2009-10-24

Olyckskorp som kraxar falskt

Klimatindustrin är lika full av överdriven reklam som kosmetikindustrin. Skillnaden är att den ena hotar med död och undergång medan den andra lovar ständig ungdom och slät hy evinnerligen. Kosmetiken har roligare överdrifter, vad sägs om Anti-gravity cream (Anti-tyngkraftskräm). Möjligen en biprodukt från tillverkningen av flygande mattor i Lyckliga Arabien.

Klimatindustrins knep för att undvika anmälningar till konsument-ombudsmannen är att lägga sina scenarier långt in i framtiden. Och att stegvis skjuta på dem när verkligheten inte lyder. Förr 2010, numera 2050, ”före 2100” eller när CO2-halten i luften når 400 ppm ... 500 ppm ... Tidpunkten flyr som en zombie in i framtiden.

Men:

En av de värsta olyckskorparna gjorde en tabbe när han var yngre och mindre slipad – han nämnde ett årtal som låg för nära. Den beryktade Dr James Hansen, känd för läsare av denna blogg för framtidsbilden av jorden som ”en häxkittel av smältande isar, bubblande permafrost och lättantändliga skogar varifrån ingen återvändo finns” blev intervjuad i slutet av 1980-talet om klimatutsikterna på 20 års sikt, alltså läget innevarande år 2009 som då var framtid på säkert avstånd.

Det är roande att titta på hans spådom i dagens backspegel. (Tack till Anthony Watts i den varmt rekommenderade bloggen "Watts Up With That" som gjorde pionjärarbetet.)

Hansens kontor. De som följt teveserien Seinfeld känner kanske igen ”Tom’s Restaurant” (Bilden från "Watts Up With That").

Intervjun gjordes i Hansens kontor på Manhattan, adress 2880 Broadway med utsikt över Hudson River. Hansen såg ut genom fönstret och förklarade:

“The West Side Highway [which runs along the Hudson River] will be under water. And there will be tape across the windows across the street because of high winds. And the same birds won’t be there. The trees in the median strip will change.” Then he said, “There will be more police cars.” Why? “Well, you know what happens to crime when the heat goes up.”
(”West Side Highway [som går längs Hudsonfloden] kommer att ligga under vatten. Och det kommer att sitta tejp över fönstren tvärs över gatan på grund av starka vindar. Och samma fåglar kommer inte att vara där. Träden mellan körfälten kommer att ändras.” Sedan sa han, ”Det kommer att vara fler polisbilar.” Varför? ”Tja, du vet vad som händer med brottslighet när värmen stiger.”)

”Under the greenhouse effect, extreme weather increases. Depending on where you are in terms of the hydrological cycle, you get more of whatever you’re prone to get. New York can get droughts, the droughts can get more severe and you’ll have signs in restaurants saying ‘Water by request only’.”
(”Med växthuseffekten ökar extremt väder. Beroende på var du är med avseende på den hydrologiska cykeln får du mer av vad du är benägen att få. New York kan få torka, torkan kan bli värre och du kommer att få anslag i restauranger som säger ’Vatten bara på begäran’.”)

Hansens utsikt i nutiden enligt Googles streetview. Syns några tecken på översvämnning och extremt klimat? (Bilden från "Watts Up With That")

Suverän okunskap: Enligt Google Earth ligger West Side Highway 3 meter över havet så det skulle ha krävts en oöverträffat snabb höjning av havsytan för att översvämma den på 20 år. Det snabbaste tempot under senaste deglaciationen var 14 meter på 1.000 år. Hansens scenario förutsatte en tio gånger snabbare höjning, det vill säga 150 meter på tusen år. Det säger något om hans kunskaper i geologi.

Klimatindustrins väv av påståenden, hypoteser och kampanjer är så full av halvsanningar och hål så det krävs vetenskapsmän (och givetvis -kvinnor) för att upptäcka försåtligheterna. Jag kommer att tänka på miljöpartiets språkrör Peter Eriksson i radioekot i går 23 oktober 2009. I direktsändningen förklarade Eriksson att Fredrik Reinfeldts avståndstagande från Sverigedemokraterna i själva verket betydde tvärtom. ”Men man måste vara statsvetare eller erfaren i politiken för att förstå det” (citat ur minnet, bortredigerat i 30-dagars arkivet).

