2011-10-18

Ogjort väder


Världen dränks - INTE

Efter sommarsemestrarna har AGW-lobbyn dragit igång kampanjerna igen. Särskilt märkbara senaste tiden är skrämselartiklar om den stigande havsytan som kommer att dränka betydelsefulla delar av den mänskliga civilisationen inom kort. Först Göteborg, sedan Stockholm. Inte nästa vecka men nästa år … nästa decennium … år 2050 … i alla fall någon gång!


  
Nu är ju havsytan inte ett självständigt fenomen utan toppen, självaste överflatan på havet. Höjden på den beror på hur mycket vatten som finns i havet. För närvarande 1370 x 1018 liter, trettonhundrasjuttio miljarders miljarder liter, på några liter när. För att havsytan ska stiga nämnvärt måste man alltså tillföra mera vatten, och rätt mycket dessutom. (Förenklat: 360 kubikkilometer per mm stigning, om havet hade lodräta kanter.) Var ska man få tag på det? Där sitter AGW-lobbyn i klämman.

Enda resursen av betydelse är polarisarna: de arktiska isarna i norr och de antarktiska i söder. Den antarktiska polarisen i söder är ytterst stabil och varaktig. Bara en sådan sak som att den innehåller fler än 140 subglaciala sjöar under islager nästan en halv miljon år gamla och att sjövattnet kanske varit isolerat 15-25 miljoner år. Den största, Vostoksjön, ligger 4 km ner i isen, är 240 km lång och 50 km bred (Vänern är 140 km lång och 75 km bred). Ingen har än fått ta ett vattenprov i Vostoksjön som antas ha det renaste vattnet på jorden. Man är lika försiktig som med de första proverna från månen.


Startskjulet för Andrées vätgasballong "Örnen" på Danskön.

De  arktiska isarna i norr ger mer hopp. Nordpolsisen – platsen för många hjältemodiga upptäcktsfärder – är bara en tunn (3-5 m) kaka av ur havsvattnet utfrusen is vars äldsta delar är yngre än 10 år. Den är kanske, kanske inte på väg bort. Den varierar i volym under året (störst i april, minst i september) och har som mest volymen 30 tusen kubikkilometer. Eftersom volymen på världens isar är 30 miljoner kubikkilometer säger enkel huvudräkning att den arktiska havsisen bara utgör en promille av världens is.Dessutom flyter den på havsytan. Kuggfråga för ex-miljöminister Andreas Carlgren: hur mycket stiger havsytan om den arktiska havsisen smälter?

AGW-lobbyn sätter sitt hopp till Grönlands inlandsis. Den är i runda slängar 3 miljoner kubikkilometer, ungefär 10 procent (9,8 %) av världens is. Om den skulle smälta skulle världens hav stiga 2,7 7,2 meter (givetvis 7,2 m, det andra var ett skrivfel. Jag tackar kommentatorerna Christopher E. och Thomas för påpekandet).Så hur fort kan det gå? Behöver Göteborg utrymma de nya husen på gamla varvsområdet på Hisingen? Klimatlobbyns kalkyler har gett smältvolymer på 195-239 kubikkilometer om året. Säg 300 kubikkilometer/år för att underlätta huvudräkningen för Carlgren och Göteborgs krisgrupp. Då skulle det ta tre miljoner dividerat med (delat med) 300 vilket ger tiotusen. År. (Sug på den ni, Carlgren och klimatberedskapen i Göteborg. Tiotusen år! )

Ett lika löjligt betänkande kom från Stockholm nyligen: "Så ska Stockholm klara klimathotet". Möjligen hade Bonnier/DN ont om text och blåste upp en seminarieuppsats beställd av Länsstyrelsen i Stockholms län för en kostnad av fyra personmånader. ”Översvämningar, jordskred, värmeböljor, bränder, insekter, mögel, sjukdomar, smutsigt vatten och trafikkaos”,  är i alla fall vad Stockholm sägs bereda sig på. (Precis vad stan har nu, säger arg skattebetalare.) Förargligt nog lägger landhöjningen hinder i vägen för översvämningen ”Men vid mitten av seklet når vi brytpunkten då havsnivån ökar snabbare, mellan 30-50 centimeter från norra Norrtälje till Landsort vid slutet av seklet”, säger Lovisa Lagerblad, klimatutredare på Länsstyrelsen hoppfullt.Utredningen fyller inga som helst vetenskapliga krav. Hur får Lovisa exempelvis till det med 30-50 cm stigande havsyta i Stockholm mellan 2050 och 2100?  IPCC gissade på 19-57 cm för hela seklet i sin projektion. Den kände Nils-Axel Mörner – som med förlov sagt vet mycket mer om havsytan än Lovisa Lagerblad – anser att de senaste 300 årens ändringar i havsytans nivå inte visar någon signifikant trend uppåt.

Sedan 1992 har havsytan stigit med 3 mm/år men 2010 sjönk den oförmodat 6 mm. Projicera 3 mm/år till 2100 och vi får 270 mm (27 cm). Håller landhöjningen i Stockholm takten med havsytan till 2050 blir den förmodade ”översvämningen” efteråt 15 cm.  Den ena gissningen är så god som den andra. Faktum är att ingen vet.

Sagan om de sjunkande öarna i Stilla havet går också igen. Maldiverna förstås, som har en aggressiv tiggarpolitik i klimatfrågan och nyligen Tuvalu. Redan Darwin förklarade varför sådana öar inte dränks av stigande havsytor utan växer till. I korthet beror det på korallernas tillväxt som lätt håller takten med stigande havsnivå. Stigningen är själva förutsättningen för bildningen av atoller.Aldrig så mycket PR från President Mohamed Nasheed i Maldiverna kan inte ändra på den saken.

Slut på krutet

AGW-hypotesen blir allt mer ifrågasatt. ”Världens ledare” typ Barack Obama, Hu Jintao och Angela Merkel har länge vetat att snacket om en kommande miljökatastrof är just det – bara snack. Fortfarande tar de till klimatfrågan ibland men det är bara läpparnas bekännelse. I handling gör de tvärtom. (Merkel fogar sig ovilligt i kraven från Die Grünen. För henne gäller det lyd eller avgå.)

Och till råga på allt – folk i allmänhet har tröttnat på klimathoten. Politiskt ger det inga röster längre.

Säga vad man vill om AGW-lobbyisterna men de vet vad klockan är slagen. En tyst panik kan anas bland politiker och forskare som får sitt generösa levebröd av hypotesen. Plötsligt är deras skräckscenarier urvattnade, deras hot om världens undergång uttjatade.
I brist på nya idéer kör de samma gamla argument ett varv till
.

Människor har fått andra mer direkta problem med arbete, bostad och löner. De problemen är här nu. Alla kan se dem. Hotet heter inte längre koldioxiden utan Wall Street.

Men var så säker – det kommer fler gamla AGW-program i repris under vintern. Precis som i Sveriges Radio där varje program körs minst tre gånger.

Ta dem som ett tecken på att klimathotet har sett sina bästa dagar och är på väg ner i historiens tratt.

Jorden rullar vidare.

12 kommentarer:

 1. Som vanligt bildande!

  Sen läste jag häromtiden (kan man skriva så?), fråga mig inte var, någon havsforskare som sa att: att mäta havsnivåer i mm eller cm är inte speciellt fruktbart, det måste upp i dm för att vi skall kunna påstå något över huvud taget.

  Sen har nog Carlgren inte någon is till punchen vilket utgör ett problem;-)

  Just saying ...

  SvaraRadera
 2. Detta är en briljant genomgång av galenskaperna. Hörde alldeles nyss radioprogrammet Klotet där Greenpeace och WWF medger att inkomsterna sjunker och kör med den gamla vanliga politiska retoriken:" Vi måste bli bättre att föra "ut" budskapet." Att de har "tjatat ut" budskapet finns inte i deras värld.
  Ibland undrar jag om...Det går förresten inte att skriva här. :-)
  Bim

  SvaraRadera
 3. En jättebra text, men när det gäller Grönland... är jag ute och simmar eller blir det inte närmare 7-8 meter havsytehöjning om inslandsisen där smälter, inte 2,7 m?

  Och atollerna, det är ju helt riktigt att de lätt växer i takt med havsytehöjning, men det kan ju bra att nämna att en mycket viktig del av vattenhöjningen inte beror på ökande havsyta, utan på atoller normalt är sjunkande. Detta visas av att tjockleken på korallrevet ofta är flera gånger nivåskillnaden till nedisningarnas minimivattenstånd. En petitess kanske, för ur korallens perspektiv spelar det ju ingen roll vad som stiger och sjunker.

  Men som sagt, superbt trevligt inlägg. I hela Sverige sitter tjänstemän i kustkommuner och planerar för översvämning, de behöver läsa lite sådant här.

  SvaraRadera
 4. Några små korrigeringar:
  * Om Grönlandsisen smälter ger det en höjning av havsytan på 7,2 meter, inte 2,7 meter.
  * Nuvarande takt på avsmältningen är 195-239 kubikkilometer om året, men den accelererar. Hur snabbt det kan komma att gå vet vi egentligen inte.
  * Å andra sidan behöver vi i Sverige egentligen inte oroa oss för om Grönlandsisen smälter, det höjer inte havsytan här utan bara längre bort från Grönland.
  * Östantarktis anses troligen vara stabilt, Västantarktis har däremot smält tidigare och anses potentiellt instabilt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/West_Antarctic_Ice_Sheet
  * Havsytan kan stiga genom termisk utvidgning om haven blir varmare, vilket anses vara den mest betydelsefulla mekanismen idag.
  * Att havsytan sjönk senaste året beror på ovanligt mycket regn på vissa platser som temporärt flyttat stora vattenmängder upp på land. Det vet vi genom satelliter som kan mäta omfördelningen av massa.

