2012-05-09

FeltänketGnissel i hjärnan

Att koldioxid från förnybara och fossila bränslen är samma sak i atmosfären är en svår insikt för många att ta till sig. Propagandan för förnybara bränslen är mycket spridd och nästan alltid laddad med påståendet att användning av sådana faktiskt sänker koldioxidutsläppet. Det vill säga, gör det antropogena koldioxidutsläppet  mindre, verkligen reducerar den utsläppta mängden. (Sådana argument kommer ofta från högt befordrade personer, ministrar, riksdags­ledamöter, EU-parlamentariker, vilket gör att många journalister tror på dem.)

Dessutom har de flesta med egna ögon sett att bioråvaror som raps, vete och sockerrör växer upp och skördas år efter år. Skenbarligen en cirkulation av det organiska kolet på ett år. Att kreatursgödseln för biogas är en del av samma cirkulation är lätt att förstå. Likaså att skogen är det fastän slingan tar hundratals år.


Skånskt rapsfält. Foto av Tore Hagman.

Fram till 1850 var förnybara bränslen allenarådande: ved som bränsle, vaxljus och rovoljelampor som belysning, träkol i järnverksamheten. Då var världens befolkning 1,2 miljarder (jämfört med 7 miljarder nu), 97 procent levde på landsbygden i nära kontakt med växter och djur (jämfört med 48 procent i dag). Koldioxidhalten i atmosfären var 280 ppm, den är 394 ppm nu. Det atmosfäriska förrådet var 2 300 gigaton, idag är det 3 200 gigaton. Det rådde i stort sett balans i koldioxidcykeln mellan tillskott och uttag.

Människans förindustriella CO2-tillskott låg runt 30 megaton (miljoner ton) per år. Att jämföras med nutidens 33 400 megaton per år. I storleksskillnaden 1: 1 113 ligger en ledtråd till den obefintliga nyttan med förnyelsebara bränslen och bekymren med de fossila.

Istället för?

Nog har väl Borg & Hatt (och alla andra gröna) rätt när de påstår att ”med åtgärder som nu tillkommer minskar vi koldioxidutsläppen med ytterligare 600 000 ton per år”. Visst måste koldioxidutsläppen minska om Sverige istället för en del av sin petroleumbaserade bensin och diesel använder odlad sådan? Inte kan väl landets finansminister och landets energiminister ha fel? Eller, skamliga tanke, fiffla med sanningen?

Okej, låt oss fundera på tanken. Preemraff Lysekil minskar sin produktion av bensin och diesel med 250 000 ton, den mängd som skulle gett 600 000 ton koldioxid. Motsvarande mängd biodrivmedel kvoteras in i den svenska bilparken som kör vidare i samma utsträckning som förr. Därvid släpper den ut lika mycket koldioxid som före kvotplikten men proportionsvis mer kommer nu från sockerrör/vete/raps.

Hur mycket minskar då Sveriges koldioxidutsläpp?

Ledtråd:  Hur mycket billigare blir en 50-kronors hamburgare om den betalas med två tjugor och två femkronor istället för en femtiolapp?

Exakt.


Fidel Castros sockerrörskampanj 1970 var begriplig då Kuba var ekonomiskt isolerat av USA. Men varför propagerar svenska politiker för biodrivmedel?

Så länge biodrivmedel bara ersätter fossila drivmedel kilojoule för kilojoule minskar inte koldioxidutsläppen. Utsläpp från de två olika källorna ger samma sorts gas i atmosfären, vanlig ordinär koldioxid. Utsläppen hamnar till 45 procent i samma atmosfäriska pool, resten ”försvinner” sannolikt ner i havet men detaljerna är inte kända. Bloggpost här och här.

Om det antropogena koldioxidutsläppet faktiskt ska minska krävs en absolut minskning av tekniksamhällets förbränning, oxidation, av kol. (Jag bortser här från CCS.) Det spelar ingen roll var kolet kommer ifrån. Ved, träkol, etanol, svingödsel, stenkol, råolja, gammal frityrolja … listan kan göras lång. Så snart en kolatom förenar sig med två syreatomer (och producerar värme) blir produkten koldioxid. Sambandet är orubbligt. Och relationen är lika orubbligt 3,7 viktenheter koldioxid från en viktenhet kol.


Varför bedriver svenska biståndsorgan kolonialistisk exploatering i Afrika för att göra sockerrörsetanol? Biodrivmedel för bilar har ingen framtid.

Koldioxiden från Brasiliens 48 miljoner bilar drivna med sockerrörsetanol kan inte skiljas från koldioxiden från Tysklands 42 miljoner drivna med petroleumbensin/diesel. Som växthusgaser är de två kvantiteterna identiska. Den brasilianska har nutidens halt av kol-14, en på en biljon molekyler. Därigenom ansluter den perfekt till det atmosfäriska förrådet som är källan till växterna, bland annat sockerrören.

