2010-12-07

Fusk-Nobelpriset i ekonomi: ett tecken i tiden


På fredag 10 december 2010 delas fyra riktiga Nobelpris ut i Stockholms Konserthus. I fysik, kemi, fysiologi & medicin och litteratur. Dessutom ett femte pris ”fredspriset” i Oslo Rådhus. Prissummorna är omkring 10 miljoner svenska kronor.

Grunden för priserna är Alfred Nobels testamente där han skapade:

”en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser."


 Formuleringen "som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta” är själva grundtanken. Sannolikt den viktigaste orsaken till att Nobelprisen sedan första prisutdelningen år 1901 fått allt högre status och nu ses som krönet på forskares och författares livsverk.

Definitionen diskvalificerar det pris som kommit att bli femte hjulet under vagnen i Stockholm – Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.  Ofta kallat ”Nobelpriset i ekonomi”. Det har över huvud taget inget med Alfred Nobel att göra. Sveriges Riksbank inrättade priset 1968 med anledning av bankens 300-årsjubileum och Nobel
­stiftelsen gick med på att släppa in det bland de riktiga Nobelprisen. Där finns det som katten bland hermelinerna sedan 1969.

Men Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne borde förvisas till bankernas styrelserum (helst avskaffas). Priset kränker den idealistiska tanken bakom de riktiga Nobelprisen. Gång på gång har det visat sig att ekonomer helt saknar intresse för frågor om fred, social rättvisa och jämställdhet. Får de fria händer går samhället obönhörligen över styr och det blir kris.

Se på läget i (väst)världen i dag. De ekonomiska kriserna rullar på utan att slutet kan skönjas: USA, Island, Baltikum, Grekland, Irland … Och när som helst Portugal, Spanien, Italien … ingen vet hur många fler. Sverige har klarat sig hittills till priset av ett skrotat folkhem. Arbetslösheten i eurozonen är 10 procent, i Irland 15 procent, i Spanien 21 procent. EU27 har 23 miljoner arbetslösa och antalet stiger.Länge var bank- och finansvärlden en sjukdom på samhällskroppen som gick att hålla i schack. Som högt blodtryck ungefär. Medicinen bestod i löpande kontroll från statsledningar och politiker. Men nu har ekonomerna slagit ut politikerna. Det ökande blodtrycket leder till stroke efter stroke. Arbetsmarknaden är halvsidigt förlamad, den politiska ledningen pratar sluddrigt. 

Till mänsklighetens nytta?

Ett pris får sin status av mottagarna. Se på fysikpriset: Wilhelm Röntgen, makarna Curie, Guglielmo Marconi, Max Planck, Albert Einstein ... Eller kemipriset: Svante Arrhenius, Ernest Rutherford, Marie Curie, Fritz Haber, Linus Pauling …

Det kan också få sin status förstörd av mottagarna. Som fredspriset: Henry Kissinger, Menachem Begin, Yasser Arafat, Al Gore, Barack Obama …Att mottagarna av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne någonsin ska räknas bland dem "som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta” är osannolikt. Resultaten hjälper i första hand krämarna att öka profiten och bankerna att konstruera allt luftigare spekulationsupplägg.

Årets tre pristagare är löjligt träffsäkra. De har grubblat över frågor som: Varför är så många människor arbetslösa samtidigt som det finns ett stort antal lediga jobb? Hur kan den ekonomiska politiken påverka arbetslösheten? Att svaren på herrarnas funderingar helt missar problemen i dagens kris kan man vara säker på. Exempelvis att arbets
­lösheten finns i EU27 men de lediga jobben i Kina.

I en bättre värld skulle bankerna hållas på mattan och deras girighet motverkas. Men nu lever vi bara i den bästa av alla världar och här är det pengarna som bestämmer. ”Världens mäktigaste man” Barack Obama bugar för Wall Street. Att ekonomerna myglat sig in i Nobelceremonierna är bara typiskt. Att få bort dem går inte.

De är inte färdiga än. Nästa stroke kommer. Vänta bara.

You ain't seen nothing yet.


 

15 kommentarer:

 1. Kan du inte bara skriva "jag är en gnällig kommunist som är djävligt bitter efter det förkrossande valnederlaget"

  Olle w

  SvaraRadera
 2. En ruggig bild av moralen och tillståndet i världen. Det allra värsta är ju att den är sann.
  Girighet är nog den värsta synden eftersom den leder till all annan skit.
  Dina inlägg, Max, borde vara ett obligatoriskt skolämne, även om jag är allergisk mot allt obligatoriskt.
  Bim

  SvaraRadera
 3. Problemet med vetenskapen ekonomi

  - Den vetenskapliga metodiken

  Problemet är att den vetenskapliga metodiken måste anpassas till vetenskapen. I annat fall blir inte slutsatserna riktiga.

