2010-04-26

Klimatkraschen genom Overtons fönster


Antag att du får en elräkning på 43 590 kr från ”ditt” elbolag för de senaste vintermånaderna. Upprörd störtar du till telefonen, hittar det dolda telefonnumret till kundtjänst och lyckas få tala med en människa i andra änden. Denna person säger att räkningen tyvärr är fel på en tiopotens – det korrekta beloppet ska vara 4 359 kr. Är du en vanlig människa (inte advokat eller journalist) drar du förmodligen en lättnadens suck och tycker att du sluppit billigt undan. Att räkningen förra året bara var 2 873 kr bleknar bort i sammanhanget.

Du har fått en titt på din elräkning genom Overtons fönster. Dess effekt är att genom extrema överdrifter göra måttliga olyckor rimliga, rentav normala. (Att din elräkning ökade 65 procent sedan året innan blir acceptabelt.)


Begreppet kommer från politisk filosofi och formulerades av Josef P. Overton (1960-2003) som verkade i ett amerikanskt lobbyföretag. Fönstret visar spännvidden i åsikter om en given fråga, från det otänkbara (exempelvis att The Boob Quake Group på FaceBook ska frambringa jordbävningar genom att visa brösten) till det självklara (att utbrott av Eyjafjallajökull på Island medför jordbävningar).Miljö- och klimatdebatten: Klimatlobbyn excellerar i riktigt stolliga och överdrivna spådomar som beräknas vidga Overtons fönster och flytta gränsen för vår acceptans mot extremhållet. Här två särskilt framstående vettvillingar:

Mark Lynas vars slutscenario är en Venusliknande jord där 90 procent av alla arter är utdöda och luften tjock av metan och koldioxid. En spillra av människorasen släpar sig fram i de ständigt molntäckta polartrakterna;


Hans Joachim Schellnhuber som skissar en jord som härjats värre av global uppvärmning än av ett kärnvapenkrig. Världshavet har stigit 80 m (Antarktis och Grönlandsisen har smält), åtta av jordens nio miljarder människor har hungrat ihjäl, och den återstående miljarden svälter och krigar om födan.

Som kontrast blir den andra änden av intervallet rörande harmlös och tam. Ta dessa rader från slutdokumentet från klimatmötet COP15 i Köpenhamn:

”We should cooperate in achieving the peaking of global and national emissions as soon as possible, recognizing that the time frame for peaking will be longer in developing countries and bearing in mind that social and economic development and poverty eradication are the first and overriding priorities of developing countries and that a low-emission development strategy is indispensable to sustainable development.”
(Vi bör samarbeta för att nå toppen på globala och nationella utsläpp så snart som möjligt, och inse att tidsramen för en topp kommer att vara längre i utvecklingsländer och tänka på att social och ekonomisk utveckling och fattigdomsutrotning är de första och viktigaste prioriteringarna för utvecklingsländerna och att en lågutsläppsstrategi är nödvändig för en hållbar utveckling.)


Vem som helst kan hålla med om så tandlösa formuleringar. Men konsekvensen kan bli fem kronor högre bensinskatt i Sverige om en rödgrön regering kommer till makten i höst. Inte så roligt.

Den brinnande oljeriggen i Mexikanska golfen innan den sjönk.

Ständiga skrämskott: Har man väl lagt märke till fenomenet upptäcker man att tekniken tillämpas hela tiden. Läckaget från den sjunkna oljeriggen i Mexikanska golfen rapporteras som 160 000 liter som låter mer än 160 kubikmeter per dygn. Maud Olofsson skräms med tanken att Lars Ohly (underförstått kommunisten) blir näringsminister efter höstens val om hon sviks av småföretagarna. Och fem kronor höjd bensinskatt var för övrigt ett skrämskott från alliansen.

Efter nederlaget i Köpenhamn låg klimativrarna lågt några månader men nu har de börjat sticka upp huvudena igen. Än så länge är det för tidigt med extrema klimatkatastrofer typ Lynas och Schellnhuber men vänta – de kommer. Klimatlobbyns verksamhet är helt beroende av att allmänheten hålls i ett tillstånd av rädsla och syndamedvetande.

Därför kämpar alarmisterna för att flytta Overtons fönster i riktning mot katastrofer, undergång och förödelse. Avsikten är att tanken att allt kan gå bra och jorden obekymrat snurra vidare i sin bana så småningom ska hamna utanför människors åsiktsintervall.

Nästa gång du ställs inför en hotande klimatapokalyps om 10... 40... eller 90 år så minns att du skådar genom Overtons fönster.

Bara andas lugnt.

1 kommentar:

  1. Helt rätt, och först på plan är Väderpälle.
    Bim

    SvaraRadera