2009-11-09

Grindslant 100 miljarder euro

Något att slåss om.

Jag har tittat lite på vad som kan tänkas ske med EU:s 100 miljarder euro årligen till klimaträddning. Europeiska unionens självpålagda avlat som är tänkt att utbetalas av oss varje år från 2020 till jordens behövande länder.

(Som mycket annat i klimatbranschen är fonden än så länge bara fantasi. Den ”globala uppvärmningen” uteblev och döptes om till ”klimatförändring”; den globala klimatfonden tycks bli en ballong lika tom som den kända ballongpojkens i Colorado, USA, 15 oktober 2009.)

EU-ledarnas möte 3-4 november 2009 med Barack Obama om pengar mot "klimatförändring" avslöjade att det inte fanns någon USA-president i den miljöballongen.

Men OM: Låt oss för argumentets sak anta att denna stora kruka guld materialiseras år 2020. Och att den dessutom likt asarnas galten Särimner uppstår på nytt varje år efter att året innan blivit slaktad och konsumerad. Vem ska i så fall ha bidrag? Det lär bli ett kattrakande som får slagsmålet i målningen ”Grindslanten” att blekna.

"Grindslanten" (1885) av August Malmström (1829-1901) visar ett gäng busgrabbar som slåss om slanten herrskapet i kärran kastat åt dem.

Bland de fräckaste i gänget (I kid you not) finns Saudiarabien. Det land som tjänat oräkneliga miljarder på världens största oljefyndigheter som råkar ligga 200 m ner i deras öken. Pengar som gjort infödda saudier alltför fina för vanliga jobb. ”Jag vara schejk, du vara schejk, vem ska göra upp eld?” Det gör importerad arbetskraft utan fackliga rättigheter. Men klimatbidrag vill de ha.

Kung Abdullah av Saudiarabien.

“United Nations climate talks threaten Saudi Arabia's economic survival and the kingdom wants support for any shift from fossil fuels to other energy sources such as solar power, its lead climate negotiator said.” (Förenta nationernas klimatsamtal hotar Saudiarabiens ekonomiska överlevnad och kungadömet vill ha stöd för en eventuell ändring från fossila bränslen till andra energikällor som solkraft, sa dess ledande klimatförhandlare.)

Vad med Israel, broderfolket, grundat på Jahves bud och med ”världens mest moraliska armé”? ”While climate change may be a hoax, anti-semitism is alive and well.” (Medan klimatförändring kanske är en bluff, är antisemitismen levande och frisk.) Men för säkerhets skull: “Climate change could spark "environmental wars" in the Middle East over already scarce water supplies and dissuade Israel from pulling out of the Golan Heights.” (Klimatförändring kunde tända “miljökrig” i Mellanöstern över redan knappa vattentillgångar och avskräcka Israel från att dra sig bort från Golanhöjderna.) IPCC ger Guds egendomsfolk ännu ett argument för att överfalla grannländerna. Israel åberopar klimathypotesen som skäl för att fortsätta sin olagliga ockupation av Golanhöjderna. (Se kommentar av Magnus.)

Sydafrika, Afrikas starkaste ekonomi? Landet svarar för 92 procent av kontinentens kolanvändning, är dess största utsläppare av växthusgaser, exporterar 99 miljoner ton kol årligen, och har två kärnkraftverk. Är det på tiggarlistan? Givetvis: “No money, no deal” (Inga pengar, inget avtal), är landets budskap. Åtminstone 1 procent av industriländernas BNP (bruttonationalprodukt) kräver de ska avsättas till ”klimathjälp”.

Nigeria, då? Afrikas folkrikaste land (155 miljoner), världens tionde största oljetillgångar, nr 37 i världen mätt i BNP. ”Nigeria is to demand compensation for the effect of climate change on its people at the forthcoming Copenhagen conference on climate change, the Minister of Environment, Mr. John Odey disclosed yesterday [26 october 2009]. Also that the compensatory funds be channelled as a matter of emergency, directly to Africa through the African Development Bank."
(Nigeria ska kräva kompensation för klimatförändringseffekten på dess folk vid den kommande Köpenhamnskonferensen om klimatförändring, avslöjade miljöministern, herr John Odey, i går. Också att kompensationsfonderna kanaliseras som en nödåtgärd direkt till Afrika genom Afrikanska Utvecklingsbanken.)


