2012-11-26

Hur länge till klimaträdsla?


Som många har märkt gjorde klimatalarmisterna en ny attack i veckan som gick. I Sverige fick Världsbanken/ Potsdaminstitutet mest uppmärksamhet genom sin oblyga satsning på 4-gradersalternativet. PIK, som institutet kallar sig, grundades 1992 och består nu av ca 300 personer med ingen mindre än den famöse professor Hans Joachim Schellnhuber som direktor. 

Redan i spåren på
Sternrapporten 2006 hävdade Schellnhuber att en koldioxidhalt på över 400 ppm skulle vara ödesdiger. (Nu är den 391 ppm.) Jorden kunde vänta sig 2-3 grader C varmare klimat. Därvid skulle isen i Arktis och på Grönland smälta totalt och isen i Antarktis börja försvinna. Alla kustområden måste överges och den mänskliga civilisationen behöva uppfinnas på nytt.


 Jim Yong Kim (tvåa från vänster) blir Världsbankens chef.

Den briefing som PIK höll för Världsbanken nyligen satsade direkt på 4 grader C. Havsytan skulle stiga 50-100 cm detta sekel och mer kommande sekler. Ajöss till kustnära städer typ New York, London, Göteborg.  Utsikterna var just så hopplösa som Mark Lynas beskriver dem i boken Sex grader. Schellnhuber flög till Washington D. C. för att personligen orientera Världsbankens nye president Jim Yong Kim. Att denne finns på PIK:s hemsida betyder inte att han varit i Potsdam.

Jim Yong Kim instämde, halvhjärtat: “A 4-degree warmer world can, and must be, avoided – we need to hold warming below 2 degrees” (En 4 grader varmare värld kan, och måste, undvikas vi behöver hålla uppvärmningen under 2 grader).

Det ska nog gå ingen uppvärmning har skett under 2000-talet trots ett koldioxidutsläpp som närmar sig 400 gigaton (se nedan).

Många tidningar har skrivit om behovet att rädda klimatet nu. Huffington Post skrev om det här och här. Tidskriften Live Science hade den tvivelaktige Michael Mann ("hockeyklubban") i sin puff.

Skälet är förstås klimatmötet COP18 i Doha i Qatar. Det börjar idag måndag 26 november 2012 men medias intresse har varit lågt.  Många genomskådade syftet och drev med det.

Lars Jonsson på The Climate Scam skrev helt vitsigt Doha-kören har vaknat. Thomas Nordegren i Nordegren i P 1 förra måndagen 19 november 2012 hade med fd psykologen och psykoterapeuten Ingegerd Morvik som gav råd mot klimatångest precis som om inget hänt sedan 2009. Även ex-språkröret Birger Schalug uttalade sig kritiskt: Dags för Qatar. Många får sig en flygtur... 

Den engelska The Guardian som tidigare varit uttalat pro-alarmistisk hade en balanserat kritisk artikel: Doha climate talks: what to expect.

Ett utdrag: "this year, the negotiations "celebrated" their 20th birthday, but after all that talking there is still no global treaty stipulating cuts in greenhouse gas emissions" (i år  "firade" förhandlingarna sin 20-årsdag, men efter allt prat finns det fortfarande inget globalt fördrag som föreskriver nedskärningar i utsläppen av växthusgaser).

Det har blivit med klimatmaffian som med euromaffian; många som tidigare trodde villkorslöstidén har börjat tvivla. Men man drar sig för att släppa taget helt.


Sakunderlaget

Det finns inga sakliga skäl till att lansera rädslan för en klimatkatastrof på nytt. Tvärtom råder samma lugn på klimatfronten nu som under hela 2000-talet. Människan släpper ut runt 30 gigaton koldioxid årligen men världens temperatur vägrar ihärdigt att stiga.


Koldioxiden: Trots att värdet för koldioxidutsläppen 2011 var lägre än året innan presenterades det som större än någonsin tidigare. Det kan komma att visa sig att värdet för 2012 blir ännu lägre eftersom koldioxidutsläppet till stor del beror på världens industriproduktion. Och den är som bekant på nergång. I Sverige är 50 000 personer varslade om uppsägning.

Ett utmärkt exempel på sambandet är utvecklingen av koldioxidutsläppet under 1930-talets depression. Då gick det ner 26 procent och stod som lägst hungeråret 1932. Sedan satte Hitlers rustningar fart på hjulen.

