2011-10-25

Enorma gasfynd – ny energiperiod?


AGW-teorin, vaddå?

Förbränning av fossila bränslen – olja, kol och gas – svarar för omkring 80 procent av världens storskaliga energiproduktion (som är ca 500 exajoule, 500×1018 J eller 139 000 TWh per år). Enligt AGW-teorin är eldandet möjligen den mest skadliga verksamhet människan ägnar sig åt. Den antas leda till ödesdigra förändringar i jordens klimat och göra stora områden obeboeliga i framtiden genom öka atmosfärens halt av koldioxid (nu 389 ppm).

Stora pengar har funnits att hämta för lobbyister och journalister som ställt upp på AGW-teorins sida. Klimatforskare har fått generösa anslag. Under 10-15 år har löften om ”en grönare värld” också gett poäng i politiken i form av ökade röstetal men den tiden ligger bakom.

Ett hopp för de AGW-troende har varit att de fossila bränslena, främst olja, ska ta slut eller bli så orimligt dyra att de måste ersättas av annat (se peak oil).  Då skulle alternativa ”förnyelsebara” energikällor bli konkurrenskraftiga. I dag måste exempelvis den svenska vindkraften stöttas av dubbla kryckor: (a) hög beskattning av bensin, olja och el, och (b) pengar direkt till vindsnurreägarna för varje producerad watt.


Mutter om Blogger: De rättframma klickbara bilderna tycks ha försvunnit. Istället får man postens alla bilder som thumbnails och förväntas välja och vraka bland dem. Onödig klåfingrighet som förstör en bra sak, tycker jag. Andra skäl har tidigare fått mig att fundera på Wordpress. Fortsätter Blogger med sina "förbättringar" byter jag en vacker dag. /Max

Nu kommer allt starkare signaler om nya naturgasfynd baserade på borrmetoden ”fracking”. Man borrar horisontellt i djupt liggande mäktiga lager av sedimentär skiffer och frigör inneliggande gas med vatten och kemikalier. Tekniken kom i bruk på 1990-talet och är ännu i sin linda. Den har entusiastiska förespråkare och aggressiva fiender. Den verkar ha enorm potential.Skiffergas

År 2000 var skiffergas bara 1 procent av amerikansk naturgas. Idag är den ca 25 procent och kan stiga till 50 procent inom tjugo år. Tillgångarna på skiffergas i USA beräknas vara så mycket som 2,5 trillion, biljoner, 1012 kubikfot, med ytterligare 500 biljoner kubikfot i Kanada. Det ska räcka till drygt 100 års förbrukning av naturgas.

Tack vare den nya tekniken tror det fristående Internationella Energirådet (IEA), en organisation inom OECD, att det finns ”ett kvarts årtusendes” (250 års) tillgångar på billig naturgas i världen. Gas kan bli industrins dominerande bränsle för större delen av nästa århundrade. Kol och förnybar energi kommer att ge vika, medan olja används främst för transporter. Även kärnkraft kan få vänta i kulisserna.Energiföretaget Cuadrilla borrade nyligen ett hål i Blackpool, England, i hopp om att hitta några biljoner kubikfot gas. Förra månaden hade man hittat 200 biljoner kubikfot. Det räcker för att hålla den brittiska ekonomin gående många decennier. Och Blackpool är bara det första fältet som har borrats.

Platsen för Polens första fynd av skiffergas. Räkna med att energiföretag och geologer funderar på hur långt ut i Östersjön de gasförande skifferlagren sträcker sig. Når de den svenska ekonomiska zonen?

Polen anses ha de största tillgångarna på skiffergas i Europa. En första borrning i Lebien nära Gdansk tyder på att det finns 5,3 biljoner kubikmeter (187 biljoner kubikfot) färdiga att utvinnas. Även om Polen bara utvinner 3 biljoner kubikmeter (106 biljoner kubikfot) är det 200 gånger landets årsförbrukning som nu täcks av den osäkra importen från Ryssland.

Krafter inom EU arbetar på att förbjuda gasutvinning genom fracking inom unionen. Polen kommer naturligtvis att rösta mot varje sådant beslut. Möjligen är Storbritanniens nya kallsinniga attityd till vindkraft  (Let's commit suicide more slowly) en signal om anpassning till den kommande revolutionen i landets energiförsörjning.

Ingen regering – om än aldrig så grön – kan stå emot energisektorns krav på att utvinna sådana sant enorma tillgångar. I alla fall inte längre än till nästa val. Då är det bra att ha bytt fot tidigt.

Inte heller EU. Vad kan EU?... inte ens rädda ålen. Eller sköta ekonomin.

Pengar

Det viktigaste i politiken är pengar. I fallet med skiffergas handlar det om obegripligt stora belopp. En rad länders energiförsörjning i 100-200 år, bränsle för världens industrier under ett kvarts årtusende.


Lech Walesa som ledde upproret vid Leninvarvet i Gdansk 1980, blev ledare för Solidarnosj, fick Nobels fredspris 1983 och var Polens president 1990-1995. Nu är han på väg till Occupy Wall Street i USA. Låt en miljökommissionär i Bryssel försöka sätta sig på den sortens folk.

Pruta av femtio procent som skryt och lockbete för investerare. Det är ändå enorma pengar. Ingen folktalare skulle få frysande hungriga britter att hålla sig till dyr vindkraft och lämna gasfynd för 10-20 års behov kvar i jorden. Polackerna, som en gång reste sig mot kommunismen just i Gdansk, kan inte tänkas avstå från 200 års energitillgångar och frihet från beroende av rysk gas för att någon miljökommissionär i Bryssel säger det.