Samma sak med klimatindustrins dimridåer. Man måste vara geovetare eller kritisk professor i retorik för att se igenom dem.

Som exempel: Dr James Hansens skiss av jorden som ett kokande helvete av bubblande gaser. Noga räknat sade han: ”Om vi bränner ens hälften av jordens återstående resurser av fossila bränslen”. Lägg märke till det lilla ordet om. Jorden har minst lika mycket olja kvar som vi redan förbrukat. Räcker 50-100 år. Kolfyndigheterna är flera gånger större, påvisade reserver räcker 150 år.

Okej. Vi bränner hälften av dessa vilket kanske tar femtio år. Då, om ≈ 50 år är jorden enligt Hansens tro ”irreversibelt på en väg mot ett isfritt tillstånd”. På väg. Hur lång är den vägen? För en isfri jord måste vi smälta Antarktis (90 procent av jordens is) och Grönland (9 procent) vilket skulle ta 10-30 tusen år baserat på den senaste deglaciationen som vi lever i följderna av. Den trehundraåriga pusten antropogen koldioxid skulle för länge sedan vara assimilerad i det stora naturliga flödet där den utgör runt tio procent. Redan försvinner hälften löpande på naturlig väg.

Vilken civilisation som kommer att råda om tiotusentals år är en öppen fråga. Bensindrivna bilar och koleldade kraftverk kommer i vilket fall att vara antikviteter 3-10 gånger äldre än gravfynden i Konungarnas dal i Egypten.

Om tiotusen år:
Läser man kritiskt är detta alltså Hansens mycket omskrivna framtidsbild som får skolbarn att gråta sig till sömns och kissa i sängen. Barn borde förskonas från klimatporren. För dem ligger nästa sommarlov och smältningen av jordens isar lika långt borta.

Vad säger att Hansens bubblande-jord scenario om tiotusen år är riktigare än den bild av ett i dag översvämmat Manhattan som han gav för tjugo år sedan? Läsaren kan själv avgöra.

Det är mera sannolikt att jorden om 10-30 tusen år är inne i en ny glaciation lik den vi lämnade för artontusen år sedan. Spåren av planetens faktiska historia under den senaste halvmiljonen år pekar rätt övertygande mot en sådan utveckling.


Temperaturkurva för de senaste 400 tusen åren. (Kurvans nollnivå motsvarar dagens plus 12 grader C.) Den sammanfaller väl med spår och dateringar från de senaste glaciationerna. En extrapolering antyder att en ny istid kan väntas på 10-20 tusen års sikt.

Såväl James Hansen, hans hypotes, vår civilisation och vi själva är vid det laget historia. Om inlandsisen kommer och varar normaltiden 100 tusen år lär den hyvla av all europeisk bebyggelse ner till norra Tyskland. I USA ner till Chicago och New York.

Då kan man snacka om klimatproblem på Manhattan.


4 kommentarer:

 1. Tack för att du gjorde denna (o)roande spådom av Hansen tillgänglig på svenska. Jag har svårt att se hur någon kan ta denne upptågsmakare på allvar oavsett vad man har för uppfattning om politikens möjlighet att påverka klimatet.

  Hans-Erik

  SvaraRadera
 2. Vetenskapsakademin har nyligen gjort ett uttalande om klimatförändringen: http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Miljo_klimat/Yttranden/uttalande_klimat_090922.pdf

  Om man nystar i den väven tycker jag de kommit till slutsatsen att vi vet väldigt lite. De åtgärder som bör vidtas handlar om fler observationer och mer grundforskning. Jag trodde i min enfald att klimatologerna för länge sedan passerat grundforskningsstadiet.

  Man kan undra varför vår (svenska) akademi skriver på engelska?

  Man kan också undra varför författarna inte undertecknat dokumentet?

  SvaraRadera
 3. Tack för en mycket bra blogg,kollar här varje dag.Man kan ju alltid hoppas att några politker också hittat hit.

  Ingemar Säfbom

  SvaraRadera
 4. Även läkartidningen vill vara med och alarmera. Detta är OT för detta inlägg men jag skickar det ändå. Artikelff. tycks inte läst på ngt alls på senare tid Märkligt!
  De skulle behöva våga ta en titt på Dina utmärkta genomgångar av CO2-sammanhangen.
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13042

  SvaraRadera