Är inte Mr John Odey förtjusande rättfram?

Brasilien: Landet kan tänka sig att spara delar av regnskogen i Amazonas, men: “The financial participation of the developed countries is necessary: "For the year 2020, Brazil must struggle for challenging goals, but we must be aware of our mitigation costs [emissions reduction] and take advantage of the positive opportunities that are offered to the Country, in the areas of reforestation and use of biomass." (Det finansiella deltagandet av de utvecklade länderna är nödvändigt: “För år 2020 måste Brasilien kämpa för utmanande mål, men vi måste vara medvetna om våra kompensationskostnader [utsläppsminskning] och dra fördel av de positiva möjligheter som erbjuds landet på områdena återbeskogning och användning av biomassa.) I klartext ”Pengar tack!”

Så håller det på. Listan går från det sublima till det löjliga. Exempelvis jippot nyligen då Maldivernas regering höll ett möte på sju meters djup i havet. Ett rent fototillfälle, avsett att betona för media ö-nationens snara försvinnande. Den presumtiva katastrofen grundas på en hypotes av IPCC år 2007 att havsytan till år 2100 ska stiga med mellan 18 och 61 cm.

Maldivernas regeringssammanträde under vatten 16 oktober 2009. Ska man tro att det är agenter från deras SÄPO (MAPO?) som står bakom ministrarna?

En teori som specialisten i ämnet, Nils-Axel Mörner, förkastar i ett öppet brev till presidenten Mohamed Nasheed:

"Mr. President, [...] Your cabinet meeting under the water is nothing but a misdirected gimmick or PR stunt. Al Gore is a master in such cheap techniques. But such misconduct is dishonest, unproductive and certainly most un-scientific."
(Herr president, [...] Ert kabinettsmöte under vatten är ingenting mer än en missriktad gimmick eller PR grej. Al Gore är en mästare i sådana billiga tekniker. Men sådant dåligt uppförande är oärligt, improduktivt och verkligen mycket ovetenskapligt.)

Ingen söndagsskola: Klimatfrälsta idealister som tror att världens länder ska samlas till kloka överläggningar styrda av sanna bekymmer för jordens framtida miljö och människosläktets överlevnad har en svår period av anpassning framför sig. Jämförbar med det växande barnets anpassning till den karga verkligheten där tomten inte finns, inte heller den vitskäggige Gud Fader, det söta Jesusbarnet och alla änglarna.

Klimatindustrin är en ekonomisk rörelse vars effekter, om den kommer igång, innebär gigantiska förmögenhetsöverföringar från industriländerna till utvecklingsländerna. Den kommer obönhörligen att leda till en oöverskådlig byråkrati styrd av världsomfattande finans- och mäklarorganisationer där det nuvarande Wall Street framstår som en idyllisk lanthandel. Och det är du som ska finansiera den.

Klimatfonder på 100 miljarder euro per år löser inte problemen för världens miljoner vedsamlande och vattenbärande kvinnor. Inte heller för alla de som brukar jorden med en grävkäpp eller ett enkelt årder – att ge dem motordrivna redskap vore helt på tvärs mot rörelsens mål att framför allt minska koldioxidutsläppen.

Nya små energikällor jämförbara med en Briggs & Stratton gräsklipparmotor finns inte inom den tekniska horisonten. Inte heller ljuskällor som fungerar utan energi.

De praktiska problemen för att genomföra exempelvis EU:s mest absurda förslag med 95 procent reducering av (de fossila) koldioxidutsläppen är inte bara stora. De är oöverstigliga. Inte ens i glesbefolkade Sverige med gott om vattenkraft (50 procent av elen), kärnkraft (50 procent) och stora skogar till bränsle och byggmaterial skulle det kunna genomföras.

