2011-12-17

Klimatmyglet värre än vi trott


Desperation

I torsdags 15 december 2011 gjorde sex detektiver från The Norfolk Constabulary och The Metropolitan Police i England husundersökning hos bloggaren Roger Tattersall som skriver den klimatskeptiska bloggen TallBloke. De tog med sig två laptop-datorer och en bredbandsrouter på jakt efter ledtrådar till FOIA, den eller de personer som läckte mejlen till Climategate 1 och Climategate 2. Med Climategate 2 följde en krypterad subfolder med 220 000 mejl som en slags livförsäkring. Skulle det börja brännas behöver förövaren/förövarna  bara publicera koden så sprids 220 000 känsliga mejl över världen. Något som till varje pris måste stoppas. Läs reflexionerna hos Pointman:

“Release 2 contains the political emails and all it needs is the magic pass phrase to unmask them. It could be uttered at some phony trial on trumped-up charges, it could be uttered to a fellow prisoner, it could be disclosed to their lawyer. It could be left with a few trusted friends with instructions as to who to send it to if anything untoward should happen to them. Allowing for the very worst, it could even be in their last will and testament.”


(Release 2 innehåller de politiska mejlen och allt som behövs är den magiska lösenfrasen för att öppna dem. Den kan yttras vid någon skenrättegång på falska anklagelser, den kan sägas till en medfånge, den kan avslöjas till deras advokat. Den kan lämnas till några betrodda vänner med instruktioner om vem de ska skicka den till om något oförutsett skulle hända dem. Med hänsyn tagen till det allra värsta, den kan till och med finnas i deras sista vilja och testamente.)

Klimatforskning


Att den jättelika organisationen för ”klimatforskning” med IPCC i spetsen är en koloss på lerfötter blir allt tydligare. Det vetenskapliga underlaget är svagt. Ett, möjligen två grundfakta är solida: (1) koldioxid bromsar långvågig strålning, värms och strålar värmen vidare; i atmosfären till luften, tillbaka till jorden och ut i rymden, växthuseffekten; (2) den ökande halten koldioxid i atmosfären orsakas sannolikt av människans utsläpp av koldioxid, för närvarande omkring 32 megaton, miljoner ton koldioxid per år.

Varför cirka hälften av det antropogena utsläppet försvinner i den naturliga koldioxidomsättningen som är mer än hundra gånger så stor är oförklarat. Varför den försvunna mängden stadigt är omkring hälften oberoende av utsläppets storlek är också en gåta. (Hälften av 15 Mt/år, hälften av 30 Mt/år.)

Att höjningen av jordens medeltemperatur med 0,8 grader C sedan 1830 skulle bero på den ökade koldioxidhalten i luften (från 280 till 390 ppm) är omstritt. Dels steg temperaturen före 1950 trots att det antropogena tillskottet var litet, dels har temperaturen inte stigit under 2000-talet trots det största antropogena tillskottet någonsin. Därför har AGW-konceptets innebörd löpande urholkats från "global uppvärmning" via "klimatförändring" till "klimatstörning".

Att en ökande koldioxidhalt i atmosfären kommer att leda till katastrofala klimatförändringar med tiotals meter högre havsnivåer på 50-100 års sikt är hypoteser med svag förankring i faktiska observationer.

Ogenomförbara åtgärder

 


FN:s stora klimatorganisation, manifesterad i de årliga COP klimatmötena med femton- till tjugofemtusen deltagare (senast COP17 i Durban), försöker med administrativa åtgärder minska de antropogena koldioxidutsläppen. Eftersom (a) de tekniskt utvecklade ländernas välstånd bygger på exploatering av det koncentrat av energi som de fossila bränslena utgör, och (b) tekniken sprider sig till allt fler länder, är faktiska nedskärningar ogenomförbara. Behovet av energi är så desperat att en besparing på ett håll genast äts upp av efterfrågan någon annanstans.

Länderna med störst koldioxidutsläpp (USA, Kina, Indien, ca hälften av världens utsläpp) har inte deltagit i nedskärningsprogram som Kyotoprotokollet, och några tidigare deltagare lämnar det (Japan, Kanada).

Förslag att med ”climate engineering” reflektera/refraktera bort någon procent av den solenergi som når jorden har hittills stannat som fantasiprojekt (svaveldioxidutsläpp i stratosfären, plastskivor i yttre rymden). Att öka koldioxidupptaget i havet genom gödsling med järnfilspån ledde inte till något.

Smussel, hemligheter, manipulerad information

Kärnan av pro-AGW klimatforskare är en tätt sammansluten organisation vars målsättning är att till varje pris marknadsföra teorin. Gruppen verkar inte sky några medel, friserar sina data, håller kritiska/skeptiska forskare utanför, blockerar öppna diskussioner i tidskrifter med peer-review … knepen är många. 


Fusk i kortspel. Målning av J C van Oostsanen (1470-1533).