  Den ekonomi som lärs ut på dagens högskolor har övertagit den vetenskapliga metodiken ifrån naturvetenskaperna. Denna metodik är kraftigt inriktad på empirisk forskning.

  Men problemet med samhällsvetenskaperna är att dessa studerar människan (det mänskliga handlandet) och inte partiklar, planeter osv. som är relativt regelbundna fenomen. När det gäller det mänskliga handlandet är orsakssambanden ofta dolda för forskaren. Därför måste forskaren använda formell logik för att komma fram till orsaken till det mänskliga handlandet. Men logik används idag i stort sett endast inom matematiken.

  SvaraRadera
 4. - Politiska och ekonomiska intressen

  Det finns även starka politiska och ekonomiska intressen bakom att de rätta orsakssambanden inte ska komma till allmänhetens kännedom. Ett exempel är att staten, bankerna, spekulanterna och "de rika" tjänar på att banksystemet kan öka penningmängden vid utlåningen. De som först får tag på de nya pengarna kan få någonting för ingenting.

  Dessa intressen kan använda pengarna innan de nya pengarna får en prishöjande effekt. Köpkraft omfördelas till dessa intressen ifrån "de fattiga". Exempelvis går det att köpa fatigheter, aktier etc. innan de nya pengarna leder till prisökningar i dessa tillgångar. Staten kan utlova reformer utan att behöva höja skatterna osv.

  Därför har stort sett ingen hört talas om "Den österrikiska skolans konjunkturteori". Ludwig von Mises använde sig av formell logik 1912 och kom fram till att en guldmyntfot med hundraprocentiga reserver för bankerna är nödvändigt för att minska/ta bort konjunktursvängningarna, spekulationsbubblor, perioder av inflation, underskott/överskott i handelsbalanserna mellan världens länder, och att stoppa överföringen av köpkraft ifrån fattiga till rika. Denna åtgärd är också nödvändig för att sparandet och därmed investeringarna i ett land ska öka (de knappa resurser som konsumeras kan inte användas till investeringar i en högre framtida produktion).


  - Arbetslöshet

  Ekonomi som bygger på formell logik har kommit fram till att fackföreningar, kollektivavtal, minimilöner, lagstiftning på området skapar arbetslöshet, lägre reallöner och större sociala problem i samhället. Denna slutsats kan endast motsägas med hjälp av formell logik och detta har ingen lyckats med eftersom slutsatsen är logiskt riktig.

  Om minimilönen är 100 kr/timmen kommer alla individer som producerar till ett lägre värde än 100 kr/timmen att bli utslagna ifrån arbetsmarknaden för alltid. En lägre genomsnittlig lön kommer istället att höja reallönerna för alla i ekonomin därför att mer varor och tjänster produceras per timme. Om exempelvis arbetslösheten är 20 % och om alla blir anställda vid en lägre lön och produktionen även ökar med 20 %, skulle reallönerna i ekonomin öka med 20 % (samtidigt som löntagarna inte behöver försörja de arbetslösa).

  SvaraRadera
 5. - Ett jämlikt samhälle

  Enligt formell logik är inte människor jämlika (helt lika). Människor har olika produktivitet, utbildning, intelligens, intressen osv. Detta går inte att motbevisas.

  Men detta leder till arbetsspecialisering kan uppkomma. Detta innebär att de högproduktiva komma att tjäna på de lågproduktivas arbete, och tvärtom. Ojämlikheten leder till en större produktion av varor och tjänster. Därmed tjänar alla på ojämlikheten. En lokalvårdare lever idag på, i många avseenden (bättre sjukvård etc), på en högre standard en kunglighet som levde på 1800-talet.

  I en fri marknadsekonomi där ingen favoriseras rent politiskt (bidrag, subventioner, lagstiftning) kommer alla att tjäna på en extrem ojämlikhet. Exempelvis är Bill Gates (Microsoft) ägare till ett antal hundra miljarder kr. Men det som Microsoft producerar är för världens befolkning värt många gånger mer än Microsofts börsvärde. Programvara som höjer alla företags produktivitet och därmed löntagarnas reallöner, är ett exempel på ett intellektuellt arbete av en eller av ett fåtals individers överlägsna förmåga att minska fattigdomen i världen.

  SvaraRadera
 6. Olle w:

  Jag drog på munnen åt din kommentar.

  Först, OM jag vore kommunist och bara skrev som du föreslår skulle det inte har retat någon. Inte ens dig, väl?

  Två, det parti jag röstade på hade stor framgång i senaste valet. (Ledtråd: jag är inte grön.) Ändå tror jag inte att himmelriket stundar. Som jag skrev i bloggposten, ekonomerna har slagit ut politikerna (även de svenska). Pensionsåldern kommer att höjas, beloppen bli magra, energin allt dyrare, sjukvården bli klassindelad.

  Ett exempel på ekonomernas oförmåga, rentav dumhet, är att ingen bankir förstod fredag 12 september 2008 att Lehman Brothers skulle gå i konkurs på måndag 15 september. Ekonomer vet inte mer än bläckfisken Paul på sin tid om morgondagen.

  Tack för din kommentar.

  /Max

  PS. Per-Olof: Tack för dina inlägg. De är inte så lätta att replikera på. Men jag ska fundera och återkomma.

  /Max

  SvaraRadera
 7. Kan hålla med om att Ekonomipriset inte är så mycket att ha.

  När tekniker och naturvetare ska ge sig på att förklara ekonomiska fenomen går det ofta dåligt. De bortser gärna från att det finns komplicerade samband som är värda att analysera. I den sämsta av världar tror de att eknomin styrs av skrupelfria ekonomer och att ekonomiska kriser orsakas av de sammas överutnyttjande av systemet. I den bästa av världar är det i stället snälla ekonomer som i samarbete med duktiga politiker ordnar fina grejor åt folket.

  I själva verket är det med ekonomi som med klimatförändringar. En del tror att klimatförändringarna är orsakade av människan och att forskare och politiker kan få dem att försvinna. Ekonomiska kriser har alltid funnits och kommer alltid till att finnas. Det är tveksamt om de har blivit fler eller värre än de var förr. Möjligen går saker och ting lite fortare nu. Kriserna är inte direkt orsakade av människan, utan är en naturlig del av ekonomins sätt att fungera. Det finns dock olika teorier om hur man kan förutse och dämpa dem.

  Ekonomisk forskning handlar om att förstå de ekonomiska samband som finns. Det är, precis som med klimatförändringar, inte helt enkelt.

  Att jämföra med bläckfisken får dig faktiskt att låta som en gnällig kommunist som inte fattar nånting om vad ekonomi egentligen är. Förmodligen skulle du nog kunna göra en djupare analys om du hade orkat.

  SvaraRadera
 8. Anonym 08 december:

  Jag förstår att du skojar med mig när du påstår att ekonomi är "snälla ekonomer som i samarbete med duktiga politiker ordnar fina grejor åt folket". Värt ett fniss.

  Tänk på den snälla direktören för Kaupthing Bank som skuldsatte hela isländska folket. Massor av liknande fall finns att hitta på nätet. De snälla farbröderna i styrelserummen råkar av en händelse alltid bli sittande med miljoner för egen del medan vanliga löntagare får betala deras misstag.

  Den spruckna bubblan i Irland har lämnat medelklassen med skulder som kan ta generationer att betala.

  Däremot förstår jag inte hur jämförelsen med den klärvoajanta bläckfisken Paul gör mig till kommunist. KOMMUNIST? Sa Karl Marx ett ord om bläckfiskar? Det kommunistiska systemet har provats och visat sig misslyckat, bl.a. under 70 år i Sovjetunionen. Lika gärna kan man tro på Jesu återkomst.

  Min poäng var att ekonomer som spår om framtiden för exempelvis aktiefonder inte vet vad de pratar om. Ta pensionsfonden Swedbank Robur Contura; den har förlorat sex tiondelar (sextio procent) av sitt värde sedan starten. Pilkastning på en börslista hade gett bättre resultat.

  Som vetenskap är ekonomin på ett ytterst rudimentärt stadium. Pre-Galileo för att jämföra med naturvetenskapen. "Kriserna är en naturlig del" - förstås lika naturlig som att solen kretsar kring jorden. Och att trä innehåller flogiston eftersom det brinner.

  I Nobelprisklass är resultaten inte. Det var just min poäng.

  Tack för din intressanta kommentar.

  /Max

  SvaraRadera
 9. Hej Dr Max!

  Jag gillade inte det här inlägget av lite olika anledningar. För det första blandar du ihop alla möjliga grupper som orsak till att vi får lågkonjunkturer (att ekonomin kraschar). Det är ekonomernas-politikernas-väljarnas fel att allt går åt skogen. Hr vore det att i sann vetenskaplig anda först reda ut varför ekonomin kraschar och sen peka finger åt var felet ligger?

  Goda ekonomer vet varför ekonomin kraschar, och de vet dessutom varför det kommer att krascha igen. Men det är inte ekonomer som styr landet, det är politiker. Och det är politiker som gör att bubblor blåses upp, och att de sedan brister. Anledningen är att de inte vill att något ont ska hända medans de sitter vid makten.

  Att skylla detta på ekonomer är ungefär som att skylla koldioxidskatter på geologer. De har vagt med det att göra på långt avstånd.

  SvaraRadera
 10. Hej allihopa får jag säga eftersom jag vänder mig till alla här!

