2010-05-09

Slipade stolligheter från Scripps


I princip låter jag bli att kommentera varenda grön stollighet som dyker upp i media. De är talrikare än myggorna i Gysinge och mitt liv har andra värden. Men jag gör ett undantag för ett ovanligt utstuderat världsräddarjippo från Scripps Institution of Oceanography, en i mitt forskningsfält mycket högt rankad institution. Flera tycker det är sorgligt att se den sänka sig så lågt.

Klicka för större bild.

Bakom gimmicken ligger “Scripps Distinguished Professor of Climate and Atmospheric Sciences” Veerabhadran Ramanathan och en sidekick vid namn Yangyang Xu. Dessa herrar lanserar ett obetydligt klimaträddningsprojekt som om det vore den slutgiltiga lösningen på problemen som klimatmötet COP15 i Köpenhamn formulerade i sitt slutdokument.

Distingerade professorn i klimat och atmosfäriska vetenskaper Ramanathan & assistent Xu är fenomenala på att vilseleda utan att direkt ljuga. Citat:

“Major greenhouse gas-emitting countries agreed in December climate talks held in Copenhagen that substantial action is required to limit the increase of global average temperature to less than 2 degrees C (3.6 degrees F).”
(De stora växthusgasemitterande länderna enades i decembers klimatförhandlingar i Köpenhamn om att stora åtgärder krävs för att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till mindre än 2 grader C [3,6 grader F].)

Det är möjligt att länderna kom överens om att stora åtgärder krävs för detta. Men att åtgärderna skulle genomföras sa de inte. Tvärtom – de stora gorillorna beslöt att helt enkelt skita i alla åtgärder och åka hem.

Mer bla-bla:

“Without an integrated approach that combines CO2 emission reductions with reductions in other climate warmers and climate-neutral air-pollution laws, we are certain to pass the 2-degree C and likely reach a 4 degree C threshold during this century. Fortunately there is still time to avert unmanageable climate changes, but we must act now. [...] These actions, even if we are restricted to available technologies [...] can reduce the probability of exceeding the 2 °C barrier before 2050 to less than 10%, and before 2100 to less than 50%. With such actions, the four decades we have until 2050 should be exploited to develop and scale-up revolutionary technologies to restrict the warming to less than 1.5 °C.”
(Utan en integrerad strategi som kombinerar minskningar av CO2-utsläppen med reducering av andra klimatvärmare samt klimatneutrala lagar mot luftföroreningar, är vi säkra på att passera 2 grader C och troligen nå 4-graderströskeln under detta århundrade. Lyckligtvis finns det fortfarande tid att undvika okontrollerbara klimatförändringar, men vi måste agera nu. [...] Dessa åtgärder, även om vi är begränsade till tillgänglig teknik [...] kan minska sannolikheten för att överskrida 2 °C barriären före 2050 till mindre än 10%, och före 2100 till mindre än 50%. Med sådana åtgärder bör de fyra årtionden har vi till 2050 utnyttjas för att utveckla och skala upp revolutionerande teknologier för att begränsa uppvärmningen till mindre än 1,5 ° C.)


Vilka revolutionerande teknologier har de två herrarna i tankarna, vilken sensation är det de krattar manegen för? Jo, sitt lilla Projekt Surya (sanskrit för sol). "En strategi för att begränsa global uppvärmning."

I oktober 2009 övervakade Ramanathan den första utplaceringen av omkring 30 rena spisar i byn Khairatpur i Uttar Pradesh.

Projektet vill ersätta smutsiga eldstäder i Indien med rena spisar som fungerar med ved, gas eller solljus. Det sägs att 1,6 miljoner människor dör årligen för att de eldar i rökiga eldstäder utan skorsten inomhus. Projektet vill också implementera solspisar på en 65 kvadratkilometers area i Himalayas berg och sedan mäta förbättringarna i luftkvalitet. Man ska installera Bluetooth värmesensorer där användarna bor och ansluta dem till GPS-försedda mobiltelefoner med accelerometrar. Värdena ska avläsas från satellit.

Mycket väsen för lite ull: I mitt och många andras tycke har distingerade professor Ramanathan och assistent Xu tagit munnen för full. Att ge allmogen i Uttar Pradesh mer bränsleekonomiska vedspisar är lovvärt, men det har mycket liten inverkan på jordens klimat (även om man tror på AGW - dvs att människan orsakar global uppvärmning klimatförändring).

Kommersiellt tillverkade solspisar finns redan på många ställen i världen. De är praktiska vid katastrofhjälp.

Att försöka få folket i Himalayas berg att gå över till solspisar är definitivt inget banbrytande projekt, inte ens om man slänger in värmesensorer och GPS-telefoner. Tanken med solspisar är gammal, den förste var Horace-Bénédict de Saussure 1767. Numera finns kommersiellt utvecklade modeller och en rad utvecklingsprojekt som bekämpar skogsskövlingen genom att dela ut sådana.


Att använda solspisar är mer problematiskt än man kan tro. Parabolmodeller kräver molnfri himmel och inställning efter solen varje kvart. Enklare lådmodeller är långsamma och ger en maxvärme runt 80 grader. Alla fungerar bäst mitt på dagen då suget efter varm mat är minst. Någon bieffekt i form av varmare bostäder ger de inte. Att få folk att använda dem är mer ett sociologiskt/pedagogiskt problem än ett tekniskt.

Nej – någon strategi för att begränsa global uppvärmning (om den finns) är Project Surya inte.

Dimension på problemet: Om någon glömt det handlade Köpenhamnsmötet om överföringen av 100 miljarder (miljarder, inte miljoner som är småpengar i sammanhanget) euro årligen till ”klimatdrabbade” länder (typ Saudiarabien, Nigeria och Brasilien plus alla ö-nationer) samt elimineringen av det mesta av världens koldioxidutsläpp. Med tanke på att 90 procent av världens industriella energi (cirka 15 terawatt) kommer från oxidation av fossila bränslen till just koldioxid är det ingen liten uppgift. Det är faktiskt en av de största, kanske den största som mänskligheten tror sig om att kunna lösa.

EU-länderna har plötsligt fått akuta problem på närmare håll. Några 100 miljarder euro varje år till klimatet är det inte tal om.

För jordens klimat betyder ett pluttprojekt som Surya lika lite som Miljöpartiets löfte/hot att öka bensinpriset i Sverige med 49 öre litern efter valet 19 september. Det vill säga ingenting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar