2011-08-07

Återbesök i klimatkampen


Intressanta tider

Vi ser gamla gudar vackla, etablerade sanningar avslöjas som blå dunster, lockande landskap visa sig vara potemkinkulisser. Västerlandets välstånd framstår som byggt på exploatering av världens fattiga och rovdrift med klotets resurser, de enorma förmögenheterna bestod inte ens av papperspengar utan av argument i kalkylprogram, samhällenas infrastruktur är byggd på skulder som ska betalas av barn och efterkommande intill tredje och fjärde led.“There ain’t no such thing as a free lunch.” (Det finns ingenting sådant som en gratis lunch.)
Kriget


 
Svenska tidningar som DN/Bonniers och SvD/Schibsted har fortfarande (söndag förmiddag 7 augusti 2011) inte låtsats om den största dödsspillan som träffat USA/NATO/ISAF-militärerna i Afghanistan sedan överfallets start 2001. Insurgenterna (motståndsmännen) sköt ner en Chinook-helikopter på väg att landa för en nattraid i Tangi Valley vid tvåtiden fredag natt lokal tid. Alla ombord dog: 30 USA-soldater, därav 22 från den speciella mördarstyrkan Navy SEALS, samt 7 afghanska ”elit”-soldater och 1 afghansk tolk. Avsikten var annars att ”kill or capture two high-level insurgents” (döda eller röva bort två höga motståndsmän) och ett slumpmässigt antal av deras familjer och bygrannar.[Enligt militärt tänkande blir afghaner varken upprörda eller ledsna över sådana överfall i sina byar. Sorg vet de inte vad det är.  Utøya är bara ett exotiskt ord för dem. ]

President Barack Obama läste upp en skriven text lördag fm: “We will draw inspiration from their lives, and continue the work of securing our country and standing up for the values that they embodied.” (Vi kommer att hämta inspiration från deras liv, och fortsätta arbetet med att säkra vårt land och stå upp för de värderingar som de förkroppsligade.) Som Commander-in-Chief för överfallet på Afghanistan där Sverige deltar med omkring 500 militär personal har vår brune överbefälhavare därmed angett vad som ska tyckas i frågan.


First Sgt. Luke Mercardante, 35, and Cpl. Kyle W. Wilks, 24, died April 15 2008. (Förste sergeant Lukas Mercardante, 35, och korpral Kyle W. Wilks, 24, dog 15 april, 2008.)
 
Västerlandet kommer att stå upp för Afghanistan till dess USA:s budget inte längre tål de 120 miljarder dollar (777 miljarder kr) om året som missionsinsatsen kostar.

Finanserna

Världens finansindustri har raglat in i en dubbel kris: Den oskickligt hanterade frågan om USA:s lånetak (tills nu 14,3 trillion, biljoner, 1012 dollar), och det lika bakvänt skötta problemet med euron och de skuldsatta EU-länderna (tills vidare PIIGS = Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien).

USA fick sitt kreditbetyg sänkt från AAA till AA+ för första gången i landets 235 år korta historia (en örfil till lismaren Obama), och Kina som lånat ut 1160 miljarder  (1,2 trillion) dollar är inte roat. Folkrepubliken uppmanar USA att ”address its structural debt problems and ensure the safety of China's dollar assets. International supervision over the issue of US dollars should be introduced” (ta itu med sina strukturella skuldproblem och garantera säkerheten för Kinas dollar-tillgångar. Internationell tillsyn över frågan om USA-dollarn bör införas).


TANSTAAFL = There ain't no such thing as a free lunch,

“Den som är satt i skuld är inte fri.”

I Grekland förstår befolkningen
inte att eurozonens överstepräster kämpar för att rädda landet. Enkelt funtade som greker är tycker de inte att sänkta pensioner, sämre sjukvård, högre skatter och arbetslöshet på 16,2 procent  är någon hjälp.I Tyskland, å andra sidan, känner medborgarna inte att de har skyldighet att låna/skänka sina under grå himmel förtjänade slantar till människor som dansar och sjunger i solens sken vid Medelhavets stränder.  Athens Akropolis är sannolikt på väg in i klorna på något europeiskt investeringsföretag som ett led i den av Europresidiet/ECB/IMF krävda ”privatiseringen” av Greklands tillgångar. (Ska väl få grekerna att sluta dansa.)Italien har plötsligt hamnat först i kön av europeiska krisländer. ECB är tvingad att börja köpa italienska statsobligationer på måndag 8 augusti 2011 om inte euron ska hamna i en svacka vars botten ingen känner.  Tack och lov (!) heter landets premiärminister Silvio Berlusconi, en politisk räv som till förtret  för den svenska feministmaffian klarat sig genom knipa efter knipa. I svåra tider är det bättre att ha fan i båten än en politiskt korrekt guds ängel.

Vecka 32 lovar att bli spännande.

Klimatkampen


En av de mest uppmärksammade nyheterna på klimatfronten var Al Gores klagan inför ett Aspen Institute forum torsdag 4 augusti 2011: ”It’s no longer acceptable in mixed company, meaning bipartisan company, to use the goddamn word climate. It is not acceptable.” (Det är inte längre acceptabelt i blandat sällskap, dvs tvåpartiumgänge, att använda det förbannade ordet klimat. Det är inte acceptabelt.)

Gore har dock fått kärnfrågan om bakfoten. Han hävdar att en grupp mäktiga kol-stål-oljeföretag lyckats manipulera bort sanningen om global uppvärmning. ”They pay pseudo-scientists to pretend to be scientists to put out the message: ‘This climate thing, it’s nonsense. Man-made
CO2 doesn’t trap heat. It may be volcanoes.’ Bullshit! ‘It may be sun spots.’ Bullshit! ‘It’s not getting warmer.’ Bullshit!”  (De betalar pseudo-forskare som låtsas vara forskare att få ut budskapet: ’Den här klimatsaken, det är nonsens. Mänskliga utsläpp av CO2 fångar inte värme. Det kan vara vulkaner.’ Skitsnack! ’Det kan vara solfläckar.’ Skitsnack! ’Det blir inte varmare.’ Skitsnack!”)

Ingalunda ligger några industrijättar bakom motståndet. Istället har ett stort antal idealistiska forskare världen över helt på egen hand och utan anknytning till någon part i frågan tacklat tangentborden och lagt ner engagemang och fritid på att bemöta och korrigera de mest ovetenskapliga påståendena. (Skepparen på Andas lugnt är en i skaran.)I Bibeln, som bevisligen är ett redigerat urval från tusentals år av religiösa historier, finns liknelsen om det förlorade fåret.  Av en hjord på hundra gick ett får vilse i öknen och skapade större glädje än de 99 hemmavarande då det återfanns.  Till detta säger den sannolikt hopdiktade Jesus:

”Jag säger eder att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöva.”
(Lukas 15:4-7)

Okej då – Al Gore har inte gjort fullständig avbön för sina förvillelser. Och kommer aldrig att göra det. Han lär dö som övertygad AGW-troende bland dyra specialistläkare betalda av goda klimatinkomster på toppen av gratis sjukvård i egenskap av ex-vicepresident.

Men nog har han gett en oavsiktlig komplimang till den myrstack av självständiga forskare som bromsat den klimatpolitiska juggernauten.

Man tackar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar