2012-01-27

Koldioxidutsläpp: Sverige bäst i Norden, trea i EU


Bäst

Bäst i det här fallet betyder: släpper ut minst.

Omdömet baseras på varje lands koldioxidutsläpp per invånare. En självklar beräkningsgrund i värderingsfrågor. Det säger sig självt att ett land med 100 miljoner invånare totalt måste släppa ut mer än ett med 10 miljoner (andra förhållanden jämförbara). Eftersom industrin globalt till 81 procent får sin energi från förbränning av kol-olja-gas är koldioxidutsläppet nära förbundet med landets industrialiseringsgrad och befolkningens levnadsstandard.

Jämför Tyskland med 82 miljoner invånare och koldioxidutsläpp 9,1 ton/invånare/år med Etiopien, också 82 miljoner invånare men med koldioxidutsläpp så extremt lågt som 0,1 ton/invånare/år.


Ruhrområdet, under många år Tysklands industriella hjärta pga koltillgångarna. Numera mest ett industrimuseum.

Sveriges läge

I denna post jämför jag Sveriges koldioxidutsläpp per invånare/år med de andra EU-ländernas. Dessutom med de andra nordiska ländernas. Det som triggat jämförelsen är partiledardebatten i Sveriges riksdag 18 januari 2012, och särskilt vänsterledaren Jonas Sjöstedts anförande där han gjorde klimatfrågan till bas i sitt program för Sverige: bättre järnväg, renovering av miljonprogrammets bostadsområden, annan jordbrukspolitik, åtgärder som också skulle minska ”massarbetslösheten” genom att ge jobb.

Sjöstedt går vidare och säger: "Vi måste väga in hänsynen till klimatet i vartenda beslut vi tar i statsbudgeten." Det är ett påstående med ytterst liten substans. Politiker framställer ofta läget som att Sverige har ett särskilt ansvar och är internationellt tongivande. I själva verket utgör svenskarna bara 1,3 promille av jordens befolkning och svarar för så lite som 1,7 promille av det globala koldioxidutsläppet. Hur drastiska nedskärningar svenska klimatpolitiker än gör blir det bara bråkdelar av promille av världens.


Bastuträsk järnvägsstation ca 1930 då järnvägar betydde något. De behöver rustas upp och avprivatiseras men inte på grund av klimatskäl.

Personligen tycker jag det är synd att en så övertygande och synbarligen klok man som Jonas Sjöstedt bygger sin argumentation på ett så klent underlag som klimatfrågan. Sverige behöver en oppositionsledare av format när nu socialdemokraterna gräver sin egen grav. (En partiledare som inte får framträda i Riksdagen har små chanser, han må vara hur präktig som helst.)

EU-ländernas CO2-utsläpp ton/invånare/år


 Medianvärdet i EU ligger så högt som 8,4 ton/invånare/år. Sverige med 5,3 ton förtjänar credd men får den aldrig.

Vinnarlandet Rumänien (22 milj. invånare) är ett av världens äldsta oljeländer. I Ploesti (Ploiești) byggdes världens första raffinaderi 1856-1857. Under andra världskriget svarade staden för mycket av Tysklands olja varför den bombades svårt av de allierade. Rumänien hörde till Sovjetblocket fram till den blodiga revolutionen 1989 (och arkebuseringen av Elena och Nicolae Ceaușescu som många fann upprörande). Sedan 2007 är landet medlem av EU men inte euroblocket. Rumänien lider fortfarande av sviterna från kommunismen och är dessutom hårt drabbat av den pågående EU-krisen. Det låga koldioxidutsläppet har samband med fattigdomen.

B-24 bombplan över Ploesti i Operation Tidal Wave 1943.

Litauen (3,3 milj. invånare) var ockuperat av Sovjet 1944-1990 och är industriellt gammaldags. Under 2008 fungerade ännu kärnkraftverket Ignalina men det stängdes 31 december 2009 som villkor för EU-medlemskap. Koldioxidutsläppet kan antas ha ökat sedan dess.

Sveriges tredjeplats är hedrande eftersom landet har en i stort sett intakt industri. En viktig orsak är kärnkraften som ger omkring hälften av elströmmen. Den andra hälften är vattenkraft. Den statsstyrda vindkraftutbyggnaden har hittills bara gett 2-3 procent av elen. Vore Rumäniens och Litauens industrier friskare (= släppte ut mer koldioxid) skulle Sverige möjligen ha förstaplatsen.

De nordiska ländernas CO2-utsläpp ton/invånare/år


I Norden är Sverige klart ledande. Nästan två ton mindre per invånare än tvåan Island och tre ton mindre än det hajpade vindkraftslandet Danmark. Svagheterna med den danska elproduktionen är orsak till det extra höga elpriset i södra Sverige. Det visar ihåligheten i vindkraftsförkunnelsen.