Temperaturen: Jag har tidigare tagit värdena för den globala temperaturen från amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sedan brittiska The Climate Research Unit (CRU) förstört sitt rykte genom Climategate och en allmän ovilja hos förståndaren professor Phil Jones att diskutera fakta. Men säg den lycka som varar beständigt. Även NOAA tycks fiffla med den globala temperaturen genom att göra små ändringar som - märkligt nog - alla ger högre temperatur.

Global land+havstemperatur åren 2001-2011. Siffrorna finns i två versioner: en äldre blå från 2010 som jag hade kvar i ett Excelark, och en yngre röd från 2012. 

Vi arbetar här med avvikelser från en baslinje i hundradels grader C. Jag har i tidigare poster använt den äldre från 2010. Vid arbetet med dagens post fann jag att siffrorna i version 2012 genomgående var ändrade. Först tänkte jag att NOAA bytt baslinje, något som sker nu och då. Men ett enkelt skifte av baslinje skulle inte ändra de inbördes relationerna utan samtliga äldre värden borde ändras på samma sätt.

Så har inte skett. Framför allt har låga värden, 47, 48 och 44 hundradelar över baslinjen höjts. De har blivit 54, 56 och 50.  Högre värden har klarat sig bättre: 58 har fått förbli 58 medan 62 och 63 båda blivit 64. För år 2011 finns bara ett värde, 51.


Om det är meningsfullt att arbeta med hundradels grader är en öppen fråga. Termometeravläsningarna görs inte med en hundradels grads precision, i bästa fall görs de i tiondels grader. Vid statistiska kalkyler kan man förstås använda godtyckligt antal decimaler men om de innebär något vet ingen. Ifall ett år, säg 2011, räknemässigt var en hundradels grad varmare än 2008, var det någon som märkte det? Afrikanerna i Sahel, isbjörnarna i Arktis?


Däremot påverkar det årens plats i "värmeligan". Vad hände med placeringen av åren 2001, 2004 och 2008? Den som är intresserad kan själv kolla på NOAA:s hemsida. Själv bryr jag mig inte, det är ändå bara en lek med siffror.

Havsytans nivå: Få saker är mer skrämmande än tanken på stigande havsyta. Och sambandet varmare klimat/stigande hav är glasklart. När/om världens stora inlandsisar Antarktis (90 procent av världens is) och Grönland (9 procent) börjar smälta stiger havsytan.  Smälter hela Antarktis stiger havet 67 meter, smälter Grönlands is stiger det 6 meter.


Nordpolsisen 22 november 2012 (i torsdags). Tillväxten något snabbare än medianvärdet runt Berings sund (fartyget Vega skulle vara infruset) men långsammare i Barents hav.

Om den flytande nordpolsisen skulle smälta stiger havet någon bråkdels meter (0,049 millimeter). Sommartid. Vintertid när det fryser på igen sjunker havsytan på nytt. Redan nu har vi växlingar mellan vinterisen (16 miljoner kvkm) och sommarisen (7 miljoner kvkm). Om isen skulle smälta helt någon sommar i framtiden skulle framför allt albedo minska (ytan skulle bli mörkare) och mer solenergi nå ner i havet. Hur detta skulle påverka klimatet är tills vidare okänt.

Nå, stiger havsytan globalt? Potsdaminstitutet förutser en stigning på 50-100 cm detta sekel och ännu mer kommande sekler. Men de har fakta emot sig. Tidvattendata från NOAA visar att variationen är stor: från minus 1,25 fot/sekel i Stockholm, minus 0,18 i Bergen, minus 0,05 i Lerwick, Yttre Hebriderna till plus 0,42 fot/sekel i Cascais, Portugal, plus 0,39 i Durban, Sydafrika och plus 0,68 i Nagasaki, Japan. (1 fot = 30,48 cm.)

Man drar sig till minnes Maldivernas regering som höll ett sammanträde på sju meters djup i havet för att förbättra sina chanser till klimatbidrag inför COP15 i Köpenhamn 2009.

Havsytan steg 20 cm under perioden 1880-2000. Några stora förändringar i den takten har inte observerats.  Att havsytan skulle stiga 50-100 cm till år 2100 är mycket osannolikt.

Slutsatser

Larmet om fyra graders höjning av världens temperatur bygger på teorier och modellkörningar. Samt önsketänkande. Huvudskälet antas vara att det antropogena utsläppet av koldioxid (ca 30 gigaton/år) måste leda till stora och snabba temperaturstegringar. Det är en slutsats formulerad av erkända eller i varje fall välkända klimatforskare uppbackade av klimatpolitiker, klimatbyråkrater samt ett urval av världens finanspersoner. Så framstående kvinnor och män kan helt enkel inte ha fel. Dessutom behövde klimatmötet COP18 i Doha, Qatar, få en puff.

