2010-05-30

Ingen stoppar oljanDen 6 maj skrev jag en bloggpost kallad ”Inget stoppar oljan”. Andemeningen var att inget i det tekniska perspektivet indikerar att mänskligheten på 50 års sikt kan sluta använda olja. Oljan svarar idag för 37 procent av den industriellt producerade energin (tillsammans med gas och kol 90 procent) och inget tyder på att mängden kommer att minska. Det poetiska ”Sol och Vind” har bara marginell betydelse; likaså övergång till eldrivna bilar så länge 66 procent av världens el genereras med fossila bränslen. Och resten med kärnkraft. (Att elproduktion i sig är mycket energikrävande är en annan historia: bara 40 procent av den tillförda energin kommer ut som elektricitet medan 60 procent går förlorat. Till detta ska läggas ledningsförlusterna då strömmen distribueras.)


Att förfölja bilarna i Sverige genom att höja bensinskatten 49 öre, stoppa Förbifart Stockholm och införa trängselavgift på Essingeleden är bara publikfrieri. Den globala effekten visar sig möjligen i femte decimalen.

”Ingen” i dagens rubrik syftar på den begränsning som även ”världens mäktigaste man” president #44 Barack Obama får finna sig i då det gäller en sådan naturkraft som DeepWater Horizon-läckan i Mexikanska golfen. Råoljan trycks ut av det inneboende övertrycket i olje- och gasfyndigheten som ligger 6 000 m ner i den sedimentära lagerföljden. Detta sker dessutom på 1 500 m vattendjup. Alla åtgärder måste utföras med hjälp av fjärrstyrda obemannade farkoster.

När den växande krisen tvingade ut Obama ur nästet dag 37 av katastrofen och han flög ner för ett fototillfälle på Grand Isle var hans budskap: ”I’m the President and the buck stops with me”. (Jag är presidenten och hinken stannar hos mig.) Det vill säga, jag tar beslutet och ansvaret.
[Tillägg måndag 31 maj: Beträffande "hinken" se kommentar av Christopher E. Med saknad förpassar Dr Max den till illusionernas himmel. En hjorthornsskaftad kniv använd som markör i poker ska det vara - ingen antydan om något annat finns på nätet.]


(Ett citat som brukar tillskrivas den beslutskraftige president #33 Harry Truman som inte drog sig för att avskeda krigshjälten general Douglas MacArthur år 1951 när denne tog sig för stora friheter.)


Vore jag räkfiskare på Grand Isle skulle inte ett stort lugn sprida sig i min själ. Obama är jurist och tror på juristers vis att snack styr verkligheten. Han framstår mer och mer som en anpassling utan märkbar etisk ryggrad och hans tidigare insats gällande läckan var att rytaskrika: ”Plug the damn hole” (Plugga till det förbannade hålet) åt sin stab. Om det skrämde någon har inte framgått.

Alla skäller som bandhundar på BP. Bolaget har gjort som alla krasst kommersiella företag och följt gällande regler så snävt som möjligt. Det finns tusen borrtillstånd i Mexikanska golfen och den mäktiga oljesektorn – med stöd av president #43 George W Bush och hans vicepresident Dick Cheney som var nära lierad med Halliburton – har haft tillsynsmyndigheten MMS (Minerals Management Service) i sin ficka. Kanske kunde en akustiskt styrd blowout preventer ha förhindrat olyckan med DeepWater Horizon men de kostar en halv miljon dollar och förhandlades bort hos MMS. (Med hjälp av sex, pengar och lögner, antyder Robert F Kennedy Jr.) Att avskeda chefen Elizabeth (Liz) Birnbaum, som bara suttit nio månader var typiskt Obama, i mina ögon.

De som ska göra’t: De katastrofdrabbade kan ropa på flottan, presidenten, gud eller djävulen – de som sist och slutligen ska stoppa läckan är skitiga erfarna oljeborrare ur BP:s eller annat liknande företags stall. Ett gäng, en sammansvetsad grupp – minst av allt en enskild politiker. Att jobba på 1 500 m vattendjup mot olja och gas som väller upp med högt tryck från ett sex kilometer djupt hål i havsbotten är inget för byråkrater och andra gröngölingar.


Ta bara trycket. Det stiger i runda slängar med en atmosfär per tio meter vattendjup. På min blogg får man räkna en atmosfär som ett kg per kvadratcentimeter – tio ton per kvadratmeter. Då förstår man lätt att vattenpelaren på tio m djup motsvarar ytterligare en atmosfär, hundra meter tio atmosfärer och tusen meter hundra atmosfärer. Trycket på 1 500 m är ungefär 150 atmosfärers övertryck vilket motsvarar ≈ 150 kg på varje kvadratcentimeter (utan korrigering för vattnets salthalt och andra småttigheter). Om borrhålet är en halv meter i diameter är trycket på dess yta ungefär 300 ton. Det täpper man inte till med en trasselsudd, även om Obama slår sin manikyrerade lilla tass i bordet och skriker:"Plug the 'beep' hole!".


Och borren. En rad kopplade stålrör, säg 30 cm i diameter som bildar en 1 500 m lång sträng innan den når botten där den ska 6 000 m in i berget. Som jämförelse, ta strån av spaghetti, 1,5 mm i diameter och gör en sträng 4 500 gånger längden, nästan sju meter lång och försök borra med den. Ungefär 28 meter ner i en lagerföljd. Det ger en bild av svårighetsgraden.

Hur stor blir katastrofen?

Hittills är det största oavsiktliga oljespillet Mexikos Ixtoc I som läckte 360 000 kubikmeter mellan juni 1979 och mars 1980 och smetade ner 261 km av Texas kust. Märkligt nog ser man inga referenser till det i dagens läge – bara jämförelser med Exxon Valdez 1989 i Alaska.

DeepWater Horizon har beräknats läcka från lägst 180 kubikmeter/dygn till så mycket som 3 200 – 4 000 kubikmeter/dygn. I det värsta fallet skulle DWH slå Ixtoc I efter 90 dygn – den är nu på dag 40 utan att slutet kan skönjas.

Tänk efter före:

Den slutsats man kan dra är att vissa katastrofer möjligen kan förekommas med försiktighet och god planering. Men har de väl lösts ut – av naturen själv som Eyafjallajökul – eller genom snålhet och slarv som DeepWater Horizon – ligger det nästan utanför mänsklig makt att stoppa dem. Då blir det självgoda krypet Homo sapiens väldigt litet.

Jag påminns om ett råd ur David R. Browers "Bruksanvisning för planeten Jorden" som jag återgav i en av mina första poster 8 januari 2009:

"Utan att de ombordvarande passagerarna är ansvariga kan planetens driftmekanismer drabbas av störningar orsakade av tidigare passagerares okunnighet och slarv. I detta fall rekommenderas att begära hjälp av Tillverkaren -- lämpligast genom bön."

Vilket inte ska hindra alla berörda från att jobba för fullt under krisen. Och tänka efter före nästa gång.


6 kommentarer:

 1. Vattentrycket blir i runda släng på drygt 5000fots djup som du skriver, men:

  Det väsentliga är tryckskillnaden mellan den uppstömmande oljan och gasen och det där aktuella vattentrycket.

  Om det bara vore 160atö på oljan skulle den inte ens komma fram ur botten.

  Egentligen så är det ju gravitationskrafter från havsbotten från borrhålet och de km ner till oljekällan som driver tillsammans med det lägre gravitation som påverkar gasen och oljan.

  Gasen blir intressantast då den ökar sin lyftkraft med trycksänkningen.

  Förresten inte borrar man som brunnsborrning till några hundra meter?

  Nej borren drivs av ett hydrauliskt tryck i borrvätskan som förs ner i röret, den styrs med exakt precision, se de två andra hål som nu borras och ska nå samma punkt fast snett.

  Borrtekniken utvecklas ganska snabbt och det finns prototyper som är rigglösa, allt sker på havsbotten.

  Borren försörjs med energi och borrar och analyserar sig fram styrandes i 3-dim, bakom borren pumpas borrkax ut.

  Den nya tekniken att horisontalborra i gashaltig skiffer, sen spräcka materialet så att naturgas utvinns där det tidigare var omöjligt.

  Bara Ungern kan med den metoden ersätta alla andra energisystem och import till Europa.

  USA konverterar även sina lastbilar till naturgas just som resultat av den nya tekniken.

  Om naturgas vore fossil (mycket tyder på att den nybildas 15-20km ner i manteln) så räcker det i USA för att ersätta alla andra system i 110år.

  Min slutsats är att det kanske blir svårt för de toriumreaktorer som kommer masstilverkas i Indien om 10 år.

  Jag har ansett att 10öre/kWh bör duga för att priskonkurrera ut även gas... det kanske måste ner till 5öre/kWh?

  Egentligen spelar det ingen roll, ty det borde vara bättre att förbränna gasen än att den läcker fram ur jordskorpan spontant som i dag?

  SvaraRadera
 2. Intressant analys av oljespillet. Själv anser jag nog att sådant här är oundvikligt i långa loppet; med så många projekt igång händer det alltid en olycka någonstans någongång. Att som många försöker dra politiska växlar på det är lika förutsägbart.

  Det behöver dock inte vara en naturkatastrof av ohyggliga mått i långa loppet. Det är väl den erfarenheten man kan dra av andra stora spill, som den du nämnde i Gulfen, Exxon Valdez eller gulfkriget. I samtliga fall har naturen klarat sig bättre än den högljudda retoriken velat ha det till. Olja är trots allt en naturprodukt som bubblar uppav sig själv på andra platssr i världen.

  Att fossila bränslen är här för att stanna en mycket lång tid och inte låter sig avvecklas trots alla politiska stora ord håller jag med om.

  En liten detalj; det är inte "hink" (bucket) som "buck" syftar på i Trumans devis. "Pass the buck" (skifta över ansvaret) syftar på en kniv med skaft av bockhorn som markerade vem var givare i pokerspelen. Även som bekant överfört till betydelsen "dollar", men det inte det Truman syftade på.

  Fast "hink" hade kanske varit en lämplig betydelse när Obama ska plocka upp oljan... ;)

  SvaraRadera
 3. Gunnar Littmark:

  Fullt klart att oljan/gasen drivs av ett övertryck i fyndigheten. Som du skriver, annars skulle den inte ens komma ur hålet. En tyvärr död specialist, Larry Flak, som bl. a. var med och släckte bränder i Irak skrev en artikel om deepwater blowouts 1997. Han nämner exempel på övertryck på 9.000 psi 630 kg/cm2 som skulle kunna blåsa det mesta till ytan.

  Läs DotEarth i min blogglista och följ länkarna där så hittar du artikeln. Man har känt till riskerna i branschen men gick för nära gränsen i DWH-fallet.

  Mina överslagsexempel på tryck är riktade till amatörer som kanske inte ens haft mask och snorkel på sig. Då är det svårt att förstå problemen på botten.

  Först när man upplevt vattentrycket blir det verkligt. Jag har provat att trycka ut en manuell griparm mot vattentrycket på 300 m djup i en miniubåt och kan försäkra att man fick ta i.

  Tack för dina kommentarer.

  /Max

  SvaraRadera
 4. Christopher E:

  I stand corrected re "pass the buck".

  Jag har alltid tänkt mig hinken som en variant på den heta potatisen som ingen vill hålla i. Att det gällde poker gör på något vis bilden mindre åskådlig. Särskilt för mig som inte ens kan korten och alltid satt frågande på James Bondfilmerna när resten av publiken Aah-ade åt en speciell hand som James hade.

  Man lär av sina misstag (men jag kommer att sakna hinken).

  Om oljespill förtjänar det att nämnas att de naturliga spillen som pågår hela tiden sannolikt är flera gånger större än människans. Forskning pågår.

  Tack för dina kommentarer.

  /Max

  SvaraRadera
 5. Gunnar Strandelltisdag, 01 juni, 2010

  Angående att borra med spagettistång så har de nedersta 30 m av borrsträngen den tyngd som borren behöver för att jobba effektivt. För alla tillkommande rör måste man lyfta samtidigt som man följer borren ned i hålet.

  SvaraRadera
 6. Många påstår nu att läckan efter olyckan med Deep Water Horizon är den värsta miljökatastrofen i USA:s historia. Det är helt enkelt inte sant, än i alla fall. Det har förekommit större oljeutsläpp tidigare nära USA:s kuster och även på fastlandet.
  Om de rödgröna får makten och gör det för dyrt och besvärligt att åka mellan södra och norra Stockholm, så kommer folk att åka runt över Strängnäs i stället. Med all kötid på Stockholms gator och höga vägtullar där, kommer omvägen att löna sig. Vad tänker de rödgröna göra då? Införa vägtullar på Strängnäsbron? Det här har de väl inte ens tänkt på än.

  SvaraRadera