2009-12-07

Jesus kommer inte till Köpenhamn

Inte den här gången. Heller.


Har man ett kryddmått kunskap om storleksordningen på globala dimensioner och geologiska tidrymder ser man på det just startade klimatmötet i Köpenhamn med både vemod och löje. Vemod över att så många hjärtegoda avsikter och djupt kända engagemang kastas bort, löje över att så overkliga målsättningar förkunnas i god tro eller av politiska skäl.

Vi måste rädda jorden, 350 är det viktigaste talet i världen, Köpenhamnsmötet är sista chansen att rädda planeten, det är frågor på liv och död. Man kunde tro att Yttersta Domen står för dörren om inte denna jättekongress på runt 20 tusen delegater och journalister plus ett oräknat antal klimatsupportrar levererar ett passande avtal.

I verkligheten är mötets makt liten beträffande ett formellt klimatavtal typ Kyoto, och obetydlig på gränsen till obefintlig när det gäller faktisk påverkan på jordens klimat. Den tvivlande kan undersöka klimat-effekterna av Kyotoprotokollet 1997.

Handledning för beslutsfattare

Gruppen bakom IPCC:s Fourth Assessment Report (AR4) 2007 (till stor del samma personer som är med i Climategate) har gett ut en Copenhagen Diagnosis Executive Summary i åtta punkter. Den ska sammanfatta problemen för beslutsfattarna aningen mer utförligt än COP15:s egna koldioxidbeskrivning av förskoletyp: ”Vad är CO2? En beståndsdel av luft”. Ändå lägger utgivarna sig på en betryggande elementär nivå som antyder att de inte sätter klimatdelegaternas kunskaper särskilt högt. Några punkter:

Punkt ett: Utsläppen av växthusgaser ökar. Elementärt, min käre Watson, och väl känt från Burundi till Bhutan liksom i grundskolans årskurs ett. Ingen förnekar den saken.


Punkt två: Globala temperaturer påvisar människobaserad uppvärmning. Där lämnar klimatforskarna saklighetens fasta mark och svävar hän i teorier. Det är klimatlobbyns själva grundbult som inga delegater lär bestrida. Den ger dem fria flygresor, traktamenten, fina hotell och gåsleverpastej till champagnen. Dessutom ett gratis knull av Köpenhamns sexarbetare mot uppvisande av delegatkort. Då spelar det ingen roll att teorin är obevisad.

Punkterna tre och fyra: Ökad smältning av världens isar. En enda siffra presenteras: Arktis smälter 40% mer än AR4:s klimatmodeller förutspådde 2007. Därmed anses bevisat att avsmältningen hotar jordens framtid. Att lobbyn hänvisar till sina modeller visar hur tjurig verkligheten är.

Punkt fem: Rådande höjning av havsytan underskattas. Ökningen anges till skrämmande 80% över IPCC:s spådomar. Den bygger på tricket att använda procent när siffrorna är obetydliga. Ökning med 80% verkar långt värre än ökning med 1,5 mm som är den faktiska siffran.

Verkligheten

Låt oss se på de kända förhållandena rörande isavsmältning och havsytans höjning i den stora bångstyriga världen.

Isen i Antarktis (90 procent av all världens is) har volymen 30 miljoner kubikkilometer. Det är rätt mycket, räcker till ett istäcke 14 miljoner kvadratkilometer stort (Europa är 10 miljoner kvkm) och 1,6 km tjockt i genomsnitt. Största tjockleken är mer än fyra kilometer.

Man har uppmätt avsmältningar på 57 miljarder ton, gigaton, i Östantarktis och 132 gigaton i Västantarktis (= 189 gigaton totalt per år). Säg 200 gigaton per år för en överslagskalkyl där jag för enkelhets skull sätter isens vikt till 1 ton/m3. (Korrekt värde 917 kg vid 0 oC.) En kubikkilometer is (1 x 109 m3) blir då en miljard ton, ett gigaton. Händelsevis den enhet avsmältningen mäts i.

Med en avsmältning på 200 km3 per år från volymen 30.000.000 (30 miljoner) km3 skulle det ta 30000000/200 = 150.000 år för den antarktiska inlandsisen att smälta bort. Det är 1,5 gånger så länge som hela den senaste europeiska glaciationen (Weichsel) som varade 100 tusen år. Under smältningens 150 tusen år skulle havsytan stiga ≈ 70 meter.

Skytisk ryttare c. 500 f. Kr.

Under Weichsel hann både Homo sapiens och Homo neanderthalensis att invandra till Europa från Afrika, H. neanderthalensis hann dessutom dö ut för 24 tusen år sedan, medan H. sapiens överlevde för att nu vara ett problem för sig själv och andra genom sin fruktsamhet. Havsytan sjönk 125 meter under glaciationens varaktighet och steg lika mycket när den upphörde. Stigningen slutade för ≈ 6.000 år sedan då Gud skapade världen enligt ärkebiskop Ussher, och jordens första ryttare steg till häst i Ukraina.

Teoretisk mötesplats för hypotetiskt klimatmöte i pre-Weichseltid i Afrikas Rift Valley. Egentligen paret Leakeys grävplats i Olduvai. Fynd 10 tusen till 2 miljoner år gamla.

Antag att ett kollegium av Homo sapiens stamledare med bisittare hade sammanträtt i Afrikas Rift Valley mot slutet av pre-Weichseltid för hundratusen år sedan och högtidligt beslutat att all klimatförändring skulle upphöra innan de vandrade mot Europa. Vad tror du följden hade blivit?

Just det.

På något vis gör sådana bakpå-kuvertet kalkyler klimatlobbyns visioner mindre hotande. Samtidigt ger de en antydan om möjligheterna för klimatmötet COP15 i Köpenhamn att påverka världens gång på 10 – 40 – 90 års sikt. För att inte tala om på tusen års sikt och tiotusen. Eller som i verkliga livet hundratusen år.

Förhoppningsvis blir Köpenhamnsmötet ett fint nostalgiskt minne för de ungdomar som är där, precis som minnet av demonstrationerna mot kärnkraften är för deras mor- och farföräldrar.

Till delegaterna får man säga: "Använd kondom".

Danmarks minister för COP15 Connie Hedegaard och FN:s exekutive sekreterare för klimatförändringskonventet Yvo de Boer tillsammans med Leah Wickham från Fiji som föll i gråt när hon bad om åtgärder på sitt hemlands vägnar, enligt Norges största tabloid Verldens Gang.

2 kommentarer:

  1. Jag tycker att dom ska ha gett ut klimatmärkta kondomer i äkta gummi, annars är det en stor skandal. Hoppas dom har kul i alla 1200 limousinerna delegaterna ;)

    SvaraRadera
  2. Som vanligt skriver du väldigt bra och informativt, och återigen förundras jag över hur en sån gigantisk ismassa som den som täckte stora delar av Europa och Nordamerika kunde försvinna så snabbt, samtliga gånger. Det skulle ha varit kul att få se hur det gick till. Den avsmältningen måste till slut ha lett till att all is försvann från Arktis, åtminstone för ett kort tag. Rätta mej om jag har i mitt antagande på den punkten.

    SvaraRadera