Koldioxid från fossilbränsleeldning saknar kol-14 molekyler eftersom kol-olja-naturgas på grund av åldern är radioaktivt döda. Inverkan på atmosfärens förråd är dock ytterst liten av storleksskäl. Det totala antropogena utsläppet motsvarar en procent av atmosfärens förråd (33 Gt av 3 200 Gt) och endast 45 procent (15 Gt) stannar i förrådet.


 Sandkornen i världens öknar har långt större individuell särprägel än molekylerna i atmosfärens koldioxid.

Som framgår av Keelingkurvan sker blandningen och utjämningen av den atmosfäriska koldioxiden snabbt (månader) och effektivt. Mauna Loa på Hawaii anses representera hela atmosfären.

Först när människans förbränning håller sig inom den årliga nyproduktionen av biobränsle kan man vänta sig jämvikt mellan koldioxidutsläppet och fotosyntesens koldioxidförbrukning. Dit är det dock mycket långt.

Bioproduktion

Alla skogar och all odlad mark i världen beräknas producera 50 miljarder ton C per år genom fotosyntes. Det är totalmängden: trädtillväxten, all spannmål, djurbete, varje planta som gror. Allt som människor och djur lever på. Ingen av oss skulle klara oss utan fotosyntesen eftersom djur inte kan tillverka sina vävnader av solsken, vatten och koldioxid. (Ja, människan är ett ungt skott på djurstammen vad kristendom och islam än säger. Paradis och helvete är tankefoster.)
Varje år bränner människan 9 miljarder ton C av fossilt ursprung (33,4 Gt / 3,7 = 9,03). Att ersätta dem med bränslen från skogs- och jordbruk skulle ta 18 procent av den årliga tillväxten i alla världens skogar och på all odlad mark. En fruktansvärt hård beskattning som är svår att föreställa sig. Helt ogenomförbar i verkligheten.

Svenskt exempel: Sverige har 3,6 miljoner bensindrivna personbilar som i genomsnitt körs 1 200 mil om året. Vid hundraprocentig etanoldrift skulle krävas 3,9 miljoner kubikmeter etanol som för odling fordrar 1,7 miljoner hektar spannmålsmark (och då skulle ingenting annat produceras i det svenska jordbruket, varken potatis, brödsäd eller fodersäd). Redan det en omöjlig situation. Den blir värre av det faktum att Sverige bara har 1,2 miljoner hektar spannmålsmark. En halv miljon hektar fattas.

Det gröna samhället

Många har funderat på parametrarna för det framtida samhället då den fossila energin är tömd. Gulliga fantasier typ Miljöpartiets där samhället drivs av sol, luft och vatten utan att de drastiska nedskärningarna berörs. De aningen mer sakliga survivalisterna som tror att PeakOil är kulmen och att man kan överleva genom att hugga sin egen ved och odla sin egen potatis. Det är troligt att ramarna för det post-fossila samhället illusionslöst diskuterats i Bilderberg­gruppen utan att slutsatserna offentliggjorts. Sanningen är att ingen vet hur det blir.


Gröna politikers framtidsbilder är alltid så gulliga med lyckliga tvättade människor som driver lantbruk i lagom soligt väder. Aldrig drivande regn och seg lera där stövlarna fastnar.  Bilden: Nicolaes Pietersz Berchem, "Bergère trayant une chèvre/ Herdinnor mjölkar en get", 1648-50, Louvren.

Att perioden med fossil energi inneburit enastående teknisk utveckling är obestridligt. Människan har utnyttjat miljoner års lagrade fotosyntes på några hundra år. Som ett av resultaten har arten ökat i antal från en till sju miljarder och beräknas bli nio miljarder innan det vänder. Om 100-300 år är sparkapitalet slut och samhället måste leva på sin årliga inkomst.

Problemen med övergången kan inte lösas av dagens politiker och samhällsplanerare, lika lite som 1700-talets kungar och adel kunde lösa nutidens frågor. Ett exempel är den fumliga hanteringen av den framtida drivmedels­tillgången för bilar. Där tar politikerna sin tillflykt till kosmetiska insatser (biodrivmedel) som presenteras med direkta lögner (minskning av koldioxidutsläppet).

I politiken är framtiden kort, ”för alltid” betyder ”till nästa val”. För Sveriges del den 14 september 2014. Ska man tro prognosinstitutens väljar­undersökningar är partisatsningar på världens klimat och koldioxidutsläppet fel väg. Den leder genom porten till helvetet för riksdagspartier, Fyra Procent. På andra sidan väntar förgängelsen.

Du kan lura många människor en kort tid, men inte alla en lång tid. 


8 kommentarer:

 1. Tack för ännu en upplyftande krönika (kan man använda den beteckningen?).
  Betr etanol som fordonsbränsle: Såvitt jag känner till har etanol ett lägre energiinnehåll än "ren" bensin. Det skulle innebära att ett fordon förbrukar mera etanol (runt 30 % eller mer) för att färdas, säg en mil, än vad som skulle vara fallet om bensin användes som drivmedel. Min slutsats blir då: Mera CO2 bildas med etanoldriften än med bensin.
  En politiker skulle så klart svara att "med etanoldrift tillförs ingen "ny" CO2", men den som tänker efter ett varv till inser ju att det knappast spelar nogon roll om CO2 är "gammal" eller "ny", vilket du, dr Max (och en hel del andra med självständigt tänkande redan har uttalat).
  Men, som sagt: Kan mitt påstående om etanol kontra bensin bekräftas?
  //Anders

  SvaraRadera
 2. Max!
  Alltid kul att läsa dina inlägg, de väcker tankar och frågor.

  Här är några.
  Är det kolet i bensin respektive etanol som utgör energiinnehållet?
  Innehåller diesel mer kol än bensin eftersom det är energitätare?
  Kan man på så vis räkna ut hur mycket bränsle en mils körning, allt annat lika, förbrukar med olika bränslen?
  Är CO2 utsläppet lika per mil oavsett bränsle? (Allt annat lika)
  Kan man utvinna mer mil med smartare bränsle, avseende CO2? Jag tänker på kärnreaktorer som ju också alstrar värme. (Förbränning)Inte direkt jämförbart, men som en tanke.

  Hade min magister Magnusson inte lappat till mig om jag ställde dumma frågor så hade jag vetat.
  Men Du max slåss ju inte så jag frågar dig. :)
  Bim

  SvaraRadera
 3. Anders:

  I en tidigare kalkyl 14 mars 2012 snuddade jag vid den ökade bränsleförbrukningen vid etanoldrift.

  Saxat:
  "Totalförbrukningen var 3 miljarder liter bensin/år. Vid etanoldrift ökar bränsleförbrukningen 30 procent så Sveriges personbilar skulle behöva 3,9 miljarder liter etanol vid oförändrad körning. I dag produceras 0,2 miljarder liter." (i Sverige.)

  Som alltid använder jag avrundade siffror. Ofta tillåter inte faktaunderlaget de precisa tal som används i sidor på webben. När det gäller framtiden hinner mycket ändra sig innan vi kommer dit.

  /Max

  SvaraRadera
 4. Bim:

  Att du var en vaken unge i skolan har jag förstått tidigare. Svårt att förstå att lärare slogs pga nyfikna frågor förr i världen. Kanske magister Magnusson hade kronisk migrän, dålig mage eller problem i hemmet? Nu har han i alla fall slutat slåss.

  Nej, det är inte så enkelt att man bara kan gå efter antalet kolatomer i formeln för att få fram energin. Ett exempel är metan, CH4, som ger proportionsvis lägre koldioxidutsläpp därför att vätet oxideras till vatten. Resultatet är en CO2 och två H2O.

  Bekvämast är att söka på Google. "CO2 from diesel" ger exempelvis 42 miljoner träffar och någon av de första tio brukar passa.

  Känns det motigt med engelskan så klipp ut och klistra in i Google Översätt, gärna med ett textdokument som mellanvärd. Ibland blir det lustigt men oftast rätt.

  Det är SÅ mycket bättre än en magsur magister. Och man kan fråga hur mycket som helst utan att riskera en örfil.

  Hälsningar,

  /Max

  SvaraRadera
 5. Tack för svaret Max!
  Frågan var kanske lite förhastad. Tur att den var till dig annars hade jag väl haft en blåtira nu.
  Jag har ju själv suttit och lött riktigt små prylar med en vätgas-apparat. I stort sett ett batteri på överladdning, fylld med destillerat vatten, som levererade gasen genom en plastslang. Som munstycke hade jag vanliga kanyler i olika tjocklekar.
  En blåvit,spetsig, mycket het låga som lätt smälte platina blev resultatet.
  De eventuella CO2 molekylerna från den processen kom ju då, naturligtvis från elframställningen till apparaten.

  Så när jag tänker efter så har ju kolet inte alltid med förbränning att göra, men då får man ju tänka efter.
  Nu har jag tänkt efter.
  Hälsningar Bim

  SvaraRadera
 6. Dr. Max.
  Bra att du skriver om den OVISSA framtiden. Det är bättre än att gissa hur det ser ut om 200 år.

  Tekniskt är det möjligt redan idag att driva bilar med vätgas. Då blir avgaserna vattenånga och klimatproblemet är ur världen, såvida inte någon kommer fram till att antropogen vattenånga är en FORCING som med positiv återkoppling från naturlig vattenånga kan leda till KATASTROF!

  Vätgas kan framställas med solenergi, vindkraft, kärnkraft eller någon annan "acceptabel" energikälla. Kostnaden kommer att fälla utslaget.

  Till sist en bra tumregel:
  - Kolvätebaserade bränslen innehåller 1 kWh per 100 gram.

  (Metanol, Etanol och gengas är inte rena kolväten och har lägre energiinnehåll)

  Omvandling av energi kräver dock sitt tribut.

  En dieselturbo har ca 50% verkningsgrad och behöver således ca 200 gram per kWh.

  SvaraRadera
 7. Dessa båda filmer borde ALLA ta sig tid att se, och sedan fundera över vad som sker och hur vi kan påverka detta !


  http://www.youtube.com/watch?v=EtW30pt_kYo&feature=channel&list=UL


  http://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror du själv på det här?

   Hasse

   Radera