Dr Max
  Du kan svara på min fråga på
  per.green@gmail.se

  SvaraRadera
 8. Ersättningen till fossila bränslen är ju självklart olika former av kärnkraft. Kan inte se några begränsningar som skulle hindra kärnkraft som alternativ när de fossila bränslena blir för dyra. Med kärnkraft kan man ju även tillverka flytande kolväten till ok pris så om vi vill så kan vi köra vidare i våra bilar av dagens snitt.

  SvaraRadera
 9. Kommentatorsgäng:

  Den i mitt tycke rätt lågmälda posten om den drömda gröna energiframtiden rörde tydligen vid en sträng. Det är roligt att få sådant gensvar.

  Med anledning av Per Greens fråga vill jag säga att alla naturligtvis får länka och sprida mina bloggposter fritt. Friheten är just finessen med bloggvärlden.

  Att jag är rätt tvivlande inför politikers villighet att ta emot info som inte stämmer med partilinjerna är en annan sak.

  /Max

  SvaraRadera
 10. Representanthuset i Amerikat har röstat fram ett stopp för USA:s finansiering av IPCC.

  Några större summor rör det sig inte om, några millioner $, vilket är en droppe i havet med tanke på att jag sett siffror om att USA sedan slutet på förra seklet spenderat 80-90 milliarder på klimatforskning.

  Men ändå. Kanske en och annan tyst politiker i andra delar av världen som t ex sett hur den störste av dem alla, alarmisten och klimatterroristen J Hansens profetior om världens snara undergång alls inte besannats, äntligen tar bladet från munnen och försöker få slut på det oförskämda klimathotsgeschäftet.

  Det kanske till och med blir så att den institution du förestår inte alls blir satt på bar backe om du kom ut med en bok, där du publicerar dina essäer.

  Du är en sällsynt läsvärd populärvetenskaplig skribent som, genom att du sätter lättbegripliga siffror på helheten hjälper oss vetenskapligt fåkunniga att få en överblick på världens energibehov och de problem som sammanhänger med det.

  Essäerna om Antarktis, Grönlands och norra polarhavets isar var en ren lycka att ta del av eftersom de gav just det, en överblick, och som en följd av det en aning om de minst sagt skeva proportionerna i den allmänna hotpropagandan om smältande isar. Din utredning om koldioxidavskiljningens möjligheter när man betraktar den gigantiska storleken på projektet om det över huvud taget ska få nämnvärd effekt på halten i atmosfären klargörande för mig, en som inte tänkt efter så noga.

  Samla ihop, ändra och aktualisera det du skrivit, skaffa tillstånd till de magnifika illustrationerna och ge oss den där boken, mot skälig ersättning förstås, den som jag önskade redan när jag läst de första resultaten av din skrivklåda!


  Börje Sandquist

  SvaraRadera
 11. Börje Sandquist:

  Din kommentar gladde mig. Om mina bloggposter gör sådana avtryck har de fyllt sitt syfte väl.

  Från början hade jag en ensamstående trebarnsmamma som tänkt läsare och resonerade så hon - med mycket annat att tänka på - skulle förstå politikers och forskares facksnack.

  Nu har nog trebarnsmammorna lämnat klimatdebatten och gått vidare till annat som rör sig i tiden. Men jag har blivit fäst vid mitt 'Andas lugnt'-hörn och slår mig ner här när andan faller på.

  För de vetgiriga som inte skyggar för siffror (och läser engelska) vill jag rekommendera sajten: http://www.withouthotair.com/
  En kvalificerad genomgång av förutsättningarna för Sustainable Energy i Storbritannien. Av fysikern David MacKay som skriver för vanligt folk. Massor av data, mycket inspirerande. En klassiker.

  En annan, 'The Sceptic's Handbook" av Jo Nova finns i svensk översättning på nätet (se min blogglista). Engagerat anti-AGW med många poänger. Av en kvinna född till lobbyist.

  Maggie Thauersköld Crusell som driver bloggen 'The Climate Scam' är också en kvinna med hög expositiongrad i fajten mot klimatlobbyn. Förra året gav hon ut boken 'Chill-out – sanningen om klimatbubblan' med Lars Bern. Gruppen kring henne jobbar aktivt publikt och försöker påverka beslutsfattare och journalister.

  Jämfört med sådana är jag en trankil Dr Dolittle-typ som trivs med att skriva ett epos nu och då till egen och andras allmänbildning. (Vänligt av dig Börje att kalla dem essäer.)