Möjligheterna att tjäna pengar på klimaträdslan är betydande. Teorin har flera viktiga vinstegenskaper: den backas upp av många politiska partier (i Sverige sex av åtta riksdagspartier), den har en betydande byråkrati som beror av den och den har en stor mängd forskare som lever av den.

Chansen att tjäna något på skeptiska synpunkter är i praktiken obefintlig. Det finns ingen efterfrågan på klimatskeptiker i media. Forskningsanslag från Forskningsråden eller EU för klimatskeptiska undersökningar är uteslutna. Inte heller existerar den ström av pengar från oljebolag eller kolintressenter som alarmisterna insinuerar. De som är naiva nog att argumentera för skeptiska synpunkter får göra det på egen bekostnad och på fritiden. Man ska ha en märklig låsning vid realiteter för att ägna sig åt sådant. 

Det senaste larmet om en fruktansvärd framtid för jorden är en PR-grej samordnad av klimatalarmisternas lobbyister. De måste på något sätt motivera vanan att i tjänsten resa till olika semesterorter varje vinter. Med gratis hotell, dagtraktamente, diverse utflykter och middagar. Men precis som i fallet med de 3 000 eurokraterna som har högre lön än brittiska premiärministern kan sötebrödsdagarna gå mot slutet.

I tjugo års tid har det varit mycket snack och lite verkstad. Kanske vi får uppleva en förändring. 

 

6 kommentarer:

 1. Underbart att läsa oantastliga fakta från en klok,sansad och ärlig person, utan fickorna fulla av människors surt förvärvade och surt förverkade skattepengar.
  Hur i h-e har detta spektakel kunnat gå så här långt? Finns det ingen moral alls inom EU- och FN- byråkraternas skara? Eller är dessa människor bara så allmänt korkade att de inte förmår dra vanliga enkla logiska slutsatser av de fakta som är helt uppenbara?
  Undrar Bim

  SvaraRadera
 2. Du påstår att havsisens smältning leder till ökning av havsytans nivå. Är inte det här samma som frågan om huruvida vätskenivån stiger eller sjunker när isen smälter i grogglaset? Arkimedes hade en syn på saken som jag tills vidare hållit som riktig. Är det nåt jag missat. I övrigt, stort tack för verkligt fina inlägg i klimatdebatten.

  Hasse

  SvaraRadera
 3. Kan du inte skicka detta till alla våra riksdagsmän och alla våra tidningsredaktioner. SVT och SR är redan utan hopp.

  SvaraRadera
 4. Max skriver: "Även NOAA tycks fiffla med den globala temperaturen genom att göra små ändringar som - märkligt nog - alla ger högre temperatur."

  Men dessa (positiva) justeringar är faktiskt betydligt större för de första fem åren än för de sista fem sista åren. Effekten av justeringarna är att stärka argumentet att temperaturen INTE har stigit under 2000-talet. Man kan därför rimligare att dra slutsatsen att det är klimatskeptiker på NOAA som har "fifflat".

  Men rimligast är nog att anta att NOAA har gjort objektiva och förutsättningslösa justeringar av historiska temperatur data.

  Två gorillor står kvar in detta rum. För det första, de fundamentala fysikaliska principerna bakom koldioxidens uppvärmningseffekt, som ingen kan argumentera mot. För det andra, man kan inte dra slutsatser om global uppvärmning från mätningar under kortare tidsperioder. Själv har jag större förtroende för RealClimate och för ENSO-korrigerade temperatur data.

  Jan Sunner

  SvaraRadera
 5. Bra text. Men just denna mening "Sedan satte Hitlers rustningar fart på hjulen." hade jag utelämnat eftersom Hitlers rustningar hade en negativ effekt på ekonomin.

  1935 uppkom hungersnöd i Tyskland pga upprustningen, och att Tyskland skulle ha ett självförsörjande lantbruk (jämför med dagens närodlat och ekologiskt), och vara självförsörjande när det gäller de viktigaste råvarorna, samt att en socialistisk planekonomi infördes. I stället för att köpa in råvaror till upprustningen fick Hitler köpa in livsmedel.

  Upprustning är en satsning på produkter som människor inte har någon nytta av. En upprustning innebär att råvaror inte kan användas i produktionen av produkter som människor efterfrågar. En upprustning innebär att det finns mindre fysiska resurser att använda för investeringar i produktivt kapital.

  SvaraRadera
 6. Fy fan va slut i huvudet ni är och speciellt bloggägaren Max. Vilket jävla skämt du är!

  SvaraRadera