Det är en mycket stor förändring på gång inom energiförsörjningen. Plötsligt är den fossila bränslesektorn inte en fattig släkting som såg sin bästa tid förra seklet. Istället är den rika farbror från Amerika som lockar med försörjning inte bara till 2100 utan 2200, rentav 2250.

Så långt in i framtiden har hittills bara klimatrörelsens skrämselprofeter sträckt sig. Nu får de en värdig medtävlare. En som inte lockar med elände och undergång utan med välstånd och pengar.

Hej-då klimatrörelsen. Hoppas du trivs i historieböckerna.
9 kommentarer:

 1. Man kan undra hur mycket fossilt kol det finns? Antagligen fler mol än det finns syre i atmosfären, dvs ganska mycket.

  SvaraRadera
 2. Natrix:

  Intressant fråga. Hur mycket syre det finns i atmosfären är ju lätt att räkna ut (21 procent av 5 upphöjt till 18 kg) men finns det några syrereservoarer att ta till? Då menar jag inte det som löpande frigörs av fotosyntesen.

  Ett kul problem som jag ska titta närmare på någon gång. Sannolikt är det så att om allt kol förbrändes skulle vi dö av kvävning.

  /Max

  SvaraRadera
 3. Klart att det finns stora fosila tillgångar av olika slag men avgöra är energiutbytet iförhållande till den energi som åtgår för utvinning inräknat uppbyggnad och drift (ROEOEI Return of energy on energy invested tror jag det kallas). Vet du något om detta förhållande?

  I USA skrämmer man också med att den nya gasutvinningen förorsakar vattenföroreningar, ligger det något i det?
  /Ulf

  SvaraRadera
 4. Ulf:

  Det finns ett livligt motstånd mot fracking. Students against fracking, Physicians against fracking, South African women against fracking ... listan är mycket lång. Rätt många är rädda om grundvattnet, det finns ställen i USA där man enligt uppgift fått skiffergas med dricksvattnet och kunnat tända eld på det.

  Allt nytt ses med rädsla. I ånglokens barndom var larmropet "Ångpannan springer". När bilen var ny i Sverige sägs det att en man skulle gå före med flagga och varna folk. Jag har för mig att TV var skadligt en gång i tiden. Precis som mobiltelefoner för ett par år sedan.

  Man gör klokt i att välja sina fiender. Skiffergas viker sig politiker för i tysthet - den kan bli en formidabel juggernaut som med pengars makt krossar allt motstånd. Då är det inte roligt att bli kvar ute i kylan i en grön t-shirt.

  Spännande fem år väntar på energifronten.

  /Max

  SvaraRadera
 5. Förr gällde det att syrgasen i atmosfären bildats via fotosyntesen. Finns det nya hypoteser så känner jag inte till dem. Man kan nog tänka att det första syre som bildats då den första koldioxiden reducerats oxiderade järn(II+). Dvs det finns mer än hälften så många mol fossilt kol som det finns syrgas. (just nu orkar jag inte fundera på vad det innebär att en del kol är som kolväten). Så vitt jag vet har inte syrgashalten ändrat sig speciellt mycket under senare år vilket måste betyda att det finns mycket kvar att elda.

  SvaraRadera
 6. Fyndet i Blackpool:

  På fråga i engelska House of Commons förra veckan svarade energiminister Cris Huhne:

  "This is a very important development and all our policy framework is designed to make sure that we can provide affordable, clean electricity at the cheapest possible price to British consumers in the long run. If that means cheap gas, then obviously the technological imperative is to go forward with carbon capture and storage so that we can use that gas in an environmentally friendly manner.”

  (Detta är en mycket viktig utveckling och all vår politik är utformad för att se till att vi kan erbjuda prisvärd, ren el till billigast möjliga pris till brittiska konsumenter på lång sikt. Om det betyder billig gas, då är uppenbarligen det tekniska imperativet att gå vidare med koldioxidavskiljning och lagring, så att vi kan använda den gasen på ett miljövänligt sätt.)

  Så talar en politiker. En pliktskyldig hänvisning till det redan nedlagda CCS-projektet och ett 'ja' till skiffergasen.

  Energilandskapet förändras.

  /Max

  SvaraRadera
 7. @Ulf: Vill man veta om miljöpåverkan ang bla dricksvattnet med fracking rekomenderar jag Oscarsbelönade dokumentären GASLAND som handlar om hur hydralisk spräckning har förändrat den Amerikanska landsbygden :)

  Här är ett roligt inslag inom klimatforskningen http://www.thedailyshow.com/full-episodes/wed-october-26-2011-lisa-randall

  /Patrik

  SvaraRadera
 8. Gasland oscarsbelönad?! Den måste du ha blandat ihop med en annan skräckrulle i samma genre, med den ökände lögnaren A. Gore inblandad!

  SvaraRadera
 9. Patrik och Lejeune:

  Era skiljaktiga meningar om Gasland fick mig att söka på filmen som var ett helt nytt namn för mig. Så småningom hamnade jag på listan över dokumentärer föreslagna för en Academy Award (en Oscar).

  En intressant lista. Till filmer som belönats hör Kon Tiki (1951), Helen Keller (1955), Den tysta världen (1956), Woodstock (1970), Bowling for Columbine (2002), March of the Penguins (2005). Och An Inconvenient Truth (2006). Gasland var nominerad med fem andra 2010 men vann gjorde Inside Job.

  Säga vad man vill om global uppvärmning och skiffergas men det är utan tvekan en merit för en film att hamna på den listan. Både som nominerad och som vinnare. Som jag ser det har var och en rätt att kämpa för sin mening.

  Trevligt att ni väckte intresset för tråden.

  /Max

  SvaraRadera