2009-11-05

Lite klimatmygel

Egentligen hade jag tänkt analysera förhållandet mellan koldioxidutsläppen åren 1751-1910 och det som förr kallades global uppvärmning. Min målsättning är ju att skriva om sådant så amatörer ska förstå. Men jag spårade ur på grund av en karta över koldioxidutsläpp från de stora ekonomiska blocken. Den var ett så fint exempel på hur man vilseleder utan att direkt ljuga.

En kritisk läsare blir misstänksam redan av kartans ursprung. Den stammar från “The Center for Public Integrity”, underavdelningen The Global Climate Change Lobby och dess associerade arm “The International Consortium of Investigative Journalists”. (Centret för Allmän Integritet/ Globala Klimatförändringslobbyn/ Internationella Konsortiet för Undersökande Journalister). De är hederliga i så måtto att de öppet deklarerar sitt ärende, nämligen att kämpa för ”The most important environmental treaty of our time” (Den viktigaste miljööverenskommelsen i vår tid), nämligen Köpenhamnsavtalet.

Man anar att pengarna för ”Globala Klimatförändringslobbyn” kommer ur samma givmilda hand som anslagen till de ständigt pågående klimatmötena världen över, och till de välkammade forskarna som förstått på vilken sida brödet är smörat.

(Först var jag misstänksam mot ”Internationella Konsortiet för Undersökande Journalister” men några provklick i listan på deras undersökningar tyder på att de gjort hederliga jobb.)

Klicka för större bild
Grundfelet med kartan är användningen av cirkeldiagram för att representera utsläppen. (Det är ett systemfel i många liknande presentationer.) Titta på cirklarna för USA och Brasilien och måtta på en höft in hur många gånger Brasiliens cirkel ryms i USA:s. Ungefär femtio gånger, eller hur? (Noga räknat 47,61 gånger.)

Titta sedan på siffrorna. USA 7,098, Brasilien 1,028.5. Den verserade läsaren av denna blogg vet att ett komma (,) i engelsktalande länder motsvarar vår punkt (.) eller det rekommenderade fasta mellanrummet som tusentalsavgränsare. En engelsk punkt, däremot, motsvarar vårt decimalkomma.

Förenklat kan vi skriva USA 7098 och Brasilien 1029 (avrundat uppåt). USA släpper alltså ut runt sju (6,9) gånger så mycket växthusgaser som Brasilien.

I cirkelpresentationen har man använt talen som radier och räknat fram symbolerna enligt formeln för cirkelns yta (pi r2). På så sätt ökar den visuella skillnaden med kvadraten på den aritmetiska.

Ett hederligare sätt vore att representera Brasiliens värde ≈ 1 med en kvadrat och USA:s värde med sju sådana kvadrater. Alternativt med cirklar där den ena ytan är sju gånger större än den andra (istället för 49 gånger).

Statistiken är full av sådana möjligheter att ljuga utan att fuska med grundvärdena. Och de används hela tiden. I klimatreklamen är de självklara och det är därför jag snuddar vid ämnet.

Ett exempel: Se på kurvan över global medeltemperatur åren 1880-2008. Visuellt visar den ett lågt utgångsvärde följt av en kraftig uppvärmning som tog fart 1980 och sedan dess rasat iväg och snart är utom kontroll. Det är vad klimatindustrin försöker skrämma oss med.

I verkligheten handlar det om små variationer runt +14 oC. En halv grad ner eller upp runt en temperatur som vi vet varit stabil i hundratals år. En behaglig sängkammartemperatur för den som har duntäcke.

Ett vanligt stapeldiagram med noll grader C som bas skulle visa hur små förändringarna är. Ännu mer drastisk skulle reduktionen bli i Kelvin med absoluta nollpunkten (-273,15 oC) som bas.

Hur man ljuger med statistik: I sammanhanget vill jag starkt rekommendera den klassiska boken “Hur man ljuger med statistik” av den amerikanske författaren Darrel Huff (1913-2001). Den publicerades redan 1954 och blev snabbt ”the best-selling statistics book of the second half of the twentieth century”. Den som en gång läst den kan aldrig se på ett diagram igen med samma oskyldiga ögon.

Boken finns antikvariskt på svenska via Bokbörsen eller Antikvariat.net för någon hundralapp. Dessutom som paperback på engelska hos Amazon.co.uk för 6,48 pund (≈ 75 kr plus porto). Den är lika självskriven på den bildade kvinnans nattduksbord som ”Grunderna i ju-jitsu” och ”Träning i sensualitet”.


Svavelhexafluorid:
Bland det finstilta på ”Globala Klimat-förändringslobbyns” karta står att de räknat med koldioxid plus fem andra växthusgaser. Det innebär metan (CH4), lustgas (N2O), två freoner och svavelhexafluorid (SF6). Den sista är en nästan inert (icke reaktiv) gas som förekommer i koncentrationer på 6 ppt, parts per trillion i luften. Talet trillion, svenska biljon är ett stort tal med tolv nollor. Hur stort försökte jag förklara i samband med pengar. [Det tar 14 år för ett överljudsplan att rulla ut en trillion dollar i sedlar.]