Satellitbilden av Nord- och Sydkorea nattetid visar på ett talande sätt skillnaden mellan ett land typ EU:s framtidsmodell (Nordkorea) och ett med vanlig industrilandsstandard (Sydkorea). Lys upp Nordkorea utan att använda kol, olja, gas och kärnkraft den som kan.

Lycka till.

7 kommentarer:

 1. Haha!!
  Du kan formulera dig. Underbara inlägg i den här vansinniga debatten. Såg just i kunskapskanalen där de till och med, återigen släppte fram klimatpsykologtanten som började surra om hur vi skall hantera vår klimatångest. Jag tycker att klimatgalenskaperna har stora likheter med Thomas Quick utredningen fast i gigantisk skala.
  JR

  SvaraRadera
 2. Bra. Låt mig ge kompletterande orerande.

  100 mrd Euro kanske okej om de får kolkraftverk, lättreparerade gamla SUV:ar och sånt för pengarna, givet att man samtidigt fattar att CO2 som farlig temperaturhöjare är jordens bluff -- samt numera religion. Men handel och marknadsekonomi ännu bättre; att skrota CAP.

  Även om man sätter ett första mål på minus 20 procent är det förkastligt, och det som då krävs av en massa regleringar är lika skadligt, så det att minus 95 procent är omöjligt är nog inte ett argument som biter -- kanske inte tillräckligt för att stoppa detta. Det som politiker måste läsa in forskning liksom det de måste kolla in av alla lögner (!) från IPCC innebär att det inte finns något klimathot, och det betyder att vi kan överge den politiska bulldozer nu klimatreligionen nu är.

  Det skapas klimatpolitik och klimatregleringar på alla områden. Det om regnskogen kommer inte att skötas rationellt, utan det är lönsamt att förstöra urskog för att plantera saker på ytorna istället. Det är en lukrativ verksamhet i de statliga -- och överstatliga -- klimatincitamentens tid. Det är en detaljreglering som får namnet "incitament" vilket gör att borgerliga politiker som Reinfeldt eller Merkel tycks köpa regleringen som "marknadsåtgärd".

  Stupida är vad dom är, och all klimatpolitik hittills har bara gett sämre miljö. Varför skulle planekonomi utanför gamla Sovjetunionen ge ett annat resultat än den en gång innanför det imperiet...

  SvaraRadera
 3. Jag vill även kritisera dig. Du skriver "IPCC ger Guds egendomsfolk ännu ett argument för att överfalla grannländerna".

  Vidare menar du att Israel måste dra sig bort från Golanhöjderna.

  Båda dessa uttalandena finner jag närmast anti-israeliska, och jag finner inte att påståendena har fog för sig. Golanhöjderna är skillnaden mellan Israels utplåning i den som aktivt planerades när Israel 1967 lade dem under sin kontroll. Israel har under sin historia endast försvarat sig, och gjort det minst lika humant och återhållet till det som krävs som någon annan armé jag känner.

  Israel är även enda demokratin i området, med verkliga mänskliga rättigheter och human politik i stort, även mot omvärlden inklusive arabländerna (där man gör stora insatser inom vårdteknik och mycket annat).

  Politik om Mellanöstern -- i synnerhet inte polariserande -- har f ö inte med klimatfrågan att göra.

  Jag tog förresten bort din länk från min blogg när du skrev om köttberget som en specifik massa som människorna har samt att den massan är för hög så att man måste reducera antalet människor på jorden.

  Både synen på Israel och på att jorden är överbefolkad känns som en som är vanlig hos vissa politiskt extrema, och jag anser båda är oacceptabla.

  Egentligen borde jag väl strunta i detta och bara hålla tyst, men att hålla tyst är inte min grej och eftersom jag redan gett en kommentar kan jag inte hålla tyst om min åsikt. Jag anser jag har rätt att kommentera det och att det kan finnas en poäng i det då andra som läser det får reflektera över saken.