De läckage från insidan som blivit kända som Climategate 1 och 2 har blottlagt mycket av de vetenskapliga manipulationerna. Nu frågar man sig vad den krypterade mappen med 220 000 dokument från insidan kan innehålla. Genanta och avslöjande kommunikationer mellan forskare och makthavare?... spår av otillbörliga ekonomiska transaktioner som blottlägger oetiska/brottsliga förehavanden av ledande politiker?

Som Pointman säger, informationen kan vara en sorts dödmansgrepp-försäkring för den eller de som läcker.


Demonstration mot den inhumana behandlingen av Bradley Manning 

Polisräden mot bloggaren TallBloke har styrkt misstankarna om att härvan av mygel och konspirationer bakom klimatforskningens kulisser är större än någon trott. Någon eller några högt uppe i maktpyramiden är tydligen redo att till varje pris eliminera personerna som läcker. På dem väntar samma behandling som Bradley Manning undergår, och som väntar Julian Assange. Åratals isolering i ensamcell 23 timmar om dygnet under häktningstiden följt av livstid i ett fängelse i USA. Där livstid verkligen betyder resten av livet och varifrån man bärs ut som död.14 kommentarer:

 1. Max!
  Det här var skarpt. Mycket bra!
  Demokrati, vad är det? Inget som man kan lita på, tydligen.

  Man har ju med tiden blivit så luttrad att man skämtar om hela klimatspektaklet. Men det är på tiden att folk får klart för sig hur manipulerade de är. Hur falsk och förljugen vetenskapen blivit. Styrd av politruker och maktgalna dårar med FN och EU som bas för inrättandet av en världsdiktatur.

  Låter som ett filmmanus och kanske är det den vägen som är det effektivaste sättat att få folk medvetna om vad de utsätts för. Det funkade ju åt andra hållet med Al Gore som producent.

  SvaraRadera
 2. Det skulle stå Bim under 1:ans komentar.
  Jag var väl för upphetsad och glömde. :D

  SvaraRadera
 3. Bim:

  Här för leden klagade du över att du lät din mentala balans rubbas för lätt. Luta dig tillbaka och betrakta världen glida förbi, ha ett litet glas whisky alternativt hallonsaft på bordet bredvid och njut av den sista interglacialen på mycket länge.

  Cheers!

  /Max

  SvaraRadera
 4. Max! Hallonsaft hjälpte inte.
  2 whisky hjälpte lite, men i morgon åker jag hem till Ban Ki-Moon och ropar DUUU till honom genom brevlådan.
  Bim

  SvaraRadera
 5. Först ett tack för många kloka synpunkter mm. Jag tror jag läst alla dina inlägg.
  Jag har just läst boken om IPCC - alltså The Delinquent Teenager .... och innehållet i den skrämmer mig. Håller FN och dess byråkrater på att försöka skapa någon sorts världsregering med IPCC:s hjälp?

  Ovanpå detta har jag just via facebook mottagit en inbjudan till en grupp som kallar sig "Radikalisera klimatpolitiken". Har världen blivit fullständigt galen? Här handlar det uppenbarligen om någon sorts profan variant av religion - alltså något som i stort sett helt saknar verklighetsförankring.

  SvaraRadera
 6. Igen!!! Varmt/stort tack för åter vasst inlägg, Max! Geeh, du har oxo 'upptäckt' Pointman? Nedranns kul. Tror att ni båda skulle ha rätt trevligt tillsammans - m.h.a. hallonsaft o/e whiskey 100% egalt... ;)

  Återkommer likt en drunken parrot till nedan länkade dokument som på 48 sidor i klartext ger beskrivning/historik över hur detta totala vansinne (cAGW) startade respektive byggdes upp.
  Vänligast ladda ner och LÄS:

  http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.177148/Thoughtsleadingtoaction3.pdf

  Borde banne mig bli pliktlektyr för i första hand samtliga svenska 'knapptryckare' och, inte minst, deras underhuggande lakejer.

  Delar 100 de analyser ang. CG-2.0 och de angivna 'övriga' ~ 220 tusen mailen... Wow!!! När lösenordet(n) till dessa infos bekantgörs kan sovjeternas 50 megatonnare över Nova Zemlja kasta sig i väggen... :-D

  Mvh/TJ

  SvaraRadera
 7. En stilla undran; hade det inte varit smartare att sprida de 220 000 mailen på direkten?

  Mvh

  Rosenhane

  SvaraRadera
 8. Återigen, tack för alltid läs- och begrundansvärda inlägg, dr Max.
  På temat "ogenomförbara åtgärder" (eller kanske ännu hellre "orealistiska diton") vill jag nämna att nyhetsmedia (SVT den här gången) nyligen hade ett inslag om några forskare (?, tror det var så de benämndes) vid Chalmers, vilka presenterade idén om att avskilja koldioxid från allehanda källor och pumpa ned i porösa berglager under Kattegatt. Men det var ju just den idén Vattenfall alldeles nyligen skrotade, låt vara m a a att intresset för att investera i sådana åtgärder var för lågt.
  Man kan fråga sig: Är SVT (o)medvetna om att de "kör ut" en (av annan part, Vattenfall) förkastad åtgärd/teknik som en "nyhet"?
  Undrar om de nämnda forskarna endast ute efter anslag för vidare hemmapyssel?
  //Anders

  SvaraRadera
 9. Anders:

  CCS som det kallas (Carbon Capture and Storage) är en fantasiprodukt. För det första är processen mycket energislukande. Den tar ca 30 procent av primärenergin vilket är lika med att 30 procent av den fossila energin skulle gå åt till CCS. I en tid med svikande tillgångar.