  Det ska mycket till innan något förlag lockar ut mig ur mitt hörn. Men jag är tacksam för komplimangen.

  Hälsningar,

  /Max

  SvaraRadera
 12. Var inte så blygsam Doktorn!
  Din blogg är helt enkelt otroligt bra skriven. Lättförstålig, rolig, med en klurig humor och festligt illustrerad. Men framförallt trovärdig.
  Om än en aldrig så fanatisk AGW:are läser dina inlägg så måste han få en fruktansvärd klimatångest, fast åt helt andra hållet än han hade innan. :)
  Ser fram mot varenda inlägg du gör.
  Hälsningar Bim

  SvaraRadera
 13. Hej!

  Läsvärt inlägg. Dock några påpekande.

  1) "23 procent är solcellskraftverk med fält av fotovoltaiska celler. Ingen produktion under nätter och mulna dagar där heller" - nja, solceller ger kraft (fast en smula reducerad) även under mulna dagar.

  2) Man ska alltid vara en smula försiktig med att avfärda sådant som biljoner speglar i atmosfären eller svavelsyra (svaveldioxid menar du) 20 km upp i atmosfären som vilda idéer. Ska de avfärdas får de avfärdas med ordentliga kalkyler i så fall. Och vissa av dem är tekniskt inte mer än halv- eller smågalna, nästan genomförbara till och med.

  Annars bra inlägg som alltid!!

  //Raketvargen

  SvaraRadera
 14. Raketvargen:

  Jag försöker hålla mina poster så korta och raka som möjligt. Till den ändan har jag minskat på kvalificerande/modificerande uttryck som ungefär, cirka, ganska. Läsaren förstår att uttryck som "femtio miljoner år" inte ska tas exakt.

  Helst släpper jag inte igenom ord som stor, liten, lång, kort utan ett mått inom parentes. Stor cell (0,5 mm), stor produktion (tusentals ton) och så vidare.

  I tveksamma fall tar jag hellre en rak fräck förenkling, "ingen produktion" istället för "5 procent skugga kan ge 90 procent produktionsminskning". Solcellers produktion är en egen fråga: att de ger fullt bara kring middagstid sommartid nämns sällan; att de på Stockholms latitud ger försumbart lite (inget) vintertid med lågt stående sol och snö på cellerna låtsas man inte om.

  I fallet Jacobson & Delucchi tycker jag att de stora dragen (60 procent av installerad effekt overksam halva dygnet) är viktigast. Jag kunde ha lagt till att produktionen bara är full några timmar varje dag, att latitud och årstid spelar in ... ett snår av begränsningar. Men det lämnar jag åt specialisterna.

  Du har en poäng med svaveldioxiden. Fast den blir svavelsyra i atmosfären. Minns det sura regnet på svenska västkusten så länge England eldade med svavelhaltig olja. Jag snuddade vid frågan i posten "Växthuseffekten" 09-10-21. Och nu och då då det gäller vulkaner.

  Jag håller med dig om att vissa förslag till geo-engineering bara är halvgalna.

  Tack för din kommentar.

  /Max

  SvaraRadera
 15. Vädergudarna måst blidkas med tunga statliga, kommunala och privata offer annars stundar vedergällning och dommedag...

  //Evilius

  SvaraRadera
 16. Detta var toppen bra. Ja faktisk ett dokument som fortjäner att spridas vidt...
  Mektiga ord.

  Med vänlig hälsning
  Den liberale berserken

  Medlem av Klimarealistene, Norge
  www.klimarealistene.com

  SvaraRadera
 17. Jon:

  Det gläder mig att du gillade mina argument. Jag gick förstås till Klimarealisternes hemsida och såg att ni puffar för en artikel av Nils Axel Mörner som kämpat för fakta om havsnivåns icke-stigning i många år.

  Dessutom en artikel med en rubrik jag tänkt använda i framtiden: "Good bye, Kyoto". Min vinkel är att nu efter Fukushimas kollaps blir Japan ännu mer beroende av fossila bränslen. Redan i Cancun reserverade sig landet mot en fortsättning av Kyotoprotokollet och vägrade underteckna. Nu blir de av nöd ännu mer negativa.

  Intressant att upptäcka Klimarealisterne.

  Tack för din kommentar.

  /Max

  SvaraRadera