  Men du får förstås refusera detta om du vill.

  -

  Allt du skriver är inte dåligt utan du återger relevanta saker, men ibland och med jämna mellanrum stör mig sånt jag nämnt.

  SvaraRadera
 4. Magnus

  Du har en poäng. Min formulering ”IPCC ger Guds egendomsfolk ännu ett argument för att överfalla grannländerna" blev för kort och missvisande. Jag ska ändra till ”Israel åberopar klimathypotesen som skäl för att fortsätta sin olagliga ockupation av Golanhöjderna” och hänvisa till din kommentar.

  Ockupationen är dock fördömd av FN, USA, EU, UK, the Arab League, Internationella Röda Korset, Amnesty International och Human Rights Watch. Säkerhetsrådet uttalade sig mot införandet av israelisk lag där och på andra ockuperade områden, och FN röstade år 2008 161-1 till förmån för Säkerhetsrådets motion nr 497.

  Jag häpnar över din formulering ”Israel är även enda demokratin i området, med verkliga mänskliga rättigheter och human politik i stort, även mot omvärlden inklusive arabländerna”.

  Är det lögn allt som skrivs om segregering av palestinierna, bosättningar på palestinsk ockuperad mark, särskilda vägar för judarna (israelerna), en mur högre än den kring ghettot i Warszawa genom palestiniers odlingar och vattentillgångar? Överfölls inte Gaza, hålls inte dess invånare inspärrade i ett jättelikt koncentrationsläger?

  Enligt vanliga definitioner är Israel en rasistisk stat. Personligen tycker jag illa om landets agerande och anser mig ha rätt till det. Precis som jag har rätt att tycka illa om USA:s agerande i Afghanistan och Pakistan.

  Om den katastrofala mänskliga biomassan skrev jag inte att ”man” måste reducera den, dvs. utrota delar av den. Tvärtom skrev jag >”hur kan då någon tro att vi/människan ska kunna ’rädda planeten’ genom administrativa begränsningar av tillväxten av vår egen biomassa”. En sådan tanke är en illusion.

  I de stora sammanhangen är krypet människa maktlöst.

  /Max

  SvaraRadera
 5. Mycket bra och välformulerat. Det är en fröjd att läsa den här bloggen, som förhoppningsvis kan få fler att förstå vilken idioti hela mänskligheten håller på att bli itutad.

  Vad gäller Israel är jag också helt på din linje. Det är en rasistisk stat. Det är dock känsligt för omvärldens ledare att säga det. Det finns ju så många söner och döttrar till koncentrationslägersfångar som kan ta illa upp.
  Israel fortsätter att ligga ner så att ingen ska sparka på dem.

  SvaraRadera
 6. Jag minns 6-dagarskriget mycket väl. Jag tror inte det var många som inte sympatiserade med Israel då. För Israel gällde det liv eller död. Jag förstår inte hur Israel ska kunna agera på annat sätt än de gör. Ständiga självmordsbombare och ständiga dödshot från palestinierna och för den delen hela arabvärlden. Släpper de garden så är det slut med Israel. Det är ju faktiskt inte Israel som bryter fredsöverenskommelserna. Jag kan förstå judarnas inställning mot deras bakgrund. Inte en gång till. Så hade jag också tänkt.

  Som klimatblogg är detta den absolut bästa, tycker jag. Ös på doktorn.
  JR

  SvaraRadera
 7. Ett streck och ett frågetecken:

  Det är motvilligt jag avvisar kommentarer men i frågan om Israel drar jag ett streck. Det är välkänt att diskussioner på det ämnet inte leder någonstans utan övergår i invektiv och smutskastning. Så Israel = avvisning.

  Yffa? Jag efterlyser signaturen Yffa som ville ställa några frågor om demografi. Till Blogspots svagheter hör att man inte ser till vilken post en kommentar refererar så Yffa hamnade på okänd plats. Hon/han kan ställa sina frågor till maximilian.ramm på gmail.

  /Max

  SvaraRadera