  Jag vill också ge lite kritik - positiv först. Det här är en av de bättre bloggar jag hittat på nätet. Negativ därefter. Inlägget är en aning fluffigt som föregående talare påpekar, det vill säga även om du har en tydlig poäng i din tanke så kommer den inte fullt till uttryck här.

  Vill också ge mitt ord om den ekonomiska krisen (kriserna). Det finns så många faktorer i detta, bland annat vissa högst reala som ligger bakom. Utbud och efterfrågan rör sig inte i perfekt symmetri, på samma sätt som ett produktionsmedel sällan utnyttjas optimalt ständigt.

  Men, när det gäller den finansiella krisen och dess efterverkningar menar jag att det mesta går att spåra till det monetära systemet och anknyter därför till Per-Olofs resonemang. Dock anser jag att gulgmyntfot inte är ett bra alternativ. Det finns bättre reala saker att basera en valuta på. Jag diskuterar gärna den med någon här om någon är intresserad!

  SvaraRadera
 11. Jurgen, Raketvargen med flera:

  Intressant med så livliga kommentarer till en post om Riksbankens ekonomipris. Inte sedan jag trampade Israel på tårna har effekten blivit så stor.

  För en naturvetare verkar den ekonomiska vetenskapen stå kvar på ett pre-darwinistiskt stadium. Det talas om att ekonomiska kriser "kommer" som vore de skapelser av Vår Herre. Inget som någon - framför allt inte ekonomer och bankirer - kan rå för.

  Den samlade ekonomiska sakkunskapen kunde inte ens förutse kollapsen 2008 utan agerade som när en blind följer en blind. Ursäkta att en naturvetare inte är imponerad.

  Se hur de främsta ekonomiska företrädarna har agerat. Cheferna i Kaupthing Bank, Glitnir och Landsbanki körde ett samvetslöst pyramidspel som isländska folket får plocka upp skärvorna efter. Det vore lätt att på nätet hitta namnen på dem som körde Irlands ekonomi i botten. Samma sak där - folket får betala.

  Bernard Madoff var en småhandlare och avtjänar nu 150 år i fängelse. Men Alan Greenspan som möjliggjorde Savings and Loan-skandalen och buntandet av subprimelånen fick dra sig tillbaka i heder.

  "Ekonom" är ett varumärke som fått låg status. Det skaver när företrädare för en så tvivelaktig bransch får ett "Nobelpris", låt vara av oäkta ursprung.

  Tack för era kommentarer.

  /Max

  SvaraRadera
 12. Hej Max!

  Jag instämmer i att Riksbankens pris inte borde kallas för "nobelpris" - det är en skam för Nobels testamente att bli associerad med det.

  Men den samlade ekonomkåren du hänvisar till är bara den skock som för närvarande äger agendan - långt ifrån alla ekonomiskt intresserade var förvånade över krisen. Jag och många med mig började diskutera detta omkring 2004-2005 då skenande penningmängd, tillgångsinflation och den fulla effekten av ett penningsystem som är planekonomiskt till sin utformning men privatkapitalistiskt till sin belöning började bli uppenbara. Sen vet man aldrig exakt när en kris/bubbla briserar - nu har man till exempel skjutit den framåt och blåst upp den ännu mer och det kan mycket väl fortsätta i åratal. Men att det är skevhet i systemet råder ingen tvekan om. Vi har byggt upp en gigantisk urholkning av penningvärdet, med alla tragedier och tillhörande vanmakt som väntar medelklassen, eller också ett väntande monetärt stålbad för att försvara en godtycklig pappersvaluta. Fast det senare scenariot är mindre sannolikt. Oavsett vilket har man lurat hela samhällsklasser och som vanligt är det bara profitörerna, nomenklaturan, politbyrån eller vad man ska kalla dem som går segrande ur detta.

  SvaraRadera
 13. Enda partiet med "stor framgång i senaste riksdagsvalet" är SD. Nu börjar jag dra öronen åt mig...

  SvaraRadera
 14. Titta genom Norbergs dokumentär om orsaken till krisen och vaför den kommer igen:

  http://www.youtube.com/watch?v=4ECi6WJpbzE

  SvaraRadera
 15. Jurgen med flera:

  Era kommentarer har varit stimulerande. Och överraskande eftersom jag inte anade att min i grunden känslomässigt motiverade post om det falska Nobelpriset i ekonomi berörde så många.

  Att företrädarna för banker och finansinstitut ska komma ut ännu rikare ur krascher de medverkat till stör allt fler. Agneta Merkel exempelvis. Skönt om politikerna återtar makten och rycker några blad ur den falska lagerkrans bankirerna prytt sig med. Nobelfallet visar bara att allt kan köpas.

  Vi rullar vidare in i år 2011. Det ska bli spännande att se hur det går i serien av ekonomikrascher. Blir det Spanien till våren?

  /Max

  SvaraRadera