Norge med större vattenkraftsresurser än Sverige släpper ändå ut dubbelt så mycket koldioxid per invånare/år. Skälet är att Norge sagt absolut nej till egen kärnkraft. Det kommer möjligen att ändras; i trängda lägen är man beroende av den svenska kärnkraften.Det finns ingen anledning för svenska politiker att sucka över Sveriges koldioxidutsläpp. Tar man hänsyn till de långa avstånden som legitimerar ett allmänt behov av bilresor, samt landets läge på gränsen till det obeboeliga Arktis som gör import av mat nödvändig är utsläppen berömvärt låga. Vid en jämförelse med världen i övrigt kommer Sverige ut bland de främsta.


Det är tid för Sveriges politiker att erkänna faktum och sluta gnälla över koldioxidutsläppen av partipolitiska skäl. Se landet och svenska folket som vinnare i klimatkampen.

(Bilden nertill: Den legendariske svenske löparen Gunder Hägg (1918-2004) leder på 4x1500 meter i Västerås 1942.) 12 kommentarer:

 1. Bra översikt som vanligt, men en detalj.
  De norska utsläppen kan inte bero på avsaknad av kärkraft eftersom i stort sett all norsk el. produceras med vattenkraft och fram till åtminstone nyligen så producerades ingen el med olja eller gas.

  /Ulf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uppvärmning

   Norge har inte alls lika stor andel biobränslen som Sverige. I Sverige så har väl 2/3-delar av all uppvärmning av lokaler biobränsle som energikälla. Huvuddelen av det resterande är el och värmepumpar.

   Radera
 2. Ulf:

  Så vad tror du de norska koldioxidutsläppen beror på? Dubbelt så stora per invånare som de svenska för ett folk som sägs stå på ski och gå i fjella var ledig stund.

  Det handlar om försvarliga mängder. Jag kan tänka mig att en del är spill från HaberBoschmetoden men har inte satt mig in i processen tillräckligt för att ha en mening.

  Något måste de göra för att producera 5 milj. x 5,2 = 26 megaton MER än Sverige.

  Min poäng att Sverige är bäst i Norden håller likafullt.

  /Max

  SvaraRadera
 3. Norsk gaskraft:

  Sporrad av Ulfs kommentar gick jag till Google och sökte på 'norsk gasskraft'. Direkt fick jag några länkar om motstånd mot två nya gaskraftverk på Vestlandet redan 1996 då det fanns 1500 MW installerad gaskraft i Norge. Vad kan inte ha hänt sedan 1996?

  I klippet "Norge vill se..." talar också Stoltenberg om mobila gaskraftverk för nödsituationer. Hela förklaringen tror jag dock knappast att det är.

  Målsättningen för min post var i första hand att bemöta C-MP-V-gnället om all koldioxid som Sverige förstör klimatet med. Landet är för sjutton bäst i nordisk klass och trea i europeisk klass.

  Är inte det värt beröm istället för kritik?

  /Max

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Max,
   en bild av hurel.produktionen fördelar sig mellan olika produktionsalternativ ger följande länk

   http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/

   Värmekraft i Norge är en obetydlighet trots det kalla vädret.

   /Ulf

   Radera
 4. Tänk, vi har redan "gått före" - utan att ha märkt det!

  Jag håller med. Sluta gnäll. Sluta med självplågeriet!
  Trevlig helg!

  SvaraRadera
 5. Dr. Max
  Strålande, som vanligt och jag vill bara tillföra några egna reflektioner.
  - Norge har potentiell vattenkraft som inte är utbyggd, men varje utbyggnad möter motstånd sedan Alta. (Man bygger istället osynligt med tunnlar och dränerar glaciärsjöar underifrån, Svartisen, Jostedalsbreen)
  - Oljekällor och raffinaderier har traditionellt facklat av naturgasen av säkerhets- och ekonomiska skäl.
  - Sveriges satsning på kärnenergi byggde på att bli oberoende av oljeimport för värme och el, men också för att kunna tillverka egna atomvapen.
  - Man ansåg att atomvapnen behövdes för att skydda oss mot vänsterpartiets kompisar i öst.

  Jag tycker att det är intressant att flera socialdemokrater den senaste veckan har hyllat sin historia med Erlander och Palme i spetsen, samtidigt som de kräver att Löfven ska klara skivan med en begränsad energibudget.

  Jag hoppas att Hans Rosling, Dr Max och Löfven får fler att acceptera att levnadsstandard och möjlighet att välja väg bygger på tillgång till energi.

  SvaraRadera
 6. Norska utsläppen av koldioxid ökade med 2,5 milj ton 2010 i förhållande till 2009.
  En kall vinter med höga elpriser ökade utsläppen från uppvärmning.
  Ökad verksamhet inom gruv- och metallindustrin och mer transporter bidrog också.
  De stora utsläppen i Norge kommer annars från olje- och gasindustrin samt vägtrafiken.

  http://www.ssb.no/en/klimagassn/

  En rutinerad analytiker som du Max borde granska Tysklands beslut att stänga kärnkraften och dess konsekvenser på lång sikt för Skandinavien.
  Här finns ett grundligt underlag, som jag dock inte riktigt litar på. Det känns ganska alarmistiskt.

  http://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/Keil_Energiewende_gescheitert/2012_01_09_EIKE_Germa_energy_turnaround_english.pdf

  Pia

  SvaraRadera
 7. Hej!

  Jag vill tipsa om en händelse som du kanske skulle vara intresserad av att bevaka på din blogg, eftersom du skriver om klimatfrågor.

  Den 8:e februari tar Microsoft initiativet till Jobba hemma-dagen. Vi på Microsoft är medvetna om att IT-industrin, som alla industrier, är en del av miljö- och klimatproblemet. Med initiativet Jobba hemma-dagen vill vi visa att vi framförallt är en del av lösningen.

  Enligt en SIFO undersökning anser 82 procent av svenskarna att klimatförändringen är ett allvarligt hot mot mänskligheten. På en mindre skala är det många som bekymrar sig över trafiksituationen i storstäderna, som är både tidsödande, smutsig och bullrig. Med Jobba hemma-dagen vill Microsoft visa på flera miljövinster med att jobba hemifrån.

  Att jobba hemma istället för att sitta i bilköer på väg till jobbet sparar inte bara tid, utan även jordens resurser. En aktuell rapport visar att en person som jobbar hemifrån en dag i veckan, istället för att ta bilen till jobbet, minskar koldioxidutsläppen med 380 kg per år. Tre dagars flexibelt arbete i veckan minskar utsläppen med 1,1 ton per person och år. (Flexibelt Arbete, WWF och Giritech, 2011)

  Med teknik som exempelvis Microsoft Office 365 finns redan alla möjligheter att jobba hemifrån. Det som behöver förändras är inställningen hos både arbetsgivare och arbetstagare. Genom att ge alla som kan en anledning att jobba hemma den 8e februari hoppas vi kunna övervinna tvivel och visa att arbete hemifrån är både effektivt, bekvämt och miljövänligt.

  Det är viktigt att ledande företag som Microsoft föregår med gott exempel när det gäller IT för miljön. IT har stor potential till energieffektivisering och koldioxidminskningar inom många olika sektorer, inte bara IT-sektorn själv. Denna potential bör utnyttjas för ett grönare och smartare samhälle, för oss själva såväl som för kommande generationer.

  För mer information, maila mig eller titta in på vår Facebooksida.
  http://www.facebook.com/Jobbahemma

  Det vore toppen om du kunde hjälpa oss att uppmuntra fler till att stanna hemma den 8:e februari!

  Vänliga hälsningar,
  Rebecka Keeling
  a-rekeel@microsoft.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut
   Jag jobbar hemma fyra dagar av fem. Så även i morgon den 8:e. Den femte dagen åker jag miljövänligt tåg till hufvudstaden och bevistar kontoret. Det har funkat bra de senaste 10 åren.

   Men nu är det så att inte alla arbetsgivare är pigga på distansarbete, även fast man invaggar omgivningen att tro det, så det är egentligen upp till företaget att få medarbetare att jobba hemifrån.

   Radera
 8. Vänner, läsare:

  Min ursäkt för att kommentarer fått ligga och jäsa för länge men annat än Andas lugnt har insisterat på företräde.

  Nu räknar jag med att kunna ge bloggen vederbörlig uppmärksamhet igen.

  I blogglistan har jag tagit bort 'Roy Spencer Ph D' och ersatt honom med 'Energibloggen' som skrivs ur ett ingenjörsperspektiv med tyngdpunkt i svenska/europeiska frågor.

  /Max

  SvaraRadera
 9. Bra idé Rebecka Keeling.
  Jag har varit brevbärare i trettio år. Det vore jättebra att kunna mejla över breven istället. Jag har bytt knä två gånger. För att spara på CO2-utsläppen, som är flera kilo per konsgjort titanknä, så bytte jag knä med grannen istället. Jag tycker det är viktigt att man sparar varenda gram CO2 så att medlemmarna i de olika miljörörelserna kan flyga runt till alla Cop15-16-17 osv, och bevaka standarden på alla lyxhotellen, käket och kanske om de har tur få skaka tass med Al Gore och de stora utsläppsgrabbarna så de kan lära sig hur man kramar ut det mesta och bästa av livet.
  Hälsningar Trappskuttaren

  SvaraRadera