Det finns 6 g svavelhexafluorid i sex miljoner ton luft. På varje kvadratmeter jordyta vilar 10,3 ton luft så det behövs all luft över ca 583.000 kvadratmeter för att få ihop till sex gram. Runt 58 hektar, tillräckligt för en liten hästgård. Händelsevis blir det en liter gas. Att den är 22.800 gånger effektivare än CO2 som växthusgas är intressant men inte ödesdigert.


Svavelhexafluorid är ofarlig att inandas i små mängder. På grund av sin täthet 6,13 g/liter (luft 1,29 g/liter) ger den basröst åt den som andats in den. Den mängd grabben andas in i filmen motsvarar vad som naturligt finns i all luft över en 58 hektars hästgård.

8 kommentarer:

 1. Tack för din blogg, jag gillar den!
  Och jag gillar paradoxer.

  Svavelhexafluorid, SF6, får vi se mer av när vi går från olja och kol till mera el, för den används som gnist- och ljusbågssläckare i elektriska brytare när stömstyrkorna som ska brytas är höga.
  /Gunnar Strandell

  Det är synd om människorna som inte kan leva utan att påverka sin omgivning.

  SvaraRadera
 2. Hej Doktorn.
  Detta vet du ju redan men kanske inte alla tänkt på det:
  Roten ur 2, alltså i runda slängar 1,4 gånger diametern på en cirkel ger dubbet så stor yta. Vill man enkelt rita upp det så kan man börja med en kvadrat och rita en cirkel inne i kvadraten som tangerar sidorna
  och en cirkel utanför kvadraten som tangerar hörnen på kvadraten. då har man ritat en dubbelt så stor cirkelyta.
  Bländartalen på en kamera är indelade så. 1-1,4-2-2,8-4-5,6 och så vidare. Talen är förstås utjämnade. Bra att tänka på när man jämför cirkeldiagram.

  Kanonblogg, väldigt kul att läsa.
  JR

  SvaraRadera
 3. "Ett vanligt stapeldiagram med noll grader C som bas skulle visa hur små förändringarna är. Ännu mer drastisk skulle reduktionen bli i Kelvin med absoluta nollpunkten (-273,15 oC) som bas."

  Jag hoppas du påminner sjuksköterskan om det om du hamnar på sjukhus och hon skall göra en feberkurva. Inte finns det någon anledning att bry sig om försumbara skillnader på någon tiondels grad inte...

  SvaraRadera
 4. Anonym 3>> "...feberkurva..."
  Nu är det ju en viss skillnad på en människa och jorden.
  Temperaturen i en människas inre varierar vanligtvis inte särskilt mycket. Gör den det så beror det t.ex. på feber, kraftig nedkylning eller ngt annat onormalt.
  Jordens medeltemperatur varierar ENORMT mycket från dag till dag, en hel del från månad till månad och lite från år till år.
  Båda sakerna är helt normalt.
  Jämförelsen är vilseledande, men alltid lurar du någon rädd stackare. :(

  SvaraRadera
 5. Medborgare och vänner:

  Min kritik av tempkurvan syftade på det dimensionslösa i diagrammet. Variationer mellan 13,6 och 14,5 grader är proportionsvis rätt små. Som väderlek vore en 14-graders eftermiddag lagom för en promenad eller en cykeltur och vi skulle inte märka en halv grad upp eller ner.

  Skalorna med 0,2 grader som enhet för y-axeln och 20 år för x-axeln ger ett omotiverat intryck av en stor och snabb stegring på väg mot en katastrof. Just vad James Hansen & Co. vill få oss att tro.

  Man kan med samma rätt påstå att jordens medeltemperatur legat stadigt kring 14 grader plus/minus 0,5 i hundratals år.

  Media vimlar av vilseledande diagram. Titta på första bästa Keelingkurva över CO2-halten i atmosfären. 1958 års värde 313 ppm (möjligen det pre-industriella 280 ppm) brukar vara nollvärde.

  Köp eller låna "Hur man ljuger med statistik" där Huff på ett roande sätt avslöjar knepen. Den som läser den blir aldrig densamme efteråt.

  För övrigt gläder det mig att se så engagerade kommentarer.

  /Max

  SvaraRadera
 6. Tack för detta inlägg. Jag njuter av att läsa om vilseledande diagram.

  SvaraRadera
 7. Den som roas av konstiga diagram kan titta på femte diagrammet i den här filen:
  http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldeconaf/12/12we18.htm

  Att vrida på diagrammet för att få en trend att bli horisontell var ett helt nytt knep.

  /Thomas

  SvaraRadera
 8. Just a note to let you know that your critique of the map's display has been taken into account and is reflected in the changes on the current version: wwww.publicintegrity.org/investigations/global_climate_change_lobby/map/

  SvaraRadera