2009-12-04

Danska karameller


Klimatmötet COP15 i Köpenhamn drar igång på måndag 7 december. Det är lärorikt att titta på evenemangets webbsida här. Den finns på arabiska, danska, engelska, spanska, franska, ryska samt mandarin (”kinesiska”) och jag väljer den engelska. Under en rad av pingviner, symboler för global avkylning, tonar det fram en serie böner ställda till:

”Dear Leaders of the World” (Kära Världens Ledare)

Fantasilös reklamfirma eller en glimt av hur delegaterna ser på sig själva? Den typiska bönen ber i alla fall om starka ledare:

“Be strong and do what is necessary, we are all willing to change and do what it takes. Be bold and brave.”
(Var starka och gör det som är nödvändigt, vi är alla villiga att ändra oss och göra vad som krävs. Var djärva och modiga.)

Mig ger bönerna en obehagskänsla. Klimatmasochister. Straffa oss och slå hårt.

Men mest är det miljöfluff i en aldrig sinande ström. Handklovar med sammetsfoder, för att fortsätta analogin. Här ett inlägg i högen:

”Experts are warning: Adapt or die” (Experter varnar: Anpassa eller dö). Av Michael von Bülow. En typisk miljöskribent som serverar en uppvispad skrämselsoppa.

Stycket handlar om den digra nödvändigheten för människan att anpassa sig till högre havsnivåer och stigande temperaturer. Bygga sig allt högre boningar, allt starkare dammar, begränsa viss utveckling. Rentav anpassa sig genetiskt, likt den engelska Adonisfjärilen som hotades av global uppvärmning, skriver Michael von Bülow:

“The rare Adonis blue butterfly of Britain looked as if it was going to disappear because it couldn't fly far and global warming was making its habitat unbearable. To biologists' surprise, it evolved longer thoraxes and wings, allowing it to fly farther to cooler locales”.
(Den sällsynta Adonis blå fjärilen i Storbritannien såg ut som om den höll på att försvinna därför att den inte kunde flyga långt och global uppvärmning gjorde dess habitat outhärdligt. Till biologers förvåning utvecklade den längre thorax och vingar som tillät den att flyga längre till kyligare lokaler.)

En rar saga som klippt ur predikosamlingen Pilar ur Spurgeons koger (1908). Men sakligt fel som så mycket annat hos klimatpredikanterna.

Fjäril Adonis blå (Polyommatus bellargus).

Wikipedia:
“The Adonis Blue has been rapidly declining. This has been due to their habitat (grasslands) disappearing or becoming coarse and shady through a lack of grazing. [...] The recent hot and dry weather associated with climate change seems to be beneficial for this species by making more habitats suitable.”
(Adonis Blå har minskat snabbt. Det har berott på att dess habitat (gräsmarker) försvunnit eller blivit grova och skuggiga på grund av brist på betning. [...] Nuvarande varma och torra väder orsakat av klimatförändring tycks vara förmånligt för arten genom att göra fler habitat lämpade.)

Häpp! Global uppvärmning sägs gynna arten. Längre thorax och större vingar var bieffekter.

En detalj till: Evolution (genetisk anpassning) verkar genom gradvisa förändringar av arvsmassan från generation till generation. I människans fall, där avstånden mellan generationerna är 20-30 år, skulle en eventuell evolutionär anpassning till högre havsnivåer (genom längre ben eller vad?) ta många tusentals år. Den 200 tusen år gamla arten Homo sapiens har nyligen genomlevt en 18 tusen år lång ökning av havsnivån med 125 m men ingenting tyder på att hon har genomgått någon genetisk förändring på grund av den.

Havsytans evolutionstryck: Det är ytterst osannolikt att isen kring sydpolen (90 procent av jordens is) ska töa bort. Men om vi antar att den smälter totalt tar det 10-15 tusen år för havsytan att stiga globalt med 67 m. Uppskattningsvis 400-600 mänskliga generationer och viss möjlighet till genetisk anpassning. Men det är svårt att se någon selektionsmekanism som skulle ge människan på artnivå exempelvis robustare kropp och tjockare underhudsfett som en anpassning till ett sådant hypotetiskt stigande hav. Jag vågar påstå att selektionstrycket på människa hos smältande polarisar är försumbart.

Fler karameller

Webbsidan för COP15 har andra minnesvärda upplysningar. En av mina favoriter finns bland FAQ (Frequently Asked Questions):

What is CO2?
"CO2 is a component of air, also known as carbon dioxide, which is formed by the burning of organic material. We emit CO2 when we burn coal, oil and gas in power stations to produce heat and electricity".

(CO2 är en beståndsdel av luft, också känd som koldioxid, som bildas vid förbränningen av organiskt material. Vi utsöndrar CO2 när vi bränner kol, olja och gas i kraftstationer för att producera värme och elektricitet.)

Bra att det blev sagt. Målet för konferensen är dock att stoppa den hypotetiska globala uppvärmningen klimatförändringen som just förmodas bero på ett överskott av CO2 i atmosfären. Då kan det vara roligt att veta vad koldioxid är.

Ekologiskt hållbart danskt mode.

Slutligen en riktig smällkaramell. Visst tolkar vi COP15 som en käck förkortning av Copenhagen15? Fel, fel, fel. Den rätta tolkningen finns bland FAQ:

What is a COP?
"COP stands for Conference of the Parties. It is the highest body of the United Nations Climate Change Convention and consists of environment ministers who meet once a year to discuss the convention’s developments".

(COP står för Conference of the Parties. Det är den högsta gruppen i Förenta Nationernas Klimatförändrings Konvent och består av miljöministrar som möts en gång om året för att diskutera konventets utveckling.)

Inte för att jag tycker att COP stämmer på Köpenhamnsmötet. Där ska ju samlas Världens Ledare som ändå måste vara något mycket finare än ett gäng miljöministrar typ Andreas Carlgren (Sverige), Elena Udrea (Rumänien) och John Njoroge Michuki (Kenya)

Men det ska bli intressant att följa utvecklingen.

1 kommentar:

  1. Jag har svårt för att tycka att 65 m högre havsvattenstånd är en global katastrof, för jag har sett klapperstensfälten på Söderåsen strax söder om Hofors i Gästrikland.
    Det är en strandkant som idag ligger 200 meter över havet.
    Global katastrof handlar nog inte om jordklotet utan mer om synen på världens ekonomi, och då förstår jag varför även naturvetenskaplig forskning blivit politiserad.
    Det inger hopp att fjärilarna inte verkar bry sig om vad som är politiskt korrekt.

    SvaraRadera