  Dessutom skulle volymen flytande koldioxidavfall bli enorm. Dubbelt så stor som världens oljevolym i ett räkneexempel jag hade 13 januari 2011. Det är inte en slump att Storbritannien och Norge nyligen slaktade två CCS-projekt de hade på gång.

  Man måste ta det som kommer från Main Stream Media (MSM) inklusive SVT och miljömagasinet 'Klotet' med flera nypor salt. Det är deras levebröd att ventilera allehanda nonsens som far omkring i debatterna.

  /Max

  SvaraRadera
 10. Hello Dr. Max!

  Jo detta att råoljan och naturgasen är fossil. Är detta verkligen bevisat. Det är en rysk hypotes från 1750. Ryssarna hävdar numera att oljan är abiotic! Metangas bildas ständigt i jordens inre och delar omvandlas till metanseriens kolväten = råolja ( som inte innehåller spår av organiskt material). Du som är en dj-l på att kolla saker! ÄR OLJAN FOSSIL? VEM HAR BEVISAT DETTA?

  SvaraRadera
 11. Frågan är om public services vetenskapsredaktioner som titt som tätt illustrerar den för det mänskliga ögat osynliga koldioxiden som bolmande rök kan tas på allvar över huvud taget?

  Det finns bara två alternativ:

  1. De vet om att koldioxiden är osynlig, men använder bilderna för att skrämma upp "packet" så att vi lydigt accepterar skatter och avgifter för att "minska" koldioxidhalten i atmosfären, utan att knota

  2. De har inte en susning om vad koldioxid är, men torgför ändå att denna gas styr klimatet

  Endera är vetenskapsredaktionen en ren propagandamaskin eller bestående av medarbetare utan kunskap om det de "informerar" om

  Vilket av alternativen är troligast?

  (för egen del lärde jag mig om koldioxiden och dess nyttiga egenskaper under kemilektionerna i åttan. [Jag är född 1945])

  /Börje S.

  SvaraRadera
 12. Börje S:

  Ganska säkert vet klimatjournalisterna att koldioxiden är osynlig. Men hur visar man något osynligt i bild? Det går an när de använder fabriksskorstenar för i röken finns utöver sot, vattenånga och upphettad kvävgas (70 procent) även koldioxiden (15 procent) från förbränningen. Men när de använder kyltorn som ger ifrån sig vattenånga>vattendimma har de lämnat verklighetens fasta mark.

  Riktigt hur de tänker kan man undra. De bästa känner sig antagligen köpta av propagandamaskinen. Alla känner sig nog tacksamma över att de har ett jobb. Det har varit överproduktion på journalistlinjen länge och media driver de nyanställda som slavar med korttidsjobb på korttidsjobb.

  Den som inte säger "Ja chefen" blir snabbt obehövlig.

  Skänk dem en medlidandets tanke och ryck på axlarna åt propagandan.

  /Max

  SvaraRadera
 13. Anonym torsdag 22:

  För några år sedan var det en rätt stark argumentation för att oljan skulle vara abiotisk. Men sådana tankar dör tyvärr bort när de möter den överväldigande erfarenheten från oljegeologin.

  Några indikationer på biologiskt ursprung är (i) sambandet kol-olja där kolet pga sitt fossilinnehåll säkert kan klassas som en biologisk produkt; och (ii) sambandet organiska skiffrar-olja-gas där skiffrarnas sedimentologi avslöjar ett organiskt ursprung (tänk syrefattigt bottenslam).

  Att den stora mängden olja är organiskt bildat utesluter dock inte att abiotisk olja kan förekomma. I båda fallen måste man tyvärr se dem som begränsade resurser. Men tidpunkten för oljeepokens slut rullar fortfarande in i framtiden. 30 år? ... 50 år?

  /Max

  SvaraRadera
 14. Tack för svar ang abiotisk olja! När oljan tar slut finns mycket kol att tillgå. Sydafrika har utvecklat teknik och framställer flytande drivmedel som är som bensin. Detta gjordes för att klara blockaden under apartheid. Det nyligen upptäckta stora naturgasfyndigheter lär räcka i 250 år! Den går att komprimera till flytande drivmedel. Peak Oil är väl en lika stor bluff/hot som CAGW/vår undergång pga CO2?! Om 250 år lär vi ha helt nya energikällor.Fusion?
  God Jul! MVH Per H

  SvaraRadera