  Kan du själv svara på din kuggfråga till Andreas Carlgren? (Ledtråd, svaret är inte noll vilket man naivt kan tro)

  SvaraRadera
 5. Thomas:

  Tack för ditt påpekande av den felaktiga siffran för effekten på havsytan om Grönlands inlandsis smälter. Att den var ett skrivfel förstår du nog.

  Du säger att en sådan eventuell smältning inte skulle höja havsnivån kring Sverige "utan bara längre bort från Grönland". Där är jag inte alls med dig. En grundtanke är att alla vattentillskott sprider sig genom världshaven och ger samma effekt över hela klotet.

  Att sedan havsytan buktar regionalt pga variationer i gravitationen är en annan sak. Väl beskriven bl a av Nils-Axel Mörner som ägnat ett forskarliv åt studier av havets nivåer.

  Din fråga om effekten av en eventuell total smältning av den arktiska havsisen är ett roligt problem av typen loppjakt. Jag ska svara på den i en särskild kommentar. I praktiken blir dock effekten så liten att man vanligen bortser från den.

  Intresserade kommentarer som din är alltid uppskattade.

  /Max

  SvaraRadera
 6. Max, en glaciär har en massa som drar till sig omgivande vatten och skapar en lokal förhöjning av vattenytan. Smälter du glaciären försvinner den bubblan och smältvattnet fördelar sig jämnt över jorden. Nettoeffekten blir en sänkning av havsytan nära glaciären och en desto större höjning längre bort. Om jag minns rätt går gränslinjen ca 20 grader bort, dvs det är ett stort område som får sänkning av havsytan. Själv tyckte jag påståendet var så förvånande när jag träffade på det att jag kände mig tvungen att räkna på saken, det är inte alltför svårt.

  Visst har du rätt i att effekten på havsytan om man smälter flytande is är liten, men när du nu sa att det var en kuggfråga...

  Det allvarligaste felet du gjorde, att du "glömde bort" WAIS, kommenterar du dock inte alls.

  SvaraRadera
 7. Om Arktis havsis smälter:

  Kommentatorn Thomas påpekar att havsnivån ingalunda skulle förbli opåverkad om den i havet flytande nordpolsisen smälte "vilket man naivt kan tro".

  Okej - isen är saltfri så den flytande isen deplacerar mindre volym av tyngre saltvatten än volymen av sitt eget vatten. (Låter det krångligt? Vänta bara tills jag förklarat det, som skollärarn sa.) Smältvattnet har alltså större volym än det hål i vattnet som isen skapade. Ergo: Nivån stiger ett uns.

  Sådant är påtagligt exempelvis i ett mätglas eller ett glas whisky on the rocks men i havet blir effekten omätbart liten eftersom isen är tunn (<5 m).

  Ingen noterar växlingarna i havsnivå mellan sommar och vinter fast nordpolsisen de facto smälter bort till hälften för att frysa på nytt till vintern.

  Däremot: OM isen smälte bort totalt skulle polarhavets albedo (reflexion) minska och mer solvärme gå ner i vattnet sommartid och värma det. Vattnet skulle utvidgas termiskt och ge viss höjning av havsytan. Mer betydelsefullt är att havsströmmarna skulle ändras och kanske påverka sådant som Golfströmmen.

  En mycket viktigare potentiell effekt än problemen med de gosiga isbjörnsungarna. Men svårt för WWF att tigga pengar med.

  (Notis: Den termiska höjningen av havsytan pga global uppvärmning 1985-2025 uppskattas till 4-8 cm. Femtio procent hit eller dit betyder lite i klimatprojektioner.)

  /Max

  SvaraRadera
 8. Thomas:

  Tagit del men ej förstått.

  Har du någon referens till förekomsten av en "bubbla" av vatten runt Grönland? Is är dock mindre tät än en ö av berg (1 jämfört med 3)och borde "dra till sig" mindre mängd vatten än en landmassa.

  Vad är WAIS?

  /Max

  SvaraRadera
 9. Max, det är helt riktigt att motsvarande volym av sten skulle dra till sig än mer vatten, men om Grönland vore sten skulle vi inte kunna ändra på den massan och därför skulle vi inte kunna ändra storlek på "bubblan", dvs ändra havsnivån. Det skulle bara vara del av den naturliga variationen i jordens geoid. Att effekten blir relevant om Grönland smälter är just för att en så enorm massa flyttas runt.

  Nu behöver du inte ha dåligt samvete för att du inte känner till den här effekten, det är massor av forskare som inte heller gör det och i populära framställningar av framtida havsnivåändringar är det snarare regel än undantag att det blir fel. Det hela kompliceras också av att när isen smälter så börjar underliggande land stiga när tycket ovanifrån minskar.

  WAIS=West Antarctic Ice Sheet som i länken i mitt första inlägg.

  SvaraRadera
 10. Intressant och tankeväckande inlägg fullt med konkreta uträkningar - sånt gillar jag. Tack för bra läsning!

  SvaraRadera
 11. Karlsson:

  Det gläder mig att du uppskattar de konkreta kalkylerna, de är just det värdefulla enligt min egen mening. Snack utan faktiskt underlag finns det för mycket av.

  /Max